Čitalačka tribina: Inicijativa za ukidanje parkinga

  19 mart 2010
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Gospodine predsedniče,
iako sam zagovornik uvođenja reda u oblasti saobraćaja i analogno tome i parkiranja, podržavam INICIJATIVU o ukidanju naplate parkiranja, jer se odluka o plaćanju isključivo ili skoro isključivo zasnivala na pukoj želji (alavosti) za olako zarađenim novcem.

Smatram da uz jednu studiozniju analizu i prenumerizaciju već postojećih – iscrtanih parkinga, ona treba da ostanu dostupna za parkiranje, ali bez naplate, a sva ona vozila koja se parkiraju van njih, a ometaju saobraćaj, treba sankcionisati uz istovremenu izgradnju novih komercijalnih parkinga na kojima bi se vršila naplata.
A Vaše izjave kojima ste sami sebe uterali u laž dovoljno govore o Vama (te peticija, te nije peticija, nego lična pošta koju ne želite da date na uvid), a zbog koje ste, citiram jednog učesnika „FEJSBUKA“, „morali celu opštinu da dignete na noge“, „da se uvede naplata parking mesta“, završen citat. Čudi me da i u ranijim prilikama (a verujem da ih je bilo više) u vezi sa inicijativama (za jednu sam siguran, jer sam je ja podneo, i u pisarnici Skupštine opštine Bečej zavedena je još 6.4.2009.) niste „dizali opštinu na uzbunu“.
Sada ponovo podnosim istu inicijativu i na stranicama „Bečejskog mozaika“:
„Izvršnom veću S.O. Bečej u cilju-interesu što uspešnijeg poslovanja i boljeg prihvatanja od strane korisnika podnosim INICIJATIVU-ZAHTEV za dopunu „Odluke o održavanju čistoće“ uz istovremeno proširenje-inovaciju uslova i načina primene iste, a u cilju efikasnosti i ekonomičnosti iznošenja već razvrstanog smeća-otpada, kojom se cena-naknada obračunava prema zapremini posude, pri čemu bi se korisnicima omogućilo zakonom zagarantovano diskreciono pravo u odabiru veličine kante-posude i analogno tome bi se vršilo plaćanje.
Razvrstavanje vršiti na sledeće vrste smeća: PET ambalaža, staklo, metal, hartija-papir, tkanina, drveni otpad i klasični otpad-smeće.
Prvih šest vrsta spadaju u sekundarne sirovine podložne reciklaži i kao takve donose profit. Tehniku i organizaciju prepustiti vršiocu komunalnih usluga. U cilju sprečavanja zagađenja životne sredine treba doneti Odluku o zabrani upotrebe najlon vreća u trgovinama i na pijacama i uvođenje papirne ambalaže uz istovremeno određivanje prelaznog perioda za početak primene iste.
Prilikom odvoženja kontejnera sa smećem kamionima, kontejner prekriti mrežama u cilju sprečavanja ispadanja smeća. Ovakvim načinom bi se količina klasičnog smeća-neupotrebljivog otpada rapidno smanjila.
Deponiju istovremeno ostaviti dostupnu građanima uz individualno dovoženje i odlaganje otpada.
Prikupljanje lišća posebno regulisati: humus-kompost. Istovremeno, a u cilju stimulativnosti, odnosno destimulativnosti korisnika, postojeću cenu umanjiti za 20%, odnosno uvećati za 30-50% u zavisnosti od toga kako ko smeće iznosi što bi se posebno ugovorom regulisalo stavljanjem na „papir“ i potpisom svakog korisnika ponaosob.“
Ova moja inicijativa očigledno Vam nije odgovarala iz samo Vama znanih razloga. Doduše, obavestili ste me da ste je „prosledili na razmatranje DOO Potisje-Bečej“, kao nadležnom odeljenju, a u kome Vi kao većinski vlasnik, po funkciji koju obavljate, imate značajan, ako ne i presudan uticaj, ali ona se i dalje „kiseli“, ne znamo zašto? Ne znam zašto inicijativu niste prosledili IZVRŠNOM VEĆU Skupštine opštine Bečej, kome je sa moje strane i bila upućena. Istovremeno, a u nadi da će ista naići na podršku kako javnosti-građana, tako i Vas lično, a u cilju racionalnosti-finansijske zaštite građana pokrećem INICIJATIVU ZA POVRAĆAJ STARIH NAZIVA VEĆ PREIMENOVANIH ulica, jer ta suluda ideja neodgovornih „deputata“, izlaže građane nepotrebnim troškovima, zameni ličnih i inih dokumenata i opštoj zbrci koju je ista izazvala!
P.S.: Ujedno vam se g. predsedniče zahvaljujem što ste u polemici sa sagovornicima, bivšim i sadašnjim odbornicima doprineli da građani shvate o kakvim osobama je reč - njihovom moralnom dignitetu!
Interes građana i grada-opštine im je poslednja briga (čast retkim izuzecima, ako ih uopšte ima), važno im je samo što pre i što brže doći do love, a građanima kako bilo!

S poštovanjem, Sava Milovanov

Naslovi

Popularni Članci