Lokalni parlament je prošle srede doneo rešenje o prestanku mandata odborniku Igoru Prošiću (partija „Kao jedna kuća“ ).

Ove godine se Međunarodni dan žena obeležava u duhu stogodišnjice od kako je na inicijativu nemačke revolucionarke Klare Cetkin ustanovljen na međunarodnoj konferenciji žena socijalista 8. marta 1910. u Kopenhagenu.
Međunarodni dan žena obeležava se u znak sećanja na demonstracije u Njujorku, kada su 8. marta 1857. godine žene zaposlene u tekstilnoj industriji protestovale zbog loših radnih uslova i malih plata, a samo nekoliko meseci kasnije tekstilne radnice su osnovale i sindikat.

U toku „Meseca romsko-ženskog aktivizma“ – od 8. marta do 8. aprila – u novobečejskom Domu kulture je 17. marta održana tribina „Položaj Romkinja u društvu”. Moderator Danica Jovanović je govorila u ime Ženske romske mreže Srbije, a koordinator za romska pitanja Ivica Mišković je Romkinjama predstavio subvencije države koje su namenjene romskoj nacionalnoj zajednici.

Lokalna samouprava naložila je Upravnom odboru Javnog preduzeća Komunalac da sačini izveštaj o problemima i činjeničnom stanju u ovom preduzeću do 10. marta, ali je zbog štrajka zaposlenih u Opštinskoj upravi u to vreme, produžen rok do kraja marta.

Bečejska grupa srednjoškolaca sa forum predstavom „Da li ti želiš? Ja želim.“ u okviru projekta „Inicijativa za obrazovanje romskih devojčica“ učestvuje na pratećoj manifestaciji Pulskog filmskog festivala – Međunarodni kazališni festival mladih od 20. do 27. juna.

Republički zavod za statistiku Srbije i UNICEF su 1. februara započeli peto nacionalno Istraživanje višestrukih pokazatelja položaja žena i dece u Srbiji, koje će trajati do 30. aprila.
Istraživanje će se obaviti na teritoriji Republike Srbije, i biće sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 9.100 domaćinstava, uz učešće 88 anketara Republičkog zavoda za statistiku.
Istraživanje višestrukih pokazatelja je međunarodni istraživački program razvijen od strane UNICEF-a koji se sprovodi svakih pet godina u više od 100 zemalja sveta sa ciljem da se obezbedi međunarodna uporedivost i vremenska serija podataka.
Samo istraživanje je usmereno na najosetljiviji deo populacije: žene, decu do pet godina, ugrožene i marginalizovane grupe stanovništva, poput Roma.
Cilj istraživanja je da se obezbede podaci o zdravlju, obrazovanju, vaspitanju, socijalnoj zaštiti i uslovima života žena i dece koji se ne prikupljaju redovnim statističkim istraživanjima.
Na osnovu prikupljenih podataka koji će pokazati kakav je sada položaj žena i dece i u kojim oblastima postoje problemi i teškoće, moći će da se definišu i ponude rešenja koja će unaprediti njihove živote i živote njihovih porodica.
„Želim posebno da naglasim da je ova anketa anonimna, da će prikupljeni podaci služiti isključivo za statističku obradu kao i da će se publikovati samo u agregiranom obliku. Koristim priliku da uputim apel građanima, koje će naši anketari posetiti u narednom periodu, da svojim učešćem pomognu uspešnoj realizaciji ovog značajnog istraživanja i na taj način daju svoj doprinos ostvarenju ciljeva u oblasti poboljšanja uslova života žena i dece u našoj zemlji“, rekao je Ergin Kurteši, načelnik odeljenja statistike u Novom Sadu.

Poboljšanje interesa lekarskog esnafa u društvu bila je tema razgovora lekara u prostorijama DDOR-a 1. marta. Sastanku su prisustvovali predstavnici Lekarske komore Srbije i Vojvodine, direktor i lekari bečejskog Doma zdravlja i predstavnici lokalne samouprave.

Bečejska Kancelarija za mlade 20. oktobra okupila je predstavnike 14 vojvođanskih kancelarija za mlade u okviru projekta „Osnaživanje kancelarija za mlade“ koji sprovodi Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade, a cilj regionalnog sastanka u Narodnoj biblioteci bio je da se doprinese poboljšanju položaja mladih u Srbiji  i da se raspravlja o problemima i razvoju kancelarija, o pomoći Nacionalne asocijacije lokalnim kancelarijama, o lokalnim akcionim planovima za mlade.

Akcioni plan opštine Bečej za unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnosti čiji bi rok važenja trebalo da bude od 2018. do 2022. godine, očekuje se da bude usvojen, nakon javne rasprave, na sednici Skupštine opštine Bečej, verovatno u septembru mesecu.

Naslovi

Popularni Članci