Za pola godine 16 javnih nabavki opštine: Najviše novca za uređenje mostova preko kanala u ataru

  21 jul 2017
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Lokalna samouprava je od januara do kraja juna 2017. godine uradila 16 postupaka javne nabavke – od toga četiri otvorena postupka, 10 postupaka javne nabavke male vrednosti, a mogućnost organizovanja pregovaračkog postupka korišćena je dva puta.

Ugovor za izradu projekta za elektrifikaciju salaša zaključen je 21. februara s jedinim ponuđačem, dobavljačem „Prokonsi“ PR Predrag Ugarak iz Ade, ugovorena vrednost posla je 1,29 miliona dinara (sve cene su iskazane bez PDV-a), a procenjena vrednost nabavke bila je 1,66 miliona.
Nakon okončanja otvorenog postupka javne nabavke 13. februara zaključen je ugovor sa DTD VD „Srednja Bačka“ iz Bečeja o radovima na uređenju mostova preko kanala u ataru. Vrednost ugovora je 24,94 miliona dinara, a procenjena vrednost nabavke bila je 25 miliona. U ovom postupku su primljene dve ponude.
U februaru je potpisan ugovor o nabavci automobila s jedinim ponuđačem, firmom „Knežev group“ iz Bečeja vredan 1,16 miliona dinara (procenjena vrednost nabavke: 1,66 miliona).
Ugovor o izradi Studije razvoja poljoprivrednog sektora u opštini Bečej 9. marta dodeljen je jedinom ponuđaču, Poljoprivrednom fakultetu iz Novog Sada za 2,45 miliona dinara (procenjena vrednost nabavke: 2,5 miliona). Istog dana je istom – jedinom – ponuđaču dodeljen je i posao izrade Studije mogućnosti prerade poljoprivrednih proizvoda, kao i razvoja pratećih delatnosti u okviru razvoja opštine Bečej za 2,44 miliona dinara (procenjena vrednost: 2,5 miliona).
Ugovor o nabavci tonera za potrebe lokalne samouprave vredan 900.000 dinara, kolika je bila i procenjena vrednost nabavke, 3. marta zaključen je sa „I&D COM“ iz Beograda (predate su tri ponude).
Posao nabavke kancelarijskog materijala za 3 miliona dinara, kolika je bila i procenjena vrednost javne nabavke, 13. marta dodeljen je firmi „Mali princ JAP“ d.o.o. iz Bečeja (bilo je 5 ponuda).
Sa jedinim ponuđačem, firmama DTD VD „Srednja Bačka“  iz Bečeja i „Eltex“ iz Siriga, 23. marta zaključen je ugovor o rekultivaciji zapadnog dela degradiranog napuštenog površinskog kopa Donji rit. Posao vredi 2,97 miliona dinara (procenjena vrednost nabavke: 3,26 miliona).
Za radove na sanaciji objekta Dečjeg dispanzera ugovor je sa grupom ponuđača, „GAT“ Novi Sad i „Aksis“ građevinski biro iz Novog Sada zaključen 15. maja u vrednosti 13,63 miliona dinara (procenjena vrednost nabavke: 18,08 miliona). U otvorenom postupku predate su četiri ponude.
Sa firmom „Eko dez“ iz Beograda 11. aprila je potpisan ugovor o usluzi suzbijanja krpelja i komaraca za period od 2017. do 2019. godine vredan ukupno 22,8 miliona dinara, po godini 7,6 miliona (koliko je bila i procenjena vrednost nabavke). Primljene su dve ponude.
Ugovor o nabavci radova na rekonstrukciji Gerontološkog centra potpisan je 16. juna sa preduzećem „Jugogradnja“ iz Beograda (primljene su dve ponude). Vrednost posla je 14,32 miliona dinara (procenjena vrednost: 16,19 miliona).
Posao održavanja softvera za potrebe lokalne samouprave dobio je jedini ponuđač, „CSA“ iz Novog Sada. Ugovor je zaključen 15. maja za 1,44 miliona dinara, kolika je bila i procenjena vrednost nabavke.
Ponuđači „BIA projekt“ iz Novog Sada i „Tesla sistemi“ iz Beograda su izabrani od tri ponuđača za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju kružnog toka na Trgu Čilag i projekta za izvođenje radova na rekonstrukciji Dositejeve ulice. Ugovor vredan 2,75 miliona dinara (procenjena vrednost nabavke je takođe 2,75 miliona) potpisan je 11. maja.
Za nepredviđene radove na izgradnji fontana prilikom rekonstrukcije gradskog trga 12. maja je potpisan ugovor sa grupom izvođača koju predvodi „Put-invest“ PZP iz Bačkog Petrovca (pregovarački postupak) vredan 16.670.781 dinara (procenjena vrednost: 16.673.275 dinara).
Ugovor o uslugama mobilne telefonije u iznosu od 3,34 miliona dinara (identična procenjena vrednost) opština je 16. juna potpisala sa jedinim ponuđačem, firmom Telekom Srbija iz Beograda.
Održavanje vozila, po ugovoru iz juna meseca obavlja jedini ponuđač, firma „Knežev group“ iz Bečeja za 991.662 dinara (procenjena vrednost: milion dinara).                 

R.M.

Naslovi

Popularni Članci