Romskoj porodici raseljenoj sa Kosova koja sada živi u Bečeju u ponedeljak je uručena bespovratna pomoć od 250 evra za pokretanje sopstvenog biznisa, za koju je konkurisala uz podršku Kancelarije za romska pitanja opštine Bečej. Ova donacija je realizovana u okviru programa za radno osposobljavanje, odnosno samozapošljavanje osoba romske nacionalnosti koje su vraćene po sporazumu o readmisiji i interno raseljenih lica, koji sprovodi Romski resursni centar Ekumenske humanitarne organizacije iz Novog Sada.

Istraživanja koja su sprovedena u toku procesa izrade strateških dokumenata opštine Bečej su pokazala da mladi nisu u zavidnoj situaciji ni u jednoj oblasti života.

U cilju smanjenja broja nezaposlenih u opštini Bečej lokalna samouprava je iz budžeta za 2011. godinu opredelila 2,3 miliona dinara za realizaciju Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje, kojim bi trebalo da se otvori 30 novih radnih mesta, rečeno je 19. januara na konferenciji za novinare.

Program „Poboljšanje zaposlenosti Roma u AP Vojvodini“ prezentovan je u ponedeljak u Bečeju, jer je bečejska opština jedna od 21 opštine na čijoj teritoriji će se realizovati tokom naredne dve godine.
Program finansira Evropska unija, a realizovaće ga Kancelarija za inkluziju Roma Vojvodine uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, romskim koordinatorima i školama. Evropska unija finansira projekat sa 208.000 evra, a Kancelarija za inkluziju Roma sa 28.000 evra.

Lokalnim akcionim planom za zapošljavanje, koji je urađen krajem prošle godine, predviđeno je da se tokom ove godine u Bečeju otvori 30 novih radnih mesta – da opština sa 2,3 miliona dinara, a pokrajina i republika sa isto toliko novca subvencionišu samozapošljavanje 13 osoba i zapošljavanje još 17 ljudi.

Jedna od mera politike zapošljavanja u opštini je organizovanje javnih radova u saradnji sa Lokalnim savetom za zapošljavanje, Nacionalnom službom za zapošljavanje (NSZ) i organizacijama ili udruženjima.

U okviru Lokalnog akcionog plana za podsticaj zapošljavanja opštinski Savet za zapošljavanje odobrio je 4,5 miliona dinara (2,3 miliona iz opštinskog budžeta i 2,2 miliona dinara preko Nacionalne službe za zapošljavanje) za subvencionisanje otvaranja 30 radnih mesta. Predviđeno je samozapošljavanje 13 osoba podsticajem pokretanja samostalnih delatnosti i zapošljavanje 17 radnika stimulisanjem privrednika za otvaranje novih radnih mesta.

U prošlom broju Bečejskog mozaika objavljen je tekst o rezultatima konkursa za dodelu subvencija za zapošljavanje u opštini Bečej, naslovljen „Novac za 28 radnih mesta“, u kojem su prenete informacije dobijene od predsednika Saveta za zapošljavanje Budislava Medurića, da je Lokalnim akcionim planom zapošljavanja predviđeno subvencionisanje otvaranja 30 radnih mesta (sa 150.000 dinara po radnom mestu), a za to je obezbeđeno 4,5 miliona dinara (2,3 miliona iz opštinskog budžeta i 2,2 miliona dinara od Nacionalne službe za zapošljavanje), te da je po okončanju konkursa ostalo neraspoređeno 300.000 dinara namenjenih poslodavcima za otvaranje još dva nova radna mesta. Na kraju teksta se navodi: „Činjenica da će deo novca za zapošljavanje ostati neiskorišćen, dovoljno govori o tome u kakvoj se situaciji nalaze privrednici kada ni uz podsticajne mere ne razmišljaju o proširenju delatnosti i otvaranju novih radnih mesta.“

Lokalna samouprava pla-nira da ove godine dodelom podsticajnih sredstava u iznosu od 10 miliona dinara, obezbedi posao za 65 ljudi u opštini. Lokalnim planom zapošljavanja predviđeno je da se u 2012. godini stimulisanjem poslodavaca za otvaranje novih radnih mesta, sa oko 130.000 dinara jednokratne pomoći, zaposli 18 osoba, da subvencijama u iznosu od oko 150.000 dinara, omogući samozapošljavanje 17 osoba sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i zapošljavanje 30 osoba na javnim radovima u trajanju od četiri meseca sa evidencije Nacionalne službe javne radove.

Državna revizorska institucija (DRI) krajem decembra prošle godine objavila je izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja završnog računa budžeta opštine Bečej za 2010. godinu. U izveštaju (91 strana) iscrpno se navode nalazi državnih revizora.
Predmet revizije su bili finansijski izveštaji završnog računa budžeta opštine i pravilnost poslovanja, a cilj revizije je bio da se na osnovu prikupljenih dokaza izrazi mišljenje o istinitosti i objektivnosti finansijskih izveštaja, kao i mišljenje o tome da li su transakcije izvršene u skladu sa propisima, ovlašćenjima i za planirane svrhe.

Naslovi

Popularni Članci