Lokalna samouprava: Interna revizija i revizori

  20 jul 2018
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Lokalna samouprava od početka juna ima internog revizora. Master ekonomista Dunja Atlagić postavljena je na  mesto samostalne savetnice (interni revizor) a u roku od pola godine bi trebalo da se prijavi za ispit za ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru.

Inače, Atlagić je dosad radila u Lokalnoj poreskoj administraciji na mestu poreskog izvršitelja. S obzirom na to da je reč o premeštaju sa jednog posla na drugi već zaposlene u lokalnoj administraciji, konkurs za zapošljavanje internog revizora nije raspisan.
Inače, obaveza uspostavljanja službe interne revizije u opštinama i gradovima uvedena je pre nekoliko godina, a sve veću ulogu bi trebalo da ima od trenutka kada je otvoreno pregovaračko poglavlje 32 jer ono podrazumeva javnu i internu finansijsku kontrolu, eksternu reviziju i zaštitu od prevare.
Interna revizija je obavezna po Zakonu o privrednim društvima, Zakonu o budžetu i Pravilniku o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje interne revizije u javnom sektoru. Interna revizija se formira kao posebna služba u preduzeću ili instituciji koja je korisnik državnog budžeta i njen je sastavni deo.
Više godina je na snazi propis koji obavezuje jedinice lokalne samouprave i druge budžetske korisnike da imaju uspostavljenu internu reviziju koja je jedan od tri stuba javne interne finansijske kontrole koje čini finansijsko upravljanje i kontrola, interna revizija i Centralna jedinica za harmonizaciju, ali ni 2018. godine nemaju svi gradovi i opštine internu reviziju.
Osim internog revizora, čiji je posao da bude nezavisni organ i za potrebe predsednika opštine daje istinitu, objektivnu i pouzdanu informaciju o sprovođenju postupaka u jedinici lokalne samouprave i ukazuje na slabosti u funkcionisanju internog kontrolnog sistema, u lokalnim samoupravama treba da postoji i budžetski inspektor koji je zadužen za kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja i njegova je obaveza da shodno planu svog rada, projekciji i proceni rizika obavlja kontrolu i o tome obaveštava i izveštava predsednika opštine.
Bečejska lokalna samouprava nekoliko godina ima budžetskog inspektora, nekadašnjeg načelnika odeljenja za finansije opštine Đorđa Popova.

R.M.

Naslovi

Popularni Članci