Odštampajte ovu stranicu

Upozorenje Asocijacije medija: Srbija ostaje bez štampanih medija?

  29 jun 2012
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Asocijacija medija upozorila je 25. juna da bi Srbija mogla da postane jedna od retkih evropskih zemalja koja će ostati bez štampanih medija ako se odmah ne preduzmu odgovarajuće mere, i izrazila očekivanje da će nova Vlada Srbije hitno uspostaviti dijalog sa medijskom industrijom.

„Na tu opasnost Asocijacija ukazuje više od dve godine, ali u tom periodu, osim voluntarističkih pokušaja pojedinih predstavnika Vlade, ništa nije učinjeno kako bi se stanje bar delimično popravilo“, naveo je u saopštenju Upravni odbor Asocijacije medija.
Asocijacija medija okuplja 13 novinsko-izdavačkih kuća sa devet dnevnih listova, 130 magazina i dve novinske agencije. Ta organizacija je navela da su stanje na tržištu, zakonska regulativa, a posebno fiskalna politika i opšti odnos prema medijima, uticali na to da broj novina u Srbiji u protekle dve godine opadne za više od 50 odsto, sa 427 u 2009. godini na manje od 200 na kraju 2011. godine. Zato Upravni odbor Asocijacije medija insistira na doslednom sprovođenju Medijske strategije, čiji akcioni plan realizacije nedopustivo kasni.
Asocijacija zahteva da država, u postupku i rokovima predviđenim Medijskom strategijom, na transparentan način izađe iz vlasništva u svim medijima u kojima još ima svoje udele. Upravni odbor traži i da se, u skladu sa Strategijom, odmah pristupi izmenama i dopunama ili izradi paketa novih medijskih zakona, pre svega Zakona o informisanju, Zakona o oglašavanju, Zakona o javnim servisima i Zakona o elektronskim komunikacijama.
Očekujući podsticajno i razvojno medijsko zakonodavstvo, koje uvažava svetske trendove u medijskoj industriji, Upravni odbor se protivi formiranju regionalnih i lokalnih javnih servisa i zahteva da se ubuduće sva budžetska sredstva namenjena medijima, distribuiraju isključivo putem projektnog finansiranja.
„Asocijacija insistira i da se štampanim medijima PDV smanji na četiri odsto ili dva odsto, u skladu sa inicijativom Evropske asocijacije novinskih izdavača da sve zemlje Evropske unije štampanim medijima maksimalno smanje PDV ili da ga svedu na nultu stopu“, navela je ta organizacija.
Upravni odbor Asocijacije medija očekuje i ukidanje svih carina na uvoz repromaterijala i opreme za štampane medije, kao i stimulisanje zapošljavanja u medijskom sektoru smanjivanjem poreza i doprinosa na stalno zaposlene, oslobađanjem od dela poreza i doprinosa za novozaposlene i smanjivanjem poreza na autorske honorare.
„Kao ravnopravan član Evropske asocijacije novinskih izdavača, čija će godišnja skupština biti održana u Beogradu polovinom 2013. godine, Asocijacija medija očekuje i detaljnu kontrolu svih medija koji dobijaju državnu pomoć, poštovanje i maksimalnu zaštitu uslova za ravnopravnu konkurenciju na tržištu, kao i poštovanje i zaštitu autorskih prava“, navela je Asocijacija.
Asocijacija medija će, odmah posle formiranja Vlade Srbije, pozvati na sastanak novog premijera i resorne ministre kulture, trgovine i finansija, da bi se hitno preduzele sve neophodne mere kojima bi se predupredilo i zaustavilo dalje posrtanje i gašenje štampanih medija.

(Beta)