ODGOVORNO NOVINARSTVO: Kako komunicirati sa decom?

  30 maj 2014
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Deca su, zbog niskog stupnja kognitivnog razvoja i neiskustva, podložnija uticajima medija i okoline, koji mogu imati negativnog efekta na njihove stavove i samostalnost u odlučivanju. Zbog toga je neophodno
zakonski regulisati medijsku industriju, ali i podsticati medijsko opismenjavanje građana, pre svega mladih

 

Kako medijski sadržaji mogu pomoći deci u preživljavanju, razvijanju i napredovanju? Kako komunikacija sa decom može da nadvlada generacijske i kulturne razlike i pripomogne u dostizanju ciljeva društvenog razvoja? Priručnik „Komunikacija sa decom – načela i prakse za podršku, nadahnuće, podsticaj, obrazovanje i isceljenje“, autorki Barbare Kolucki i Dafne Lemiš, koji je priredio Dečji fond Ujedinjenih nacija, UNICEF, pruža odgovore na ova i mnoga druga pitanja o posebnoj ulozi medijskih sadržaja u životu dece.
Ovaj priručnik predstavljen je na regionalnoj konferenciji Komuniciranje sa decom, koju je krajem aprila u Budvi organizovao UNICEF. Priručnik je napravljen kako bi pomogao medijskim stručnjacima u stvaranju kvalitetnih audiovizuelnih sadržaja za decu i u saradnji sa decom. Televizija može značajno da obogati dečije živote i da im pomogne da bolje razumeju svet koji ih okružuje. Zbog toga je važno da sadržaji budu prilagođeni njihovom uzrastu, potrebama i stavovima.
„Deca su aktivni korisnici medija, reaguju na njih, razmišljaju, osećaju i formiraju vlastita značenja. Ne smemo nikada pretpostaviti da se ono što mi, kao odrasli, očekujemo od medija (televizijskih emisija, članaka u časopisima, usmenog pripovedanja, kartaških igara, plakata) i što od njih dobijamo, podudara sa onim kako ih shvataju deca“, pišu autorke.
Mediji deluju na nas i kada toga nismo svesni, što je posebno slučaj kod dece. Razvijanje novih kompetencija i sticanje novih veština koje podstiču kritičko razmišljanje, interaktivnost, povezivanje, analitičnost, inicijativu i kreativnost usmeravaju decu u pravcu budućih aktivnih i odgovornih članova društva. Iako su, zahvaljujući tehnološkoj i kulturnoj globalizaciji, mediji sve dostupniji, sama dostupnost deci neće pružiti mogućnost za razvoj. On će zavisiti od načina na koji deca medije upotrebljavaju.
Autorke pišu da mediji na decu mogu istovremeno imati i pozitivne i negativne posledice, zavisno od sadržaja, konteksta, načina upotrebe i individualnih osobina dece. Brojnim primerima ilustrovale su obe vrste uticaja. Dale su i načela i smernice za medijske sadržaje namenjene deci – medijski sadržaji za decu moraju biti prilagođeni njihovom uzrastu, usmereni na celovit razvoj deteta, biti pozitivni i naglašavati kvalitet, baviti se potrebama i sposobnostima sve dece, uključujući i onu koja su najugroženija.
Roditelji često provode vrlo malo vremena sa decom, a nije retkost da ni oni sami nisu dovoljno medijski pismeni. Udruženje Prijatelji dece Srbije i UNICEF su, još 1993. godine, doneli kodeks Deca i mediji, kojim su utvrđena osnovna pravila profesionalnog ponašanja medija u odnosu na decu. Otuda potreba za ovim dokumentom.
Kodeks novinara Srbije, takođe, u svojim odredbama koje se tiču odgovornosti novinara i zaštite privatnosti, skreće pažnju na zabranu novinarima da koriste sadržaje koji mogu imati štetan uticaj na decu, kao i na njihovu dužnost da poštuju i štite prava i dostojanstvo dece, žrtava zločina, osoba sa hendikepom i drugih ugroženih grupa.
„Novinar je obavezan da osigura da dete ne bude ugroženo ili izloženo riziku zbog objavljivanja njegovog imena, fotografije ili snimka sa njegovim likom, kućom, zajednicom u kojoj živi ili prepoznatljivom okolinom“, kaže se u Kodeksu, koji su usvojili Nezavisno udruženje novinara Srbije i Udruženje novinara Srbije još 2006. godine.
Ova dva novinarska udruženja, uz Asocijaciju nezavisnih elektronskih medija, Nezavisno društvo novinara Vojvodine i PU „Lokal pres“, pokrenula su kampanju za medijsku pismenost „Ne daj da te spinuju“, koju realizuje P.R.A. agencija. Priručnik „Komunikacija sa decom – načela i prakse za podršku, nadahnuće, podsticaj, obrazovanje i isceljenje“ nalazi se na sajtu www.medijskapismenost.net, koji je pokrenut u okviru kampanje i na kome se može naći još mnogo drugih korisnih materijala o medijima i medijskoj pismenosti. Ovom kampanjom Medijska koalicija poručuje da odgovorno novinarstvo stvara odgovorne građane.

P.R.A.

Naslovi

Popularni Članci