Crkve i porez na imovinu: Ponovo se utvrđuju poreske obaveze

  04 novembar 2016
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Aktuelno je plaćanje poreza na imovinu, kvartalno obračunati porez oni koji imaju imovinu trebalo bi da plate do 15. novembra.

Prema podacima objavljenim na zvaničnoj internet stranici opštine, na teritoriji opštine Bečej 30. septembra prošle godine među prvih 11 najvećih poreskih dužnika, osim preduzeća u stečaju, Fadipa, PIK „Bečej“ (tada u stečaju), „8. oktobra“, bile su crkve. Lokalna poreska administracija ove godine do 1. novembra nije objavila spisak dužnika poreza na imovinu.
Pre godinu dana na ime poreza na imovinu poreski obveznik Eparhijski upravni odbor Eparhije Bačke dugovao je 6,8 miliona dinara, a Subotička biskupija 2,6 miliona dinara.
Sredinom oktobra meseca je redakcija Bečejskog mozaika postavila pitanje nadležnima o tome da li su bečejske crkve u međuvremenu platile porez na imovinu, to jest da li imaju poreske dugove. U odgovoru na zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, načelnica Odeljenja za lokalnu poresku administraciju Desanka Tobdžić je napisala da „Eparhija Bačka nema poreski dug na dan 13.10.2016. godine, jer je postupak utvrđivanja poreske obaveze za 2014. i 2015. u ponavljanju. U tim postupcima čeka se uverenje iz katastra nepokretnosti za 2014. i to po službenoj zamolnici je odgovoreno za deo koji se odnosi na poljoprivredno zemljište, a za ostalo (objekte i građevinsko zemljište) po službenoj zamolnici od 18.03.2016. za 2014. i za 2015. po službenoj zamolnici od 28.09.2016. godine RGZ Bečej još nije odgovorio. Protiv subjekta je podneto i nekoliko prekršajnih prijava zbog nepodnošenja poreske prijave, sa nekoliko urgencija, međutim, Prekršajni sud još nije doneo odluke, usmeno je saopšteno da je predmet u Novom Sadu kome je poslat radi zamolnog saslušanja odgovornog lica“.
Što se tiče poreskog duga katoličke crkve, načelnica Odeljenja za lokalnu poresku administraciju je napisala: „Subotička biskupija ima poreski dug u iznosu od 3.376.807,51 dinara na dan 13.10.2016. godine, obzirom da poreski obveznik nije podneo žalbu na rešenje za 2014. godinu, a po žalbi za utvrđivanje poreza u 2015. godini još nije rešeno“.
Tobdžić je navela da je Subotičku biskupiju Prekršajni sud u Bečeju oslobodio prekršajne odgovornosti za nepodnošenje poreske prijave, a ta presuda se po žalbi Odeljenja za lokalnu poresku administraciju nalazi pred Višim prekršajnim sudom. Ona je navela da je razlog za oslobađanje prekršajne odgovornosti Subotičke biskupije to što „zajedno sa zamolnicama, a po Zakonu o inspekcijskom nadzoru, Katastru nepokretnosti u Bečeju je ukazano na činjenicu da se u njihovoj evidenciji nalaze lica koja nisu registrovana u registru crkava i verskih zajednica pri nadležnom Ministarstvu (crkvene opštine, župne crkve i druge ’organizacione jedinice’ subjekata, koje nemaju svojstvo pravnog lica, a vode se u katastru kao subjekti prava svojine), i da postoji obaveza Katastra nepokretnosti da po Zakonu o državnom premeru i katastru nepokretnosti izvrši proveru zakonitosti upisa prava svojine, odnosno da pravo svojine bude upisano na registrovane subjekte, a ne na nepostojeća lica (crkvene opštine, župe i slično). Katastar do današnjeg dana (21. oktobar 2016; prim. nov), po našem saznanju, nije postupao u pogledu ovih ispravki“.
Dve pomenute crkve do sada nisu platile ništa na ime poreza na imovinu.
Podsetimo da je celokupan porez na imovinu, po Zakonu o finansiranju lokalne samouprave, prihod budžeta lokalne samouprave na čijoj se teritoriji naplaćuje.
Apsolutna zastarelost poreskog duga nastupa za 10 godina.

K.D.F.

Naslovi

Popularni Članci