Odštampajte ovu stranicu

Ministarstvo kulture: Preporuke za finansiranje lokalnih medija

  25 jun 2010
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Do donošenja medijske strategije pojedina medijska i novinska udruženja uz pomoć ministarstava kulture i državne uprave i lokalne samouprave doneće preporuke za finansiranje lokalnih medija, zaključeno je na skupu „Finansiranje lokalnih medija u Srbiji“, održanom 15. juna u beogradskom Medija centru, na kojem su u ime Ministarstva kulture učestvovali ministar Nebojša Bradić i Nataša Vučković Lesendrić, pomoćnica ministra kulture zadužena za medije.

Na skupu su učestvovali i predstavnici medijskih udruženja NUNS, ANEM i Lokal pres, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković i predstavnici Stalne konferencije gradova i opština.
Ministar kulture Nebojša Bradić je rekao da je pripremljena studija koja će biti osnova za izradu Medijske strategije. „Usvajanje ove Strategije je bitno jer smo uvereni da ćemo njenim usvajanjem i redefinisanjem pozicije medija, u narednom periodu stvoriti uslove da ugroženi mediji budu zaštićeni, a kvalitetno informisanje podsticano - i od strane lokalnih zajednica. Studija koja će biti osnova za izradu Medijske strategije sadrži i uporednu analizu našeg i evropskog medijskog zakonodavstva, kao i analizu institucija koje su zadužene za sprovođenje medijskih politika - čime će njeno usvajanje, na širem planu, doprineti i većoj profesionalizaciji, ali i boljoj zaštiti svih medija, a posebno lokalnih“, rekao je Bradić.
Ministar kulture je najavio da će Ministarstvo kulture pružiti dodatnu podršku mladim medijskim poslenicima koji žive i rade u manjim sredinama.
Kako je u Srbiji prisutan problem prezasićenog medijskog tržišta, nužno je da principi koji definišu kvalitetno javno informisanje i potreba za njim budu ostvareni od lokalnog nivoa do nacionalnih medija, i ne sme se dopustiti da mediji budu prepušteni na milost i nemilost samo diktatu tržišta, objasnio je Bradić: „Ovo pitanje, kada je reč o lokalnim medijima - posebno je važno iz ugla decentralizacije i regionalizacije. Jer razvoj lokalnih zajednica nije moguć bez ostvarenja osnovne uloge medija – obezbeđenja kvalitetnog javnog informisanja, a na šta su lokalne sredine obavezne. Za razliku od ’šarenolikosti i nepostojanja jasnih kriterijuma, što otvara mogućnosti za zloupotrebe i favorizovanje pojedinih medija mimo profesionalnih standarda’, kako je navedeno kada je reč o podeli sredstava medijima od strane lokalnih samouprava, Ministarstvo kulture je, sa ciljem ostvarivanja prava građana na javno informisanje i razvoja medijskog pluralizma, a u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i Zakonom o ratifikaciji Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima, formiralo jasne i precizne kriterijume na osnovu kojih se putem javnih konkursa vrši sufinansiranje proizvodnje programskih sadržaja javnih glasila u Republici Srbiji, značajnih za ostvarivanje javnog interesa. (…) Stalo nam je da posebno oni mediji koji rade u određenim lokalnim sredinama, imajući u vidu njihov značaj za te sredine, dobiju adekvatnu podršku, stoga će ovih dana Ministarstvo kulture raspisati veliki konkurs za medije koji će, pre svega, biti namenjen kvalitetu javnog informisanja i time predstavljati novi instrument podrške i medijima u lokalu. Definisanjem kvaliteta programa i projekata kao jednog od primarnih kriterijuma Ministarstvo kulture nastoji da direktno utiče i na povećanje kvaliteta samog javnog informisanja. Kvalitetni programi i projekti lokalnih medija koji na dobar način približavaju dve oblasti koje su u nadležnosti Ministarstva kulture - kulturu i informisanje - takođe će imati prioritet u sufinansiranju putem konkursa.“
Ministar kulture je istakao i da lokalne sredine treba da finansiraju medije: „Definisanje i preciziranje kriterijuma na osnovu kojih bi i lokalne sredine vršile raspodelu sredstava medijima, kao i definisanje preporuka kojima bi se sugerisao model raspodele, a koje bismo sa ovog skupa uputili vlastima u lokalu – neophodni su, kako bismo uniformnošću tih kriterijuma doprineli kako većoj profesionalizaciji i većem kvalitetu javnog informisanja, tako i zaštiti i lokalnih medija i medijskih poslenika u njima od eventualnih zloupotreba i samovolje lokalnih moćnika.
Ministarstvo kulture, sa ciljem podrške medijima i medijskim poslenicima, u potpunosti podržava inicijativu za preporuku lokalnim samoupravama, kojom se sugerišu modeli raspodele sredstava na osnovu objektivnih kriterijuma“.
Nataša Vučković Lesendrić, pomoćnica ministra kulture zadužena za medije, učesnike skupa je detaljnije upoznala sa pitanjima koja se odnose na izveštaje o upotrebi sredstava dobijenih na konkursu i na upotrebu javnog novca.
Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković rekao je da ne postoji zakonski jasno definisan način za raspodelu novca lokalnim medijima: „To ne čudi jer živimo u decentralizovanom društvu. Kao viši organi ne odlučujemo o tome kako lokalna samouprava obavlja poslove za koje je zadužena“.
Vukašin Obradović, potpredsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, ocenio je da je pozicija lokalnih medija svakim danom sve teža. On je istakao da postoji obaveza lokalne samouprave da izdvaja sredstva za finansiranje lokalnih medija, da se to u praksi sprovodi na različite načine, a da se u pojedinim gradovima i opštinama u te svrhe uopšte ne izdvajaju budžetska sredstva. „Posledice takvog postupanja su nelojalna konkurencija, težak ekonomski položaj medija i pritisak na lokalne medije“, ukazao je Obradović.
Prema njegovim rečima, cilj je da se naprave preporuke za lokane medije - kako i na koji način će se deliti sredstva koja su namenjena lokalnim medijima.
„Svesni smo da ne postoji način da se lokalne samouprave zakonski obavežu da rade po preporuci do koje ćemo doći zajedničkim radom“, rekao je Obradović i dodao da bi lokalne zajednice, ipak, morale da imaju moralnu obavezu da podrže preporuke.
Predsednik Upravnog odbora Lokal presa Dejan Miladinović je istakao da je stanje u lokalnim medijima krajnje kritično, kao i da pojedine lokalne samouprave ne raspoređuju sredstva, jer ne znaju kako da ih podele.
„Bitno je da uputimo poruku lokalnim samoupravama kako da na legalan, zakonit način podele sredstva koja su već namenjena lokalnim medijima“, istakao je Miladinović i dodao da bi to do kraja godine predstavljalo neko rešenje za opstanak medija.

B.M.