Novi programi u Dnevnom boravku za decu sa smetnjama u razvoju: Prepoznavanje digitalnog nasilja i grupa za samopodršku

  07 jul 2017
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Centar za socijalni rad će u Dnevnom boravku za decu sa smetnjama u razvoju uskoro početi rad na dva projekta, naime, 3. jula su u Skupštini Vojvodine potpisani ugovori o dodeli novca iz pokrajinskog budžeta za projekte koje je Centru odobrio Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Prvi program se tiče obučavanja dece i mladih sa smetnjama u razvoju da prepoznaju i adekvatno reaguju na digitalno nasilje i obuče se za pozitivno ponašanje u digitalnom svetu.
Cilj drugog odobrenog projekta je obučavanje mladih sa smetnjama u razvoju za izradu prirodnih kozmetičkih preparata u okviru okupaciono-terapijskih radionica.
Ovim programima biće obuhvaćeno dvadesetoro de-ce i mladih sa smetnjama u razvoju.

Logoped za decu u boravku

Od 1. jula korisnicima usluga Dnevnog boravka na raspolaganju stoje i usluge logopeda. Logoped sa decom radi individualno, prema prethodno sačinjenoj proceni i u dogovoru sa roditeljima. Usluge logopeda su besplatne.

U Dnevnom boravku se radi i na samopodršci roditelja, koja je izuzetno važan segment u životu porodica u kojima živi dete sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. U toku juna održan je prvi sastanak grupe samopodrške roditelja, koji vodi diplomirani psiholog, stručni radnik Centra za socijalni rad. Za sada sastancima prisustvuju roditelji dece i mladih koji su korisnici usluga Dnevnog boravka, a ubuduće se planira uključivanje i drugih roditelja koji imaju iste ili slične probleme.
„Roditelji su pokazali veliko interesovanje za ovakvim vidom podrške, posebno ističući međusobno osnaživanje i podršku, kao i razmenu iskustava. Grupe samopodrške održavaće se jednom ili dva puta u toku meseca, a dobrodošli su svi roditelji i članovi porodica koji se susreću sa preprekama u vaspitanju i odrastanju dece sa smetnjama u razvoju. Postoji mogućnost i individualnih konsultacija sa psihologom. Početni susreti rezultirali su definisanjem osnovnih problema sa kojima se roditelji sreću a to su: stigma i diskriminacija porodica sa decom sa smetnjama u razvoju, nepoznavanje procedura za ostvarivanje određenih prava za decu sa smetnjama u razvoju, ostvarivanje osnovnih dečjih prava, emotivno osnaživanje roditelja i slično“, objasnila je direktorka Centra za socijalni rad Ivona Božović.

B.M.


Naslovi

Popularni Članci