U prostorijama Opšteg udruženja preduzetnika Bečej (OUP), u utorak je sekretar OUP-a Igor Prošić predstavio novog predsednika Gorana Relića i potpredsednika Zoltana Šarvarija, koji su izabrani na vanrednoj Skupštini Udruženja 24. avgusta.
Relić i Šarvari su govorili o željama i ambicijama novog Izvršnog odbora koje se ogledaju kroz projekciju OUP-a na petogodišnjem nivou, a cilj je okupljanje što više preduzetnika kroz logističku pomoć (pomoć pri učešću na sajmovima, predstavljanje preduzetnika na lokalnom radiju, pravljenje veb-sajtova, pomoć pri pisanju projekata, povezivanje preduzetnika sa inostranim saradnicima...), i uspostavljanje bolje saradnje sa Opštinskom upravom, naročito kroz pojašnjavanje zakonske regulative.

Naslovi

Popularni Članci