Na štandu opštine Bečej na 8. Međunarodnom sajmu preduzetništva „Biznis baza“ na Beogradskom sajmu, od 26. do 28. novembra predstavilo se četrdesetak preduzeća.

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj (LER) opštine Novi Bečej obaveštava građane da je Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja raspisalo konkurs za start ap kredite (krediti za početnike u poslu, bez hipoteke).

U prostorijama Opšteg udruženja preduzetnika Bečej (OUP), u utorak je sekretar OUP-a Igor Prošić predstavio novog predsednika Gorana Relića i potpredsednika Zoltana Šarvarija, koji su izabrani na vanrednoj Skupštini Udruženja 24. avgusta.
Relić i Šarvari su govorili o željama i ambicijama novog Izvršnog odbora koje se ogledaju kroz projekciju OUP-a na petogodišnjem nivou, a cilj je okupljanje što više preduzetnika kroz logističku pomoć (pomoć pri učešću na sajmovima, predstavljanje preduzetnika na lokalnom radiju, pravljenje veb-sajtova, pomoć pri pisanju projekata, povezivanje preduzetnika sa inostranim saradnicima...), i uspostavljanje bolje saradnje sa Opštinskom upravom, naročito kroz pojašnjavanje zakonske regulative.

Opštinska vlast je u utorak „spojila“ predstavnike indirektnih korisnika opštinskog budžeta – pre svega škole – s predstavnicima civilne organizacije Opšte udruženje preduzetnika „u nameri da one indirektne korisnike koji od nas dobijaju sredstva za svoje materijalne troškove, zamolimo da prilikom ulaganja, investicija, popravki, održavanja svojih objekata obrate pažnju na to da izvođači budu iz naše opštine, da preferiraju naše Opšte udruženje preduzetnika, odnosno bečejsku malu privredu“, objasnio je novinarima predsednik opštine Peter Knezi i izrazio nadu i veru da će se pomenuti korisnici novca iz opštinske kase ubuduće vladati po predlogu iz opštine.

Bečejski preduzetnici su 12. i 13. aprila boravili u Celju na stručnim sajmovima.

Velika sala gradske kuće bila je mala da primi sve zainteresovane bečejske privrednike i preduzetnike koji su želeli da prisustvuju sastanku koji je prošlog petka organizovala lokalna samouprava kako bi unapredila saradnju vlasti, udruženja preduzetnika i preduzetnika.

Opšte udruženje preduzetnika traži izmenu opštinske odluke o sakupljanju i odnošenju smeća, jer Upravni odbor tog udruženja smatra da sadašnji način obračuna naknade za iznošenje smeća i cenovnik komunalnog preduzeća „Potisje“, kako piše u zaključku sa sednice Upravnog odbora održane 2. novembra, „nije pravičan ni adekvatan uslugama koje pruža, jer ne primenjuje iste kriterijume prema svim korisnicima svojih usluga, niti svojom politikom cena i kategorizacijom usluga stimuliše korisnike da vrše selekciju, izdvajanje i predaju korisnog otpada na adekvatna mesta. Upravni odbor smatra da treba preispitati kriterijume za kategorizaciju i cene usluga koje treba da budu jednake za sve korisnike“.

Naslovi

Popularni Članci