U okviru programa „Socijalna inkluzija i poboljšanje uslova stanovanja Roma u Vojvodini“, sredinom decembra u Bečeju potpisan je sporazum između predstavnika Ekumenske humanitarne organizacije (EHO) iz Novog Sada, pokrajinske Kancelarije za inkluziju Roma i lokalne samouprave.

Nije ni čudo da u Bečeju, a i u Srbiji ima sve manje dece, jer je njihov položaj očajan, naročito dece iz marginalizovanih grupa stanovništva (pre svega siromašni i Romi) i dece sa posebnim potrebama.
Umesto da celo društvo radi na uključivanju sve dece u društvo, još i danas ima ljudi koji su na čelu lokalnih vaspitno-obrazovnih ustanova, koji smatraju da bi, recimo, građani romske nacionalnosti trebali da žive na jednom mestu (jedno naselje) „radi lakšeg nalaženja“, te da bi bilo jednostavnije da sva romska deca budu u jednoj obrazovnoj grupi. Navedeno bi se, inače, nazivalo segregacijom, a to je zabranjeno (verbalno, u praksi, nažalost, nije).

Kancelarija za mlade godinama savesno sastavlja mesečne izveštaje o svojim aktivnostima, u kojima opisuje rezultate pojedinih akcija, ali i sastanke na kojima se odlučuje o nekim narednim akcijama ili aktivnostima.

Naslovi

Popularni Članci