Opštinska vlada: Za plate lokalnih „ministara“ 10.000 evra

  20 april 2012
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Učesnici na lokalnim izborima sigurno razmišljaju o tome koga će da zaposle u opštinskoj vladi (Opštinsko veće). Verovatno imaju ideje i želje kojim resorom bi da upravljaju – kultura, investicije, zdravstvo itd. Građanima ostaje nada, ukoliko pre izbora ne saznaju imena potencijalnih članova opštinske vlasti, da će se raditi o stručnjacima. Naime, u aktuelnom Opštinskom veću ima ljudi koji ranije nisu imali nikakvih dodirnih tačaka sa stvarima o kojima sad odlučuju, takoreći nisu stručni za oblasti koje su im poverene.

Članovi aktuelnog Opštinskog veća su Đerđ Ric (SVM), zadužen za zdravstvo i socijalnu zaštitu, Ištvan Ačai (SVM), koji se bavi mesnim zajednicama i civilnim organizacijama, Ilona Varnju (DSVM) je zadužena za oblasti obrazovanja i kulture, Dragan Mesaroš (DS) brine o malim i srednjim preduzećima, Dušan Radivojević (prvo GG Pokret za Bečej, potom DS, danas SVM) zadužen je za privredu i investicije, Marjan Radičević (prvo G17, sad DS) bavi se NIP-om i fondovima, Andraš Boja (prvo GG Pokret za Bečej, potom DS, a danas SVM) dobio je resor poljoprivrede i Pal Šandor (prvo LSV, danas SVM) bavi se međunacionalnim odnosima i odnosima sa verskim zajednicama.
Članovi Opštinskog veća su i predsednik opštine i njegov zamenik.
Plate članova opštinske vlade nisu male. Prema poslednjim raspoloživim podacima iz jula 2011. godine, članovima Opštinskog veća isplaćene su sledeće zarade (neki su dobili više zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora): Andrašu Boji 77.873 dinara, Ištvanu Ačaiju 126.571 dinar, Draganu Mesarošu 67.048 dinara, Marjanu Radičeviću 72.624 dinara, Dušanu Radivojeviću 107.188 dinara, Palu Šandoru 76.890 dinara, a Endreu Sabou (tada bivšem članu Opštinskog veća kome je pripadala zarada još pola godine) 67.704 dinara. U Opštinskom veću rade i dva volontera, Ilona Varnju i Đerđ Ric, oni su za svoj volonterski rad u julu mesecu dobili 32.803 dinara. Ric je inače i direktor Gerontološkog centra i tamo prima platu (ne volontersku). Ilona Varnju je penzionerka.
Za neto plate tih ljudi – redovne i volonterske – samo u julu prošle godine poreski obveznici platili su više od milion dinara.
Naravno, Opštinsko veće ne mora da ima 9, odnosno 8 članova (Endre Sabo više nije član), može da ima i manje, no trebalo je (i tako će verovatno biti i ubuduće) zadovoljiti apetite svih stranaka na vlasti.
Opštinsko veće kao kolektivno telo bavi se ozbiljnim stvarima: predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština opštine, obavlja nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktima, postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave, donosi Poslovnik o radu, na predlog predsednika opštine itd. Ukoliko se navedene opšte stvari uproste, Opštinsko veće je u prethodnom periodu, recimo, postavilo načelnika Opštinske uprave, dalo je saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Opštinske uprave, donelo je rešenje o utvrđivanju mesta za postavljanje objekata za plakatiranje na teritoriji opštine, odobrilo je javnu nabavku za rekonstrukciju javne rasvete (nabavka je poništena), donelo je rešenje kojim je odredilo javna parkirališta na 17 lokacija u Bečeju, a uz to i cenu parkiranja. Opštinska vlada uskoro treba i da, zajedno sa Nacionalnim savetom Mađara, sastavi ugovor o delimičnom prenosu osnivačkih prava (najviše do 50 odsto) Narodne biblioteke na Savet.
Pored toga, članovi Veća trebalo bi da se bave i poslovima iz svojih resora, međutim, mada su novinari Bečejskog mozaika nekoliko puta tražili, niko od njih nije podneo (pisani) izveštaj o svom radu u proteklih nekoliko godina, te se njihov rad i učinak i ne mogu oceniti. Možda je upravo to i cilj.

K.D.F.

Naslovi

Popularni Članci