Komunalac kontra Potisje: Ko je kome dužan i ko kome plaća?

  13 april 2012
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Problemi između Javnog preduzeća Komunalac i društva sa ograničenom odgovornošću Potisje su u sredu ponovo bili tema konferencije za novinare, ali za razliku od prethodne, otkazane konferencije za medije tik pred njen početak, krajem januara, ovog puta su Slobodan Zlokolica, član odbora revizora Potisja i Marko Đapić, predsednik Upravnog odbora Komunalca, novinarima saopštili o kakvim problemima je reč. Dakako, pretpostavljalo se da se radi o neraščišćenim računima između ta dva preduzeća, odnosno o novcu. Naime, Komunalac (u vlasništvu opštine) se pre formiranja Potisja (zajedničko vlasništvo opštine i firme iz Mađarske) bavio iznošenjem smeća, a potom, od 2008. godine, ovaj posao je preuzelo Potisje, zajedno sa nekim mašinama Komunalca, za koje prošle i ove godine nije platilo cenu zakupa. U „igri“ je i lokalna samouprava, koja snosi deo odgovornosti zbog spora između Komunalca i Potisja.

Novinarima je saopšteno da je dug Potisja prema Komunalcu za zakup vozila 2,15 miliona dinara, 1,6 miliona za prošlu, i preko 500.000 dinara za ovu godinu. Nameće se utisak da Potisje ne želi da plati dug jer je, objasnili su sazivači konferencije za medije, pokušalo da „prebije“ dug potpisivanjem novog sporazuma, pozivajući se na ugovor iz 2008. godine, po kojem Potisje smatra da je Komunalac imao obavezu da ovoj firmi obezbedi sedište za rad, a to nije urađeno, te Potisje sada plaća zakup za prostorije koje koristi na drugom mestu, pa smatra da zbog toga ne mora da plati zakup vozila Komunalcu.
Krajem prošle godine postojao je pokušaj potpisivanja sporazuma između opštine, Komunalca i Potisja, kako bi se napravilo „prebijanje“ duga, međutim, Upravni odbor Komunalca je to zaustavio, pre svega zato što je takav čin protivzakonit, jer je opština ta koja mora da izvrši svoje obaveze, a ne Komunalac, što se tiče obezbeđivanja prostorija za rad Potisju, rekli su Zlokolica i Đapić. Naime, u sporazumu koji je potpisan između suvlasnika Potisja, firme Aliska tera iz Mađarske, i Skupštine opštine Bečej, navodi se da će lokalna samouprava obezbediti besplatan plac Potisju za izgradnju sedišta, a novac za izgradnju će obezbediti Potisje.
Prema rečima Marka Đapića, konferencija za novinare u januaru mesecu je otkazana, jer je postojala mogućnost da se reši spor između Komunalca i Potisja, međutim, pošto spor nije rešen, Komunalcu nije plaćen zakup vozila za iznošenje smeća, a nagomilani dugovi umnogome otežavaju rad tog javnog preduzeća, on i Zlokolica su smatrali da treba da saopšte javnosti postojanje problema.
Novac je stvorio još jedan problem, prema mišljenju Zlokolice. Naime, suvlasniku Potisja, Aliska teri plaća se 8 odsto prihoda koje ostvaruje Potisje, za takozvane pravno-administrativne usluge. Pošto su prihodi Potisja za prošlu godinu oko 63 miliona dinara, Aliska tera dobija oko 5 miliona dinara. „Potrebno je preispitati neke odnose, pre svega mislim na odredbu kojom je precizirano da iznos od 8 odsto prihoda – neostvarene dobiti – Aliska tera fakturiše Potisju za pravno-administrativne usluge. Međutim, za četiri godine, koliko sam ja u odboru revizora, ne postoje dokazi niti tragovi da je takav posao i rađen. Tu moramo da podvučemo crtu i da vidimo da li je to bio cilj kom smo stremili ili nije“, rekao je Zlokolica i dodao da po njegovom saznanju, za sada se o završnom računu poslovanja Potisja, kao i o izveštaju o radu odbora revizora te firme za 2011. godinu, nije raspravljalo u lokalnoj samoupravi. Zlokolica je rekao da je Potisje prošle godine, prema izveštaju o radu, poslovalo pozitivno, ostvarilo je dobit. Primetno je da su prihodi veći u odnosu na prethodnu godinu oko 8 miliona dinara, ali su i rashodi pratili povećanje.
„Ono što je naš zadatak u narednom periodu i što će se sigurno uraditi, jeste preispitivanje odnosa poslovanja, jer se postavlja pitanje da li je bilo smisla napraviti neko strano ulaganje za gazdovanje smećem, kako se to ovde predstavlja, da bi za godinu dana bila ostvarena dobit od 164.309,11 dinara. Pomenuću da je ta delatnost oduzeta od Komunalca, tu su prihodi bili ogromni, logistika je bila obezbeđena, kamioni su bili obezbeđeni, tržište, sistem naplate, sve je trebalo samo da se nastavi i unapredi ali to nije urađeno“, rekao je Zlokolica.
Stiče se utisak da svakako postoji niz stvari u odnosima Komunalca, Potisja i opštine koje treba preispitati i rešiti.

B.M.

Naslovi

Popularni Članci