Od 1. januara, prema saopštenju Narodne banke Srbije (NBS), kovanim novcem od jednog, dva i pet dinara sa oznakom Narodne banke Jugoslavije se ne može plaćati roba i usluge.

Preživeli smo kriznu 2009. godinu koja nije bila nimalo laka i krunimo prve dane 2010. godine nadajući se da će biti bolja i uspešnija od prethodne...

Naplata parkiranja u Bečeju počela je 4. januara, a cena sata je 25 dinara.

Dragi građani, ovim Vam skrećem pažnju na sledeće....

„A sportközpont adósságának törlesztésére szánt mintegy 22 millió dinárt a község (az intézmény alapítója) a szolidáris lakásépítésre szolgáló közös eszközfogyasztási alapból (12,78 millió dinár), valamint a bérek utáni adónövekedésből (9,1 millió) fedezte.” (Forrás: Becsei Mozaik).

Pravoslavni vernici u Srbiji su trodnevno praznovanje Božića, posvećeno najradosnijem događaju za hrišćanstvo, rođenju Boga-čoveka, započeli tradicionalnim paljenjem badnjaka.

U okviru medijskog projekta Bečejskog mozaika, čiji je cilj da doprinese suštinskoj integraciji mađarske manjine u društvo u multikulturalnim sredinama (opštine Bečej i Novi Bečej) baveći se i pitanjima multikulturalizma i interkulturalizma, dobrim i lošim praksama i primerima, u toku decembra sprovedena je anketa u kojoj su građani Bečeja i Novog Bečeja odgovarali na pitanja o tome da li je po njihovom mišljenju potrebna dvojezičnost - korišćenje srpskog i mađarskog jezika - u javnim ustanovama i institucijama u ovim opštinama. U mini-ispitivanju učestvovalo je 206 građana. U Bečeju od 132 učesnika ankete - što lično, što preko interneta -  samo 37 smatra da nije potrebna službena upotreba srpskog i mađarskog jezika u administraciji lokalne samouprave. Novobečejci su glasali samo preko interneta i njihovi glasovi (ukupno 74) su podeljeni na pola.

Prema Zakonu o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji predviđeno je smanjivanje broja zaposlenih u lokalnim samoupravama i opštinskim ustanovama koji se finansiraju iz budžeta opština i u privrednim društvima čiji je jedini osnivač opština.

Opštinski uslužni centar otvoren je krajem novembra u zgradi Skupštine opštine Bečej i ima deset šaltera - informacije, pisarnica, overa, građanska stanja i državljanstvo, matičar, dečji dodatak, društvene delatnosti, komunalni poslovi, urbanizam i građevinarstvo i pošta.

Zaposleni u Službi katastra nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda 4. januara stupili su u generalni štrajk.

Naslovi

Popularni Članci