Između dva broja

Prošlog proleća je najavljena izgradnja male marine u Bečeju, a taj projekat se većim delom finansira iz IPA fonda. Marina bi trebalo da bude postavljena između stepenica i kamp naselja na obali Tise. Cilj tog projekta je oživljavanje rečnog turizma, međutim, rečni turizam u Bečeju je slabašan, obala Tise nije reprezentativna, ne postoji čak ni plaža čiju izgradnju desetinama godina unazad svaka lokalna vlast obećava, ali zasad nijedna nije išla dalje od obećanja.

Prošlog proleća je najavljen projekat izgradnje male marine u Bečeju, koji se većim delom finansira iz IPA fonda, a deo troškova snosi lokalna samouprava.
Po projektu u kojem učestvuju još Čongrad i Alđe, realizacija posla, trebala je da bude započeta 1. maja 2018. godine, međutim, do 5. marta 2019. godine vidljivih tragova delovanja na obali Tise u Bečeju nije bilo. Ista je situacija i u Čongradu i Alđeu.

Vandali su u toku noći između 20. i 21. februara do temelja porušili drvenu kućicu na šetalištu „Zeleni korzo“ pored nekadašnjeg hotela „Bela lađa“.

Opština Bečej je osvojila posebno priznanje u oblasti „Ravnopravnost i odsustvo diskriminacije“ za izradu Akcionog plana za unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnosti u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“ kao dela šireg programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji realizuju Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).

Početkom januara je, nakon postupka javne nabavke male vrednosti, dodeljen ugovor za nabavku vozila na lizing za Opštinsku upravu jedinoj grupi ponuđača „Interauto“ d.o.o. iz Čačka i „Soge Lease Srbija“ iz Novog Beograda.

U lokalnoj samoupravi je u decembru mesecu 2018. godine za neto zarade 127 osoba plaćeno ukupno 5,96 miliona dinara.

Po podacima o javnim nabavkama u Informatoru o radu opštine Bečej koji je ažuriran početkom 2019. godine, od januara do kraja decembra 2018. godine u lokalnoj samoupravi organizovano je 25 nabavki. Od toga su 18 bile nabavke male vrednosti, bilo je 5 otvorenih postupaka, jedna je poništena i organizovana su dva pregovaračka postupka bez objavljivanja poziva.

Ove zime je jedna osoba bez doma smeštena u prihvatni centar Gerontološkog centra zbog promrzlina.
Prošle zime u jednoj oronuloj kući u širem centru Bečeja nađena je mrtva žena. U toj kući nije bilo grejanja, a očevici tvrde da je voda u časi na stolu bila smrznuta.

Upravni odbor Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima Autonomne Pokrajine Vojvodine raspisao je javni poziv za dodelu sredstava za ekonomsko osnaživanje izbeglih, prognanih i raseljenih lica u Vojvodini kroz dohodovne aktivnosti porodica – plastenici sa sistemom za zalivanje.

Zavod za ravnopravnost polova Vojvodine u februaru je raspisao konkurs namenjen bračnim i vanbračnim parovima sa teritorije Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

Naslovi

Popularni Članci

      

Okom Kamere