BETSEY MARISKA NAPLÓJA - Én ehiszem

  29 april 2016
Ocenite ovaj članak
(1 Glas)

Na megvóttak a választások. Ojanok amijeneket az akart aki kiirta őket. Győzött akirű tuttuk hogy győzni fog. Senki nem kérdezi hogy hunnét az a rengeteg plakát meg reklám. Mibű? Aszongya az ellenzék hogy szavazatvásárlás vót, meg hamisitás. A hatalmat ez nemnagyon érdekli. Mingyá megvótt az eus gratuláció, azza, hogy most az eu megvárta hogy bezárják a szavazóhejeket a gratulációva, nem úgy mind négy éve, amikó valami csoda fojtán megsejtették az eredményt.

Oszt aszongya a férjem vót baráttya hogy ő arra szavazott hogy rend legyen, meg rendnek kő lennie, mongya meg egy ember hogy legyen, maj a többi követi. Na de jó neked. Követni szeretsz. Bekapcsolod a tévét kikapcsolod az agyad.
Az ami viszont újdonság hogy hiába a véemesznek a magyar adófizetők péze, a Viktorkáék támogatása, az odaáti kormánymédia meg az itteni közpézbű fizetett pártmédia hátszele, akkó is lett ellenfél. Mekkapaszkodott a mozgalom meg a véemdéká. A véemesz még nem is szótt a sajtóhó a választás északáján, éppen néztem a tévébe a fiatalembert aki áll a véemeszes jelle diszitett fal előtt oszt arú beszétt hogy se kakk se makk. De meggyütt másnap a pásztori szózat amibe önmagukat nevezi az eggyetlen magyar pártnak, ami nem vesztette e a bizalmat. Hát ehhő képest a magyarmozgalom plusz véemdéká jó sok szavazatot kapott mindenhun ahun indútt. Ahun engették indúni, meg ahun nem esett bután csapdába a jótét beográdi lelkek áttal akik attak aláírást, meg hamisitott pecsétet.
Mongyuk azé érdekes ez me a mozgalomnak, a véemdékának meg pláne, péze nemnagyon lehetett má abbú itéve amijen kampányuk vót. De jó van, tuggyuk hogy ők nem magyarok, meg árulók meg minden. Mind korábban azok akik a demokratákra meg mittoménkire szavaztak magyar létükre, azok vótak a janicsárok, mehogy pártunk és vezérünk úgy hítta őket. Na most ki a micsoda?
Mostan a véemesznek az maratt hogy ahun csak tud koalál a bölcs vezérünk pártyáva, ami nem lessz neki nehéz, csak maj kiderül hogy utólag mennyibe fog kerűnni. Mer azé az eddigi koalálásnak is fizettek mán árat. Ja, ők aszongyák hogy nem, hanem kevessebb a magyar 15-20 ezerre. Ja, oszt azé ki a felelőss? A magyar migránsoké ki a felelőss? Senki. Se a bölcs vezér gazdasági reformjainak nevezett valamije, se a mindent uraló és minden mást letaroló „eggyetlen magyar párt“, se a magyar útlevél osztogatása. Senki. Ementek, szretynó, oszt ennyi.
A Sejsej visszagyütt minden tekintetbe. Első a bölcs vezér, második az eszpéesz, harmadik a Sejsej. Nem 1990-be, hanem 2016-ba. Körbe körbe karikába. Hun vótá? Sehun. Micsináttá? Semmit. Mit akarsz csinánni? Emenni innét. Esztet mongya a szomszéd, akinek a fia megtanútt valamennyit magyarú, hogy emehessen innen a magyar passzussa. Mosmán az apja is menne utánna.
Itten Becsén is az győzött aki mindenhun. Há megháláttuk a föllendülést meg a reformokat. A parasztot nem zavarja a harmadótt szubvenció, meg a mágnásmiskák fődszerzése, a nyugdíjjast se hogy evettek tőle, utánna meg abbú egy picit visszaattak neki. A fiatalt nem zavarja a... Azokat nem zavar semmi, ahogy én láttam ki se mentek szavazni. De má montam, bisztossan én látom rosszú.
Úgy mind a Lali bácsi aki kinnszokott űni a háza előtt. Oszt aszongya, rossz má nekem a szemem, me valahogy kevesebb az ember meg több a rozoga ház. Bisztossan rosszú lát az öreg.
Én is. Me a fészbukon látom viszont azokat akikke valamikó barátkoztunk. Most bejelőjjük egymást ismerősnek. Meg lájkolunk és képeket cserélünk. Hogy valamikó... Valamikó... Abbú élünk, a fészbukbú, a receptekbű, meg abbú, hogy valamikó bezzeg...Na attú mi még ementük most is vasárnap megenni az egy kalácsot meg meginni a kávét. Mi akik ittmarattunk. De jó tettük.
Oszt én mostan ehatároztam hogy hiszek a jövőbe meg mindent ehiszek amit mondanak, me mé legyek én rosszabb mind az átlag.
Na akkó higgyünk nagyokat!

Puszil Marisod

Naslovi

Popularni Članci