Zakasnele odluke predsednika opštine: Kontrola trošenja novca za reprezentaciju i na telefoniranje

  08 avgust 2014
Ocenite ovaj članak
(1 Glas)

Lokalna vlast je 22. jula donela nekoliko odluka zbog – takav se utisak stiče – racionalnijeg trošenja novca na reprezentaciju i na telefonske račune, mada taj utisak može da vara, jer je, recimo, u odluci „o korišćenju sredstava reprezentacije Opštine Bečej“, koju je doneo predsednik opštine na predlog Opštinskog veća, pojam reprezentacije shvaćen veoma široko.


U odluci piše da se pod pojmom reprezentacije podrazumevaju: ugostiteljske usluge i troškovi učinjeni povodom obeležavanja značajnih datuma, praznika, jubileja i u drugim sličnim slučajevima; ugostiteljske usluge unutar teritorije opštine Bečej i van nje učinjene u svrhu održavanja službenih sastanaka, sednica, konferencija i seminara i drugih manifestacija u ugostiteljskim objektima sa kojima je opština zaključila ugovor o javnoj nabavci (usluga hotela i restorana); ugostiteljske usluge učinjene u svrhu održavanja službenih sastanaka, sednica, konferencija i seminara i drugih manifestacija u ugostiteljskim objektima koji nisu obuhvaćeni javnom nabavkom; kao i drugi troškovi reprezentacije koji nisu navedeni, a koji su u funkciji poslovne saradnje.


U odluci ima reči i o novcu koji se može potrošiti za reprezentaciju, ali se ne kaže o kom je iznosu reč, već se navodi: „finansijska sredstva za korišćenje reprezentacije predviđaju se Planom javnih nabavki a obezbeđuju se u budžetu Opštine Bečej na budžetskoj poziciji – razdeo 1, glava 1, funkcija 110, pozicija 10, konto 423“. Na navedenoj budžetskoj poziciji je 11,5 miliona dinara, međutim, nije sav novac planiran za reprezentaciju, već su u sklopu tog iznosa i pokloni i usluge po ugovoru. Naime, za razliku od ranijih godina, 2013. i 2014. godine predviđeni troškovi za reprezentaciju i poklone se ne iskazuju posebno u budžetu. Novinari Bečejskog mozaika su pre izvesnog vremena došli do podataka da je u 2014. godini planirano da se za reprezentaciju i poklone sa konta predsednika opštine potroši 3.600.000 dinara, a sa konta Opštinske uprave 500.000 dinara.


Samo od 1. januara do 31. marta 2014. godine za reprezentaciju je potrošeno 1.084.737 dinara, a za poklone 1.429.265 dinara, dakle ukupno 2.517.002 dinara. Za to vreme – za 92 dana – lokalni funkcioneri su napravili 77 računa u restoranima. Interesantan je i podatak da je samo u martu mesecu za reprezentaciju plaćeno oko 7.000 evra.


Inače, trošenje novca iz budžeta opštine treba da bude u skladu sa Planom javnih nabavki. U Planu javnih nabavki lokalne samouprave koji je usvojen početkom 2014. godine (moguće je da je od tada promenjen, ali redakcija ne raspolaže informacijama o tome) predviđena je nabavka usluge reprezentacije (hoteli i restorani) u vrednosti od milion dinara (bez PDV-a). Za nabavku poklona i reklamnog materijala planiran je iznos od milion dinara, dok je za nabavku bezalkoholnih pića i drugih dobara za potrebe opštinske kantine predviđeno 650.000 dinara.


Do kraja jula potrošeno je više novca za reprezentaciju od iznosa koji je predviđen u Planu javnih nabavki.


U odluci o trošenju novca za reprezentaciju navodi se da Odeljenje za finansije opštine predsedniku opštine treba da podnosi redovan kvartalni izveštaj o praćenju korišćenja sredstava reprezentacije, u roku od 15 dana po isteku kvartalnog perioda. Bilo bi dobro da taj izveštaj postane javan, kako bi i građani znali koliko su novca predstavnici opštine potrošili u restoranima i hotelima i da li su prekoračili iznos predviđen budžetom opštine i Planom javnih nabavki.


Razlozi „službenih“ ručkova će biti javni?


Naloge za korišćenje novca za reprezentaciju mogu da daju predsednik opštine i načelnik Opštinske uprave. Opštinska uprava Bečeja inače već nekoliko meseci nema načelnika, tu funkciju obavlja zamenik nepostojećeg načelnika Opštinske uprave.


Što se načina korišćenja novca za reprezentaciju tiče, onaj ko planira da troši novac u restoranima i hotelima treba da prijavi takvu potrebu – u odluci piše: blagovremeno – načelniku Opštinske uprave ili predsedniku opštine, kako bi dobio odobrenje – unapred – na za to izrađenom formularu.


Novac za reprezentaciju mogu da troše (ako dobiju saglasnost/odobrenje) osim predsednika opštine i zamenik predsednika opštine, članovi Opštinskog veća, načelnik Opštinske uprave i njegov zamenik, predsednik Skupštine opštine i njegov zamenik, sekretar Skupštine opštine, javni pravobranilac i postavljena lica, kao i zaposleni u Opštinskoj upravi.


Postoji poseban formular – odobrenje za korišćenje sredstava reprezentacije – na kom oni koji troše novac treba da navedu mesto (restoran, hotel) trošenja novca, broj gostiju i razlog korišćenja reprezentacije.


Ukoliko se trošak za reprezentaciju napravi bez odobrenja i drugih dokumenata, koja su predviđena odlukom predsednika opštine, onaj ko je trošio novac treba da plati račun iz svog džepa.


Predsednik opštine će da telefonira za 8.000, a članovi Veća za 3.000 dinara mesečno


U odluci o uslovima i načinu korišćenja mobilnih telefona izabranih, imenovanih i postavljenih lica u opštini (doneo je predsednik opštine na predlog Opštinskog veća) navodi se da predsednik opštine odlučuje ko ima pravo na korišćenje mobilnog telefona, te da korisnik mobilnog telefona treba da bude dostupan na službeni mobilni telefon u svako doba dana.


Troškovi korišćenja mobilnog telefona i kartica, koji se plaćaju iz opštinskog budžeta utvrđeni su u mesečnom iznosu, bez PDV-a i bez poreza na upotrebu mobilnog telefona: za predsednika opštine do 8.000 dinara, za zamenika predsednika opštine do 6.000 dinara, za članove Opštinskog veća do 3.000 dinara, za pomoćnike predsednika opštine do 3.000 dinara, za predsednika Skupštine opštine do 5.000 dinara, za zamenika predsednika Skupštine opštine do 3.000 dinara, za sekretara Skupštine opštine do 1.000 dinara, za načelnika Opštinske uprave do 3.000 dinara i za zamenika načelnika Opštinske uprave do 2.000 dinara, a za opštinskog javnog pravobranioca i zaštitnika građana do 1.000 dinara. Telefoniranje navedenih funkcionera opštine mesečno će da košta građane 66.000 dinara, to jest 569 evra (bez poreza na upotrebu mobilnog telefona i PDV-a) ukoliko će svi da potroše ceo dozvoljeni limit, godišnje 792.000 dinara, to jest 6.827 evra.


Upoređenja radi, 2012. godine – za vreme prethodne vlasti – limit za telefoniranje je bio 2.000 dinara za predsednika opštine, zamenika predsednika opštine i predsednika Skupštine opštine, za članove Opštinskog veća limit je bio 1.500 dinara, a za pomoćnike predsednika opštine 1.000, odnosno 500 dinara mesečno.


I u aktuelnoj odluci o telefoniranju, međutim, kao i u odluci o troškovima reprezentacije, postoje „mala vrata“, jer se navodi da „izuzetno, iz opravdanih razloga (roming i drugo), pojedini mesečni račun za korišćenje službenog mobilnog telefona izabranog, imenovanog i postavljenog lica u opštini Bečej, može biti viši od mesečnog ograničenja“, te da „o opravdanosti razloga, ceni i o plaćanju višeg računa od propisanog odlučuje predsednik opštine Bečej, na osnovu obrazloženog pisanog zahteva korisnika“.


U odluci, međutim, nema reči o tome ko kontroliše predsednika opštine, mada bi po logici to trebalo da bude opštinska vlada (Opštinsko veće).


Visina troškova korišćenja mobilnih telefona i kartica, po odluci predsednika opštine, će da se prati mesečno. Svaki korisnik službenog mobilnog telefona, u slučaju prekoračenja odobrenog iznosa sam bi trebao da snosi troškove.


U slučaju nestanka službenog mobilnog telefona i kartice prouzrokovanog krivicom korisnika mobilnog telefona, isti treba da nadoknadi nastale troškove.
Korisnik službenog mobilnog telefona dužan je da odmah vrati ili plati utvrđenu vrednost službenog mobilnog telefona i kartice prestankom pravnog osnova po kome mu je dodeljen na korišćenje.
Što se zaposlenih u Opštinskoj upravi tiče, neki od njih takođe imaju pravo na korišćenje službenih mobilnih telefona po odluci zamenika načelnika Opštinske uprave od 21. jula. Po toj odluci, pravo na korišćenje službenog mobilnog telefona u Opštinskoj upravi imaju rukovodioci organizacionih jedinica, zaposleni koji rade na terenu i zaposleni čija je priroda posla takva da u svako vreme treba da budu dostupni rukovodiocima i drugim saradnicima. Troškovi korišćenja mobilnog telefona i kartica koji se plaćaju iz opštinskog budžeta utvrđeni su u mesečnom iznosu, bez PDV-a i bez poreza na upotrebu mobilnog telefona: za načelnike odeljenja i sekretare službi do 1.000 dinara, za šefove odseka do 900 dinara, za vozače do 600 dinara, za građevinske, komunalne, saobraćajne, prosvetne, inspektora zaštite životne sredine, poreskog inspektora (terenska kontrola) do 500 dinara, za ostale zaposlene koji imaju pravo na korišćenje službenog mobilnog telefona do 400 dinara, a za sekretaricu predsednika opštine i zamenika predsednika opštine do 900 dinara. Izuzetno, iz opravdanih razloga (roming, sazivanje sednica i drugo), pojedini mesečni račun za korišćenje službenog mobilnog telefona, može biti viši od mesečnog ograničenja. Opravdanost razloga, o ceni i o plaćanju višeg računa od propisanog, odlučuje načelnik Opštinske uprave, na osnovu pisanog zahteva korisnika. 


Za tri meseca telefonirali za 170 hiljada dinara


Po nezvaničnim informacijama novinara Bečejskog mozaika, na sednici Opštinskog veća, na kojoj je doneta odluka o uslovima i načinu korišćenja mobilnih telefona izabranih, imenovanih i postavljenih lica, bilo je funkcionera koji nisu bili zadovoljni novim pravilima.


Podsetimo da su pojedini lokalni funkcioneri u prethodnom periodu izuzetno rado telefonirali na račun poreskih obveznika i pravili su mesečne račune koji prelaze 15.000 i 20.000 dinara, ali i račune od 60.000 i 100.000 dinara mesečno.


Predsednik opštine, njegov zamenik, predsednik Skupštine opštine i njegov zamenik, članovi Opštinskog veća i pomoćnici predsednika opštine – 16 osoba – za prva tri meseca 2014. godine potrošili su 171.554 dinara, to jest 1.491 evro na telefoniranje umreženim mobilnim telefonima.


U toku 2013. godine za telefonske račune 16 lokalnih funkcionera potrošeno je ukupno 1.443.334 dinara, to jest 12.550 evra.


U 2012. godini na telefonske račune potrošeno je 838.888 dinara (od te sume obustave su bile ukupno 56.366 dinara), tako da je zapravo potrošeno 782.522 dinara, to jest 6.804 evra.

 

Skupi lokalni činovnici


Od 1. januara do 31. decembra 2013. godine opštinari su za reprezentaciju potrošili 3.594.571 dinara, a za poklone 3.090.837 dinara.
Od 1. januara do 31. marta 2014. godine za reprezentaciju je potrošeno 1.084.737 dinara, a za poklone 1.429.265 dinara.

Redakcija Bečejskog mozaika

Naslovi

Popularni Članci