Rezultati opštinskog konkursa za informisanje: Novac za „Razgibavanje“, „Razglednice“ i „TV prozor“

  08 decembar 2017
Ocenite ovaj članak
(3 glasova)

Dva miliona dinara na drugom medijskom konkursu opštine ove godine odobreno je projektima tri medija, a projekti šest medija nisu podržani.

Po predlogu medijske komisije predsednik opštine je 1. decembra doneo rešenje da 1,5 miliona dinara dodeli TV Bečej koji je ogranak VTV Komnet d.o.o. iz Subotice za televizijski serijal „TV prozor“, a po 250.000 dinara Radiju Active iz Bečeja u čije ime je projekat podnela Monika Berček PR Agencija za konsultantske aktivnosti „Cross media consulting“ iz Bečeja za projekat „Razgibavanje – jutarnji program“ i Dnevniku iz Novog Sada za projekat „Bečejske razglednice“ koji je podneo Dražen Ćurčić, preduzetnik, Agencija „Total media“ Novi Sad.
Zanimljivo je da su odbijeni projekti medija koji bi obrađivali ozbiljne i važne teme, kao što su projekat portala Moj Bečej (BUM) „Šta radi lokalna vlast – Javne finansije u fokusu građana opštine Bečej“, Bečejskog mozaika online „Strategija preživljavanja – društvena isključenost dece kao posledica materijalne deprivacije – situacija u Bečeju“, Bečejskih dana „Biti hranitelj i biti u hraniteljskoj porodici u opštini Bečej“. Nisu podržani ni projekti Webinfa, Delta televizije i lista Poljoprivrednik (nijedan od tih medija nema sedište u Bečeju).
Indikativno je da je za svaki od odbijenih projekata napisano identično obrazloženje: „u celosti ne ispunjava prvi kriterijum iz člana 18, stav 1 Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja: mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja. Projekat, naime, nije potpuno usklađen sa čl. 18, st. 2, tačka 1, alineje 3 i 5, tačka 2, alineje 1, 2, 3 i 5 i tačka 4, alineje 1 i 2 člana 18 tog Pravilnika“.
Pored toga, član medijske komisije – koja je dala predlog koji medijski projekti bi trebalo da budu podržani novcem iz opštinskog budžeta – je i Vladimir Pavlović u ime Udruženja elektronskih medija Komnet, a u sistemu Komnet funkcioniše i TV Bečej kojoj je na konkursu dodeljeno najviše novca 1,5 miliona dinara.
Osim njega članovi komisije bili su još Katarina Filipović u ime RAB Srbija i Ivica Šmit u ime ANEM i Lokal presa.
S obzirom na to da je jasna veza člana komisije i TV Bečej, u rešenju o dodeli novca medijima piše da „član komisije Vladimir Pavlović zbog mogućeg sukoba interesa nije se izjašnjavao o projektu, niti glasao“, mada, stiče se opravdan utisak, taj sukob interesa bio je jasan i tog trenutka kada je predstavnik Komneta podneo prijavu da bude član komisije koja treba da odlučuje, između ostalog, i o projektu medija iz sistema Komnet.
Inače, u Pravilniku čijim članom 18 su obrazloženi nepodržani projekti, u vezi sa radom komisije piše da „svaki član komisije, nakon uvida u konkursnu  dokumentaciju, daje pismenu izjavu da nije u sukobu interesa i da ne obavlja javnu funkciju“. Iz rešenja predsednika opštine o dodeli novca medijskim projektima, međutim, nije jasno da li je član komisije iz Komneta dao pisanu izajvu da nije u sukobu interesa i čime je tu tvrdnju obrazložio.
Podsetimo da je opština Bečej 25. oktobra raspisala ovaj, drugi po redu, konkurs za informisanje u toku ove godine, a prethodni konkurs je raspisan u februaru i u maju mesecu je 4 miliona dinara raspodeljeno projektima 8 medija. Tada je najveći iznos, milion dinara, odobren firmi Brif media net d.o.o. (brif.rs) iz Petrovaradina za projekat „Raznolikost Bečeja“, sledilo je potom Bečejsko udruženje mladih – BUM sa 850.000 dinara za projekat „Javni interes u fokusu: informisanjem ka većem ostvarivanju prava građana opštine Bečej“, Mozaik d.o.o. iz Bečeja uputio je na konkurs dva projekta dva medija (internet portal i novine), a odobreno je 500.000 dinara za projekat „Informisanošću do prava – bečejski informator o pravima dece sa invaliditetom“ i 350.000 dinara za projekat „Odluke u ime građana 2017“, za TV Bečej-ogranak Bečej-VTV Komnet d.o.o. Subotica odobreno je 600.000 dinara za projekat „TV prozor – TV serijal koji doprinosi boljem informisanošću stanovnika Bečeja“, za projekat „Radno mesto-naša kuća, zaposleni i poslodavci, naša porodica“  Medium d.o.o. iz Bečeja obezbeđeno je 300.000 dinara,  a podnosiocu projekta Info-NB je za „Bečejski izlog“ opredeljeno 200.000 dinara, isti iznos, 200.000 dinara, je odobren i za projekat „Dvojezične, pravovremene informacije za svakog u opštini Bečej – Aktiv radio“ podnosioca projekta Monika Berček pr, agencija za konsultantske aktivnosti „Cross media consulting“ Bečej.
Podsetimo i na to da proklamovani cilj medijskih konkursa nije puko informisanje o događajima, jer je to deo svakodnevnog novinarskog posla, već pre svega zastupljenost inovativnog elementa u projektu i novinarskog istraživačkog pristupa.                    

R.M.

Naslovi

Popularni Članci