U maju, junu, julu i avgustu mesecu, na osnovu podataka kojima raspolaže Uprava za trezor Ministarstva finansija, a objavljuje BUM, ukupni rashodi budžeta opštine Bečej bili su 264.822.353,27 dinara.

Iz opštinskog budžeta u avgustu i septembru mesecu plaćene su plate zaposlenima i funkcionerima u opštini, odborničke naknade, čišćenje opštinske zgrade, struja, benzin, računi za telefon, računi kod automehaničara, transferi javnim preduzećima, opštinskim ustanovama, školama, dečjem vrtiću, mesnim zajednicama, Turističkoj organizaciji opštine, Savezu sportova opštine (nevladina organizacija), poljočuvarskom preduzeću opštine „Link FTO“, Centru za socijalni rad, Gerontološkom centru, rate i kamate opštinskih kredita, računi za lizing, računi za objavljivanje oglasa, javnih poziva, konkursa u novinama itd.

Krajem prošle godine bečejski parlament usvojio je budžet za 2018. godinu, čiji su prihodi zasad – mada je rebalans budžeta najavljen već za proleće – planirani u iznosu od 1,4 milijarde dinara, oko 330 miliona dinara manje nego 2017. godine.
U obrazloženju Odluke o budžetu opštine Bečej navedeno je, po programima, na koji način se planira trošiti novac iz lokalne kase.

Naslovi

Popularni Članci