musicloverparadise.com

Becejski mozaik

Aktuelno

Tri konkursa za nevladine organizacije: Više od 12 miliona dinara za nevladin sektor

Komisija za sprovođenje postupka raspodele sredstava iz budžeta opštine Bečej za nevladine organizacije 25. januara raspisala je tri konkursa.

Rok za podnošenje prijava bio je 10 dana od dana objavljivanja teksta konkursa na internet sajtu opštine Bečej – 4. februar (to jest verovatno 5, jer je 4. bila nedelja).
Na konkurse su mogli da se prijave nevladine organizacije, odnosno udruženja građana koje su registrovane i imaju sedište ili ogranak na teritoriji opštine Bečej i deluju na tom području kao opštinske, međuopštinske ili republičke organizacije za realizaciju programa ili projekata i aktivnosti koje se odnose na jačanje saradnje između vladinog, nevladinog i biznis sektora.
Predmet prvog konkursa bio je finansiranje programa ili projekata nevladinih organizacija u oblasti socijalne zaštite: podsticaj i razvoj socio-humanitarnih aktivnosti.
Na tom konkursu trebalo bi da bude raspodeljeno 1,2 miliona dinara.
Na drugom konkursu pravo da učestvuju imale su nevladine organizacije za realizaciju programa ili projekata iz sledećih oblasti: podsticaj i razvoj privrednih delatnosti, razvoj lokalne zajednice, ekologija, zaštita životne sredine i zdravlja građana, afirmacija ljudskih i manjinskih prava, program za obrazovanje, program za stara lica, afirmacija demokratizacije lokalne sredine, razvoj civilnog društva, volonterstvo, zaštita boraca, zaštita i pomoć licima lečenih od bolesti zavisnosti, aktivnosti penzionerskih organizacija, neformalno obrazovanje, afirmisanje ravnopravnosti polova, jačanje saradnje sa bratskim gradovima i unapređenje prekogranične saradnje, drugi sadržaji koje doprinose ubrzanom razvoju opštine Bečej.
Ukupan iznos sredstava za finansiranje programa ili projekata iznosi 2 miliona dinara.
Na trećem konkursu finansiraće se programi ili projekti nevladinih organizacija iz oblasti kulturne baštine, negovanja istorijskih tekovina i organizacija manifestacija u oblasti kulture.
Na konkursu će nevladinim organizacijama biti dodeljeno 9 miliona dinara.
Svi projekti prijavljeni na konkurse moraju biti započeti i završeni do isteka budžetske godine.
Odluka o izboru programa ili projekata nevladinih organizacija koji se finansiraju iz budžeta opštine Bečej se objavljuje na zvaničnoj internet stranici opštine, najkasnije u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora.

Ko je dobio novac 2017. godine?

Prošle godine je opština na tri konkursa za nevladin sektor obezbedila nešto manje novca nego ove godine,10,25 miliona dinara. Podsetimo da je konkurs raspisan 26. januara, a da su rezultati objavljeni početkom aprila, a dva dana nakon objavljivanja sa internet sajta opštine je uklonjeno rešenje predsednika opštine koje je doneto na osnovu predloga Komisije za dodelu sredstava nevladinim organizacijama o izboru projekata koje će opština da finansira iz oblasti socio-humanitarnih aktivnosti. Potom su sa internet stranice lokalne samouprave uklonjena i rešenja o dodeli novca nevladinim organizacijama na dva druga konkursa.
Predsednik Komisije za dodelu sredstava nevladinim organizacijama i član Opštinskog veća zadužen za kulturu, civilne organizacije i regionalnu saradnju Čaba Štefaniga je, odgovarajući na pitanje novinara, rekao da je uklonjeno rešenje sa internet sajta opštine o dodeli novca nevladinim organizacijama, jer „neko ne želi da primi odobreni iznos, te bi komisija trebalo da ponovo zaseda kako bi rasporedila i taj iznos“, ali nije rekao koja organizacija i zbog čega ne želi da primi novac za finansiranje projekta. Od tada nije zvanično saopšteno ko je odustao od novca, ali nezvanično, reč je o UG „Albatros“ koji je konkurisao s projektom „Istraživanje položaja porodica koje su u stanju socijalnih potreba na teritoriji opštine Bečej i predlog strategije za poboljšanje njihovog položaja u široj društvenoj zajednici“.
Najviše novca su prošle godine na konkursima opštine za nevladin sektor dobile organizacije: Društvo prijatelja dece za „Multiplikacija – živeti tolerantno – Éljünk toleránsan“, 380.000 dinara, i pominjani „Albatros“ koji verovatno nije primio novac, 220.000 dinara (konkurs za socijalna pitanja); MKD „Petefi Šandor“, 3.150.000 dinara za rad i aktivnosti u 2017. godini, UG „Picoder“ sa manifestacijom „Picoderski dani“, za šta je predviđeno 1.090.000 dinara i KUD „Đido“ sa projektom „Tradicija uvek živi – očuvanje i oživljavanje običaja i obreda Srba i nacionalnih manjina“, za koji je bilo namenjeno 820.000 dinara (konkurs  za očuvanja kulturne baštine); Odred izviđača „Ivo Lola Ribar“  dobio je 400.000 dinara za program „Animiranje i afirmisanje dece i mladih ljudi u našoj opštini“, slede Organizacija rezervnih vojnih starešina Bečej sa 230.000 dinara za „Susret rezervnih vojnih starešina Nikšić, Plužine, Banja Luka, Prijedor, Vrbas i Bečej – Obučavanje, osposobljavanje, informisanje i izvođenje gađanja iz automatske i poluautomatske puške i pištolja“ i dva kinološka društva iz Bečeja i Bačkog Petrovog Sela sa organizovanjem izložbe pasa, odobreno im je 110.000, odnosno 120.000 dinara (konkurs za jačanje saradnje između vladinog, nevladinog i biznis sektora).
Prošle godine je na konkursima za nevladina udruženja odobren novac i za desetak organizacija koje su osnovane oko pola godine i neposredno pre, neke čak i posle raspisivanja opštinskog konkursa za civilne organizacije 26. januara 2017. godine (Opširan tekst o prošlogodišnjim dobitnicima na konkursima i o registraciji novih udruženja na: http://becejski-mozaik.co.rs/stampano-izdanje/8870-raspodela-i-povlacenje-resenja-o-raspodeli-novca-za-nvo-za-mkd-petefi-sandor-3-miliona-za-ug-picoder-milion-a-za-majske-igre-250-000-dinara).

Kako je bilo 2016. godine?

I 2016. godine je opština takođe dodelila 7 miliona dinara nevladinim organizacijama koje se bave očuvanjem kulturne baštine, negovanjem istorijskih tekovina i organizacijom manifestacija. Tada je najviše novca od ukupno 24 dobitnika na konkursu opredeljeno takođe za MKD „Petefi Šandor“, 3,4 miliona dinara, udruženje građana „Picoder“ je za „Picoderske dane“ dobilo 750.000 dinara, a KUD „Đido“ 735.000 dinara.
Na drugom konkursu za civilne organizacije obezbeđeno je dva miliona dinara za 23 udruženja. Na ovaj konkurs mogli su da se prijave udruženja koja se bave podsticajem i razvojem privrednih delatnosti, lokalne zajednice itd. Najviše novca je opredeljeno Odredu izviđača „Ivo Lola Ribar“, 400.000 dinara, zatim Organizaciji rezervnih vojnih starešina Bečej, 250.000 dinara i udruženju građana Edukativni centar B. Radičević, 200.000 dinara.
Na trećem konkursu za civilna udruženja iz oblasti socijalne zaštite obezbeđeno je 1,25 miliona za 13 organizacija. Polovinu novca, 620.000 dinara, dobilo je Društvo prijatelja dece opštine Bečej, dok je „Karitasu“ iz Subotice dodeljeno 120.000 dinara.

K.D.F.

Rate this item
(0 votes)
back to top