musicloverparadise.com

Becejski mozaik

Aktuelno
Slučaj ličnih pratilaca i dodatne  podrške deci sa invaliditetom u  Bečeju – Institucionalna pomoć inkluziji dece?

Slučaj ličnih pratilaca i dodatne podrške deci sa invaliditetom u Bečeju – Institucionalna pomoć inkluziji dece? (1)

Slučaj ličnih pratilaca u Bečeju: Pratioci na tri meseca na konkursu za javne radove

Roditelji dece sa invaliditetom, na osnovu mišljenja interresorne komisije opštine Bečej, godinama unazad su neuspešno tražili od lokalne samouprave da finansira lične pratioce za njihovu decu kako bi ona mogla biti uključena u predškolsku ustanovu i u osnovne škole. Od 2010. godine do septembra 2014. godine lokalna samouprava nije reagovala ni na jedan zahtev roditelja i nije obezbedila lične pratioce za decu sa invaliditetom uprkos tome što je to njena obaveza.
Krajem septembra 2014. godine predstavnici interresorne komisije i lokalne vlasti saopštili su da je lokalna samouprava u saradnji sa Školskom upravom u Novom Sadu i Ministarstvom prosvete uspela da obezbedi finansiranje dve osobe, koje su angažovane kao lični pratioci dece, a da u narednom periodu očekuju saglasnost od nadležnih ministarstava kako bi se angažovalo još tri pratioca. Umesto da se angažuju dva lična pratioca na puno radno vreme, koliko je odobreno, angažovane su četiri osobe na 50 procenata radnog vremena (4 sata): jedna u dečjem vrtiću i tri u školama.

Read more...
Subscribe to this RSS feed