musicloverparadise.com

Becejski mozaik

Aktuelno
„Budućnost korišćenja obnovljivih izvora energije u Bečeju“

„Budućnost korišćenja obnovljivih izvora energije u Bečeju“ (5)

Ideje o višenamenskom „trošenju“ geotermalne vode: Banja, grejanje, plastenici… (5. deo)

Cena geotermalne bušotine iz 2011. godine u blizini Šlajza bila je 44 miliona dinara, novac je odobrio Fond za kapitalna ulaganja, ali do decembra 2012. godine nije plaćeno izvođaču radova, firmi Hidrosonda iz Novog Sada. Nova lokalna vlast je nakon izbora 2012. godine, kritikovala prethodnu opštinsku garnituru, između ostalog i zbog toga što je dug za bušenje geotermalne bušotine ostavljen njoj. Naime, krajem 2012. godine obaveze za bušotinu bile su oko 52-53 miliona dinara, s kamatom.

Read more...

JP Toplana: Postrojenje na geotermalnu energiju 2019. godine (4. deo)

U programu rada Javnog preduzeća Toplana za 2017. godinu nisu decidno navedeni projekti izgradnje pogona na biomasu i korišćenje geotermalne vode u sistemu daljinskog grejanja, osim da se planiraju kapitalna ulaganja kroz kapitalne projekte čijim ostvarivanjem će se stvoriti preduslovi za uvećanje imovine i stvaranje preduslova za efikasniji i kvalitetniji sistem daljinskog grejanja, što će za rezultat imati konkurentniji, to jest ekonomičniji izvor snabdevanja toplotnom energijom. „Imajući u vidu navedeno, u periodu od 2017. do 2019. godine potrebno je planirati i ostvariti ulaganje u više kapitalnih projekata.

Read more...

Hronologija planova o korišćenju obnovljivih izvora energije: Rekonstrukcija mreže, pa postrojenje na geotermalnu energiju (3. deo)

Bečej ima prirodnih potencijala i mogućnosti za korišćenje obnovljivih izvora energije. Važan segment te priče je geotermalna voda koja postoji na teritoriji Bečeja, međutim, ili je neiskorišćena, ili se koristi u maloj meri. Niko dosad nije izračunao koliko novca Bečej gubi zbog toga što ne koristi svoj besplatan geotermalni potencijal.

Read more...

Studija o mogućnostima korišćenja geotermalne vode u sistemu daljinskog grejanja: Za izgradnju kogenerativnog postrojenja potrebno je 2,3 miliona evra (2.deo)

U Studiji o mogućnosti korišćenja geotermalne vode u sistemu daljinskog grejanja koju je za potrebe Javnog preduzeća Toplana izradilo „ADS Energo koncept“ d.o.o. iz Novog Sada, analizirana je mogućnost da se geotermalna voda iskoristi kao toplotni izvor i da se implementira u toplifikacioni sistem.

Read more...

Studija o mogućnosti korišćenja geotermalne vode u sistemu daljinskog grejanja: Jeftinije grejanje geotermalnom vodom iz bušotine (1. deo)

Korišćenje bečejskog geotermalnog izvora u sistemu daljinskog grejanja u Bečeju je ogroman i skup projekat, međutim, ukoliko bude ostvaren, koristi će biti višestruke.

Read more...
Subscribe to this RSS feed