musicloverparadise.com

Becejski mozaik

Aktuelno
Država, roditelji i deca sa invaliditetom

Država, roditelji i deca sa invaliditetom (6)

Udruženje „Klackalica“ pomaže roditeljima: Pravni vodič za roditelje dece sa invaliditetom (5. deo)

U Pravnom vodiču za roditelje dece sa invaliditetom roditelji mogu da nađu mnoštvo korisnih informacija o zakonima, u oblasti zdravstva, obrazovanja itd. njihove dece. Reč je o hvale vrednom projektu i vodiču udruženja „Klackalica“ iz Novog Sada, čija je promocija planirana za februar mesec 2017. godine.

Read more...

Zašto se deci sa invaliditetom ne obezbeđuju pedagoški asistenti? (4. deo)

Interresorne komisije u brojnim slučajevima predlažu pedagoške asistente kao vid dodatne podrške u školama deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Uprkos tome mnoga deca ne mogu da računaju na podršku pedagoških asistenata. Jer ih imaju samo na papiru.

Read more...

Dnevni boravak za decu sa invaliditetom Bečeju: Za dva meseca 16 korisnika – ovih dana preseljenje u objekat predškolske ustanove (3. deo)

Dnevni boravak za decu sa telesnim invaliditetom i poteškoćama u učenju počeo je sa radom 1. avgusta ove godine, a pripreme su rađene od početka 2016. godine – ispitivanje potreba korisnika, okupljanje korisnika, edukacija osoblja, institucionalno povezivanje na lokalnom nivou, promovisanje dnevnog boravka, koji je vid unapređenja usluge iz oblasti socijalne zaštite.

Read more...

Dodatna podrška deci sa invaliditetom – teorija i praksa (1.deo)

Deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i njihovi roditelji ili staratelji suočavaju se s brojnim problemima, od lečenja i/ili pružanja adekvatnih terapija mališanima, do njihovog uključivanja u predškolski i školski sistem, jer lokalne samouprave i država ne obezbeđuju sve to što je ustavom i zakonima propisano i garantovano toj deci.

Read more...
Subscribe to this RSS feed