Na sednici lokalnog parlamenta: Planovi akcije o unapređenju položaja Roma

  19 februar 2010
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Lokalni parlament je prošle srede doneo rešenje o prestanku mandata odborniku Igoru Prošiću (partija „Kao jedna kuća“ ).

Njegovo mesto zauzeo je stranački kolega Robert Kiš.
Većina lokalnih poslanika nije prihvatila predlog odbornika DZVM-a Šandora Pala da Skupština opštine ukine sopstvenu Odluku o parkiranju u naseljenom mestu Bečej. Odbornik DZVM-a je rekao da je Odluka o parkiranju proizvela žestoko negodovanje građana. „Ona je nerazumna i nepotrebna, jer se disciplina u parkiranju mora ostvariti na drugi način. Naknada za parkiranje se naplaćuje suprotno ovoj odluci i važećim propisima (dimenzije parking mesta, broj rezervisanih mesta za osobe sa invaliditetom itd.). Naplaćivanje i rad sistema čine veći izdatak od prihoda“, obrazložio je Pal predlog da se ukine Odluka o parkiranju.
Na sednici Skupštine opštine usvojeni su lokalni planovi akcija za unapređenje obrazovnog statusa Roma u opštini za period od 2010. do 2012. godine i za zapošljavanje Roma za isti period.
Romske nevladine organizacije procenjuju da u opštini Bečej živi oko 1.200 građana romske nacionalnosti, ali većina njih se asimiliralo u većinsko srpsko ili mađarsko stanovništvo.
U opštini Bečej oko 65 posto građana romske nacionalnosti se izjašnjava da im je maternji jezik romski, 20 posto da je mađarski, 10 odsto da je srpski, pet odsto da je albanski, bosanski itd. Romi u Bečeju u većini slučajeva nisu stalno zaposleni, rade povremene, privremene i sezonske poslove, sakupljaju sekundarne sirovine.
Prema raspoloživim podacima, u Bečeju živi desetak preduzetnika romske nacionalnosti i oko 15 njih koji su u stalnom radnom odnosu.
Odbornik DZVM-a Šandor Pal je pozdravio donošenje lokalnih planova akcija, ali je istakao da je trebalo navesti i da Romi imaju pravo na obrazovanje na maternjem jeziku. Naime, u Lokalnom planu akcije za unapređenje obrazovnog statusa Roma navodi se samo negovanje maternjeg jezika, a ne obrazovanje na maternjem jeziku, a to su, rekao je Pal, dve sasvim različite stvari.
Odbornička većina lokalnog parlamenta donela je odluke o merama zaštite poljoprivednog zemljišta i o organizovanju poljočuvarske službe, o tome da će osnovati firmu za fizičko-tehničko obezbeđenje, kao i o budžetskom fondu za zaštitu životne sredine. Doneta je odluka i o početku izrade Lokalnog plana upravljanja otpadom i o izmenama i dopunama Statuta opštine.
Po ko zna koji put promenjena je i odluka o lokalnim komunalnim taksama, ali će se ove godine naplaćivati samo polovina predviđenih iznosa.
Skupština opštine je podržala odluku Osnovne organizacije advokata opštine Bečej i upućena je preporuka Osnovnom sudu u Novom Sadu u kojoj se traži da Osnovni sud u Novom Sadu omogući sudskoj jedinici u Bečeju suđenje krivične referade kako bi bečejski advokati i građani Bečeja bili ravnopravni sa advokatima iz Novog Sada, odnosno da građanima Bečeja pravda bude dostupnija i brža (da ne moraju da putuju do suda u Novom Sadu).           

K.D.F.

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali