Brzopotezna sednica Skupštine opštine: Rebalans usvojen bez reči

  27 oktobar 2017
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Treći rebalans opštinskog budžeta, uz četiri usmeno podneta amandmana vlasti, odbornička većina je na sednici Skupštine opštine 19. oktobra usvojila bez ijedne reči rasprave – za oko 5 minuta.

U opštinskoj kasi bi, nakon rebalansa, trebalo da bude oko 51 milion dinara više od planiranog novca nakon usvajanja drugog rebalansa lokalnog novčanika. Planirani prihodi i primanja i rashodi i izdaci budžeta opštine Bečej za 2017. godinu sada su 1.771.956.000 dinara (za 51,2 miliona više nego u prethodnom rebalansu), novac iz budžeta bi trebalo da iznosi 1.457.522.000 dinara (povećanje je oko 13,9 miliona), prihodi budžetskih korisnika iz ostalih izvora trebalo bi da budu 30.995.000 dinara (povećanje oko 5 miliona), a prihodi iz izvora drugih nivoa vlasti planirani su u iznosu od 283,4 miliona dinara (povećanje za oko 32 miliona dinara).

Amandmani su se odnosili na specijalizovane usluge, tekuće popravke i održavanje i na unošenje novog projekta u budžet – reč je o izgradnji novog vodovoda prilikom aktuelne rekonstrukcije Dositejeve ulice.

Izmene u bečejskom budžetu urađene su na osnovu izvršenja (trošenja novca) budžeta u prvih šest meseci godine, procene izvršenja za devet meseci, izmenjenog Programa zaštite životne sredine i zahteva indirektnih budžetskih korisnika, kao i priliva novca iz viših nivoa vlasti. Novac sa viših nivoa vlasti biće potrošen na ulaganja koja se delimično finansiraju iz lokalnog budžeta, obezbeđeno je oko 2,4 miliona dinara za novu vodovodnu mrežu u Dositejevoj ulici, a planiran je i novi projekta kružnog toka na Trgu Čilag za koji je Uprava za kapitalna ulaganja Vojvodine odobrila 25 miliona dinara.

U odluci o trećem rebalansu budžeta o deficitu piše da će se potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita od 355.036.000 dinara, otplatu glavnice za kredite u iznosu od 24.000.000 dinara i nabavku domaće finansijske imovine u iznosu od 81.000 dinara obezbediti iz primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u iznosu od 65.000.000 dinara i od prenetih neutrošenih sredstava u iznosu od 314.117.000 dinara. Navodi se da je fiskalni deficit 355.117.000 dinara, a da deo koji nije pokriven prenetim neutrošenim sredstvima iznosi 41.000.000 dinara, odnosno 3,05 % od planiranih tekućih prihoda.

Subvencija

U programu Urbanizam i prostorno planiranje u odnosu na drugi rebalans opštinskog budžeta smanjen je iznos kod programske aktivnosti Prostorno i urbanističko planiranje za dva miliona dinara, jer je procenjeno da do kraja godine deo novca sa ove aktivnosti treba usmeriti na druge aproprijacije u budžetu (ne navodi se razlog toga).

U oblasti komunalne delatnosti smanjen je iznos za 7,4 miliona dinara.

Smanjena je aktivnost upravljanje javnim osvetljenjem za 8,5 miliona. U obrazloženju rebalansa budžeta piše da je do raspisivanja javne nabavke JP Komunalac i isteka ugovora JP Direkcije za izgradnju rashod za energiju javne rasvete plaćan sa pozicije Opštinske uprave, te je ta pozicija korigovana rebalansom.

Održavanje javnih zelenih površina povećana je u trećem rebalansu, usklađeno sa izmenom Programa zaštite životne sredine, za 800.000 dinara, a predviđeno je za sanaciju toplovodne mreže 4,4 miliona dinara  subvencije za JP Toplana.
U programu Lokalni ekonomski razvoj nema izmena, a u oblasti razvoja turizma, kod Turističke organizacije ukupan iznos je povećan za 774.000 dinara, programska aktivnost promocija turističke ponude smanjena je za 13.000 dinara, a programska aktivnost „Tanderbal – festival na vodi“ za 787.000 dinara. Planira se povećanje finansiranja iz sopstvenih prihoda Turističke organizacije.

Na istoj „talasnoj dužini“? - Tišina je glasna

O tome kako je preraspoređen novac u budžetu nakon trećeg rebalansa uz  amandmane i zašto predstavnici opozicije nisu pokrenuli diskusiju o rebalansu budžeta, jer o finansijskim dokumentima lokalne samouprave dosad su učestalo diskutovali pre svega odbornici grupe građana „Samo lokalno“ (ranije „Dosta je bilo“) i šta to može da znači, zašto odbornici vlasti ne ili sporadično učestvuju u raspravama na sednicama Skupštine opštine, za Bečejski mozaik govore odbornik Milan Bokun (odbornik „Samo lokalno“), predsednik opštine Dragan Tošić (SNS) i predsednik Skupštine opštine Nenad Tomašević (POKS).

Predsednik Skupštine opštine Nenad Tomašević sednicu na kojoj je donet treći rebalans opštinskog budžeta bez diskusije sa predstavnicima opozicije je prokomentarisao:

- To može da znači samo jedno, a to je da je rebalans budžeta urađen savršeno, da su sve pozicije u skladu sa propisima i da je raspodela viška novca koja je rebalansom predviđena urađena onako kako i opozicija misli da treba da bude. Ipak, to je pitanje za njih, da ja ne tumačim šta oni misle, ali ne znam šta bi drugo bilo u pitanju da opozicija ne reaguje.

O neuobičajenom „ćutanju“ opozicije na sednici, o „izostanku“ diskusije o rebalansu opštinskog budžeta i da li to znači da odbornička grupa „Samo lokalno“ nema ništa protiv preraspodele novca ili nije našla greške u budžetu, odbornik Milan Bokun („Samo lokalno“) je rekao:

- I ovim smo hteli da pošaljemo neku poruku. Poruka je da se ono što mi govorimo, u suštini, izvrgne nekom ruglu, niko ne usvoji sve one stvari na koje ukazujemo da su urađene sa nekom greškom, to jest sve se usvoji u izvornom obliku. Sad smo imali četiri amandmana i niko ne shvata da smo mi pokušavali da skrenemo pažnju na takve greške koje su se pojavljivale u prethodnom periodu. Hteli smo da pokažemo da i ćutanjem možemo da pošaljemo jednu poruku, a poruka je jasna: da ova vlast uopšte ne sluša opoziciju, nego izglasava sve što misli automatski.

Tako će da bude i ubuduće? Nećete reagovati?

- Ne, naravno da ne.

Vi ste predstavnici građana, zar u ime građana ne vredi se izlagati makar i kritikama vlasti, a to ovog puta niste učinili?

- Svaki put to radimo, evo, ovog puta smo odlučili da to uradimo na ovaj način. Jer i ovo je vid borbe, čak i tišina nekad zna da bude jako glasna, tako da smo to upravo hteli ovog puta da učinimo.

O nedostatku rasprave sa opozicijom o finansijskom dokumentu opštine predsednik opštine Dragan Tošić je rekao:

- Na sednici je bilo šest tačaka, opozicija nije reagovala ni na jednu, to znači da nije imala nikakve primedbe ni na rebalans budžeta, ni na izbor direktora Toplane, niti na bilo šta drugo, ali to je i razumljivo s obzirom na to kako su pričali o deficitu i o suficitu u prethodnom periodu. Pretpostavljam da su sada videli da smo mi u pravu. Inače, ovaj rebalans budžeta je rađen samo iz jednog razloga: jer smo dobili novac iz viših nivoa vlasti i to smo ugradili u budžet, preko 50 miliona dinara. Ne znam šta bi tu opozicija mogla da kaže osim da nisu na vreme dobili materijal.

Oni kažu da su ćutali, jer su na prethodnim sednicama izvrgnuti ruglu od predstavnika vlasti i ovo je njihov način da pokažu svoj protest, jer, kako su rekli, ponekad je tišina glasnija od reči.

- Vidite, da sam ja pričao o deficitu od 20,7 odsto, a oni su o tome pričali na prethodnoj sednici, a u rebalansu stoji da je deficit 3 odsto, i ja bih glumio tišinu. Na ovoj sednici, bilo ko ko je pročitao materijal rebalansa budžeta, video je da to nije 20,7 odsto, nego 3 odsto. Zamislite da sada neko izađe od njih i da pita zašto imate deficit od tri odsto, a pre 20 dana su tvrdili da je taj deficit 20,7 odsto.
Ako pričamo o diskusijama na sednicama bečejskog parlamenta, indikativno je, ili nije, zavisi od ugla gledanja, da se odbornici vlasti gotovo nikada ili u veoma retkim slučajevima od 2016. godine do danas uključuju u rasprave na sednicama.

Šta je razlog tome?

- Razlog je, mislim da je to razlog, pričao sam i sa našim odbornicima (SNS; prim. nov) o tome, što opozicija nikad nema konkretan predlog ili konkretan problem, pa da mogu da izađu za govornicu i da razgovaraju o tome. Kada bi opozicija nešto konkretno i novo predložila verovatno bi naši odbornici ušli u raspravu i pričali o tome. Mi imamo odbornički klub  pre svake sednice i naši odbornici su upoznati sa svim temama i oni znaju o čemu se radi.

Tek tada su upoznati, do tada nisu pročitali materijal za sednicu Skupštine opštine?

- Naravno da su pročitali, verovatno, postoji neko ko čita, neko ko ne čita. To se vidi i na osnovu reči ovih (opozicioni odbornici; prim. nov) koji izlaze za govornicu. Postoje ljudi koji ne čitaju, a izlaze za govornicu, a naši odbornici, oni koji su upoznati i koji su pročitali, znaju o čemu se radi, ali ne izlaze da govore zato što nemaju nikakvu argumentaciju sa druge strane (opozicija; prim. nov).

K.D.F.

U oblasti razvoja poljoprivrede nema izmena u ukupnom iznosu novca za taj program, ali su promenjene vrednosti kod pojedinih programskih aktivnosti i projekata u skladu sa godišnjim programom gazdovanja državnim poljoprivrednim zemljištem.

U programu Zaštita životne sredine povećana je vrednost za 2,3 miliona dinara, a povećanje od 2,4 miliona je kod programske aktivnosti zaštita prirode, za koju je zaduženo JP Komunalac. Aktivnost upravljanje komunalnim otpadom povećana je za 2,5 miliona, a za to je zaduženo komunalno preduzeće „Potisje“ – projekat sanacije gradskog smetlišta „Botra“ je okončan, a ostatak od nešto više od milion dinara prenet je na drugi projekat u okviru tog programa. Iznos planiran za projekat uklanjanja divljih deponija smanjen je za 1,6 miliona dinara, a ta vrednost je preneta na programske aktivnosti u okviru tog programa.

U programu Organizacija saobraćaja i saobraćajne infrastrukture uvećan je iznos za 12,6 miliona dinara, finansiranje iz opštinskog budžeta je smanjeno za 9,9 miliona, a finansiranje iz viših nivoa vlasti povećano je za 22,5 miliona dinara.

Programska aktivnost održavanje saobraćajne infrastrukture je smanjena za 800.000 dinara.

Kod projekta izvođenja radova na nanošenju novog asfaltnog sloja u delu ulice Zmaj Jovina u Bečeju smanjen je iznos za miliona dinara, a projekat druga faza izvođenja radova na pojačanom održavanju puteva u Bačkom Petrovom Selu predviđen je za 2018. godinu, iznos za projekat rekonstrukcije Dositejeve ulice u Bečeju povećan je za 6 miliona dinara. U trećem rebalansu opštinske kase je i novi projekat, rekonstrukcija raskrsnice ulica Miloša Crnjanskog, Žilinski Endrea, Zoltana Čuke i Dositejeve (Trg Čilag) – finansiranje iz opštinskog budžeta je 2,8 miliona dinara, a iz viših nivoa vlasti 25,2 miliona. Projekat rekonstrukcije trotoara u ulici Zelena i Braće Tan izmenjen je i radi se rekonstrukcija trotoara u Zelenoj ulici, od Novosadske do mesta koje se zove Zeleni korzo. Vrednost projekta je oko 9 miliona dinara. Inače, kako je objasnio predsednik opštine, pre nekoliko dana je u Ministarstvu privrede potpisan ugovor sa izvođačem radova, preduzećem „Ekogradnja“ iz Zrenjanina, koji će rekonstruisati trotoar u Zelenoj ulici.

U oblasti predškolskog vaspitanja dečjem vrtiću je odobreno još 121.000 dinara, a za osnovno obrazovanje povećan je iznos za 5,9 miliona dinara po zahtevima osnovnih škola za toplotnu energiju.

Povećanje u programu Srednje obrazovanje je 5,2 miliona dinara za plaćanje grejanja i za projekat uređenja dvorišta Ekonomsko-trgovinske škole, jer osim 4,6 miliona dinara iz viših nivoa vlasti, opština treba da obezbedi 1,3 miliona dinara.  

U oblasti socijalne zaštite ukupan iznos je smanjen za 2,6 miliona – kod programske aktivnosti socijalne pomoći smanjen je iznos i prenet na programsku aktivnost prihvatilišta i druge vrste smeštaja.

Kod projekta rekonstrukcija Gerontološkog centra smanjen je iznos za PDV, jer je novac za to obezbeđen iz viših izvora finansiranja.

U programu Primarna zdravstvena zaštita povećan je iznos za 2,8  miliona dinara. Na zahtev Doma zdravlja iz budžeta su obezbeđene zarade za lekare specijaliste. U projektu rekonstrukcije Dečjeg dispanzera iznos je umanjen za PDV, koji je obezbeđen iz viših izvora finansiranja.

U programu Razvoj kulture odobreno je povećanje za 188.000 dinara na zahtev indirektnih korisnika, a u programu Razvoj sporta i omladine uvećan je iznos za nešto više od 6 miliona dinara – kod sportskog centra je za rekonstrukciju javne rasvete povećan iznos za 1,9 miliona dinara iz budžeta i za 4,1 milion iz sopstvenih sredstava ustanove za sportske aktivnosti.

Planirana raspodela novca iz budžeta 2017. godine

Više od 1,7 milijardi dinara iz opštinskog budžeta do kraja 2017. godine trebalo bi bude potrošeno na sledeće namene: za urbanizam i prostorno planiranje 123,3 miliona dinara (6,96 odsto), za komunalnu delatnost 227 miliona (12,8 odsto), za lokalni ekonomski razvoj 3,08 miliona (0,17 odsto), za razvoj turizma 13,4 miliona (0,76 odsto), za razvoj poljoprivrede 225,2 miliona dinara (12,71 odsto), za zaštitu životne sredine 40,4 miliona (2,28 odsto), za organizaciju saobraćaja i saobraćajne infrastrukture 153,15 miliona (8,64 odsto), za predškolsko vaspitanje 141 milion (7,96 odsto), za osnovno obrazovanje 141,7 miliona (8 odsto), za srednje obrazovanje 52,5 miliona (2,96 odsto), za socijalnu i dečju zaštitu 66,9 miliona (3,78 odsto), za zdravstvenu zaštitu 43 miliona (2,43 odsto), za razvoj kulture 84,3 miliona (4,76 odsto), za razvoj sporta i omladine 79,7 miliona (4,5 odsto), za opšte usluge lokalne samouprave 323 miliona (18,23 odsto) i za politički sistem lokalne samouprave 53,7 miliona (3,03 odsto).

U programu Opšte usluge lokalne samouprave je kod programa Lokalna samouprava ukupna vrednost povećana za 27,2 miliona dinara. Korigovane su pozicije, odnosno programske aktivnosti otplata duga smanjenjem za 6 miliona,  a kamate povećanjem za 2 miliona dinara.

Potrošnja energije kod Opštinske uprave povećana je za 8 miliona dinara, kod JP Komunalac je korigovan iznos za potrošnju električne energije za javnu rasvetu, koji je prenet na Opštinsku upravu.

Usluge po ugovoru i stručne usluge korigovane su zbog angažovanja osoba na ozakonjenju objekata, osoba za završetak digitalizacije matičnih knjiga i prevodioca – ukupno za 8 miliona dinara.  S obzirom na to da je procenjeno da do kraja godine programska aktivnost na eksproprijaciji zemljišta ne može biti urađena u celosti, vrednost za ovu aktivnost je umanjena za 2 miliona dinara.

Tekuća budžetska rezerva je povećana za 3,1 milion (sada je 10 miliona) i može se koristiti za neplanirane rashode.

U slučaju da se do kraja godine prodaju parcele građevinskog zemljišta, biće izrađeni projekti za održavanje puteva vredni 10 miliona dinara, a biće projektovana i rekonstrukcija objekata javne namene za 10 miliona dinara.

U programu Politički sistem lokalne samouprave u trećem rebalansu opštinskog budžeta nije bilo promena, kao ni u programu Energetska efikasnost.

Direktor Toplane

Nakon usvajanja rebalansa opštinskog budžeta, odbornici su, takođe su bez rasprave, na sednici koja je trajala ukupno 29 minuta, imenovali novog/starog direktora JP Toplana, diplomiranog inženjera mašinstva Dejana Vukovića (samo se on prijavio na konkurs), „aminovali“ su izmene finansijskog plana Ustanove za sportsku i kulturnu aktivnost omladine Bečej „Đorđe Predin – Badža“ za 2017. godinu i izmene finansijskog plana Narodne biblioteke za 2017. godinu.

Odbornička većina je dala saglasnost i da Nemanja Karapandžić može istovremeno da obavlja više funkcija, jer je on kao predsednik Upravnog odbora Turističke organizacije opštine postao i član Upravnog odbora Gradskog muzeja, u kom je, inače, i zaposlen.

R.M.

Projekat „Odluke u ime građana 2017“ sufinansiran je iz budžeta opštine Bečej.
Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali