Sledeće srede zaseda lokalni parlament: Još jedan rebalans budžeta

  25 decembar 2009
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Skupština opštine Bečej će ove godine poslednji put zasedati 30. decembra kako bi odbornici doneli odluku o trećem rebalansu opštinskog budžeta u 2009. godini. Po najnovijem rebalansu budžet za 2009. godinu (upravo na izmaku) sastoji se od 692 miliona dinara primanja i 759,5 miliona dinara rashoda i izdataka i, kako se navodi, rezultata u iznosu od 67 miliona dinara.

Potrebna sredstva za finansiranje „rezultata“ obezbeđuju se iz prenetih sredstava iz ranijih godina (43 miliona dinara), sredstava prenetih iz stalne rezerve (11 miliona) i sredstava za solidarnu stambenu izgradnju (12,7 miliona dinara).
Opština planira da obezbedi budžetski deficit u iznosu od 172 miliona dinara iz kreditnog zaduženja opštine od 120 miliona, privatizacionih primanja od 5 miliona, a tu su još izdaci po osnovu otplate glavnice domaćim kreditorima (20 miliona), preneta sredstva iz ranijih godina (43 miliona) i sredstva stalne rezerve (114 miliona), kao i sredstva za solidarnu stambenu izgradnju (12,7 miliona).
Razlog za donošenje odluke o rebalansu je, navodi se u odluci o trećem rebalansu opštinskog budžeta, to što OSC „Mladost“ na dan 8. decembra duguje NIS Naftagasu za isporučenu geotermalnu vodu 21,9 miliona dinara. Kako ne bi došlo do blokade računa OSC-a kao indirektnog korisnika budžeta, zatim i do blokade računa izvršenja budžeta opštine, planirano je povećanje troškova za OSC „Mladost“ u iznosu od 21,9 miliona dinara. Ova sredstva se obezbeđuju iz Fonda zajedničke potrošnje sredstava za solidarnu stambenu izgradnju privremenim povlačenjem 12,7 miliona dinara i iz planiranog povećanja poreza na zarade u iznosu od 9,19 miliona dinara. Obavezuje se izvršni organ (opštine) da se do kraja juna 2010. godine nađe mogućnost za „pokriće“ ove pozajmice u slučaju nemogućnosti da se pristupi zaduživanju iz kreditnog aranžmana, navodi se u obrazloženju trećeg rebalansa budžeta opštine Bečej.
Na dnevnom  redu sednice je i potvrđivanje mandata odborniku „Kao jedne kuće“ Aleksandru Dimitrijeviću (dolazi na mesto Zorana Subotičkog koji je na prethodnoj sednici lokalnog parlamenta podneo ostavku), kao i odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, koja će sigurno „obradovati“ vlasnike kafića u Bečeju. Naime, predviđeno je da ugostiteljski objekti tokom zime (od 16. septembra do 15. maja) rade od 6 sati ujutru do 11 uveče, a leti (od 16. maja do 15. septembra) od 6 ujutru do ponoći, radnim danima i nedeljom, i do 2 posle ponoći petkom i subotom.
Lokalni poslanici trebali bi da donesu i odluku o merama zaštite poljoprivrednog zemljišta i organizovanju poljočuvarske službe na području opštine, zatim će pred njima biti izveštaj o radu Gradskog pozorišta za 2008. godinu, kao i davanje saglasnosti na izmene programa poslovanja Komunalca za 2009. godinu i na programe rada Komunalca, Stankoma, Vodokanala i Toplane za 2010. godinu.
Od odbornika Skupštine opštine traži se i da daju saglasnost na odluku Skupštine Potisja – Bečej do.o. za komunalne usluge o izboru novog direktora. Naime, prethodni direktor komunalne firme (51 posto u vlasništvu opštine, 49 posto u vlasništvu firme iz Seksarda) Laslo Kiralj je krajem jula dao ostavku na mesto direktora, a novi direktor je od početka avgusta Mikloš Kevari (rođen 1948. godine, penzioner) iz Mađarske. Mesečna neto plata direktora je 650 evra.

K.D.F.

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali