Naknada za odvodnjavanje: Paori neprijatno iznenađeni

  04 decembar 2009
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Vojvođanskim poljoprivrednicima je iz Poreske uprave stiglo neprijatno iznenađenje - rešenje da plate naknadu za odvodnjavanje za ovu i prošlu godinu, a i akontaciju za narednu. Poljoprivrednici su revoltirani, jer su naknade visoke i nema mogućnosti plaćanja u više rata. Još više ih ljuti to što se ta obaveza plaća retroaktivno i što postoji i zatezna kamata.

Naknada za odvodnjavanje uplaćuje se na račun JVP „Vode Vojvodine”, a utvrđena je na osnovu katastarskog prihoda. Prosečna naknada za odvodnjavanje za ovu i prošlu godinu je oko 1.000 dinara po hektaru.
Bečejski paori do srede nisu dobili rešenje o plaćanju naknade za odvodnjavanje, ali će se to sigurno desiti narednih dana. „Nije na mestu što se naknada plaća retroaktivno, jer je to ranije bilo kvartalno. Niske cene poljoprivrednih proizvoda i mali rod skoro svih kultura ove godine finansijski su iscrpeli proizvođače i ne znam kako će platiti naknadu za odvodnjavanje, a sigurno će biti i sporova. Mislim da će država paorima morati da omogući da prispele obaveze, o kojima nisu bili obavešteni, isplate u ratama. Država bi takođe trebala da radi više na revitalizaciji kanala za odvodnjavanje i navodnjavanje, jer je mnogo njih ruinirano i ne služe svrsi“, rekao je Živko Đakonov, direktor Opšte zemljoradničke zadruge Bečej.Plaćanje naknade za odvodnjavanje propisano je Zakonom o vodama. Obračun, zaduženje i naplatu naknada za poljoprivredno i šumsko zemljište za fizička lica obavlja Ministarstvo finansija, odnosno Poreska uprava. Do prošle godine naknadu za odvodnjavanje fizička lica plaćala su u okviru rešenja o porezu na prihode od poljoprivrede i šumarstva. U skladu sa Zakonom o privremenom izuzimanju od oporezivanja poreza na dohodak građana, propisano je da se za prošlu i ovu godinu ne utvrđuje i ne plaća porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva, ali je u dispozitivu rešenja za 2007. navedeno da se do donošenja rešenja za narednu godinu plaća akontacija u visini poslednje naknade.
Kako je nova rešenja Poreska uprava donela tek pre oko mesec dana, poljoprivrednici koji nisu plaćali akontacije sada treba da plate dvogodišnji iznos naknade. Ona se, inače, plaća kvartalno, u četiri rate, ali onima koji su rešenja dobili posle 15. novembra, ili će ga tek dobiti, faktički je dospela naknada za celu godinu i dužni su da je plate u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja. Po isteku propisanog roka za plaćanje, obračunava se kamata. Paorima sada ostaje samo da se žale državi, što će ih, takođe, koštati.

S.M.

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali