I ja sam tu – društvena isključenost dece sa invaliditetom zbog siromaštva (10. deo): U predlogu nema osoba sa invaliditetom

  11 januar 2019
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

U postupku pripreme Plana javnog zdravlja opštine Bečej od 2019. do 2026. godine za usvajanje, opština Bečej je od 27. novembra do 17. decembra organizovala javnu raspravu o nacrtu sa predstavnicima državnih organa, javnih službi, privrednih subjekata, sindikata, udruženja poslodavaca, stručne javnosti, građana i građanki, udruženja civilnih organizacija kao i sa drugim zainteresovanim učesnicima.

Potencijalni učesnicima javne rasprave upućen je poziv da svoje sugestije, predloge, inicijative i komentare dostave opštini, a potom će, kako se navodilo, radna grupa za izradu Plana javnog zdravlja analizirati sve primedbe, predloge i sugestije i sačiniće izveštaj o javnoj raspravi koji će objaviti na svojoj internet stranici, najkasnije u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.

Sugestije, ako su već upućene na predlog Plana javnog zdravlja, trebalo bi, ukoliko su smislene, da se usvoje, međutim, to se, sudeći po odgovoru nadležnih jednoj građanki opštine, neće desiti.

Naime, primedba je podneta zbog toga što u predlogu Plana javnog zdravlja opštine Bečej ne postoji deo koji se bavi zdravljem, potrebama i unapređenjem zdravlja važne kategorije stanovništva u opštini Bečej, kao i u Srbiji, reč je o deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i odraslim osobama sa invaliditetom.
U obrazloženju primedbe se navodi da je „nedozvoljivo da su navedene kategorije stanovništva nevidljive u Planu javnog zdravlja, jer su deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i odrasli sa invaliditetom upravo najviše izloženi raznim zdravstvenim problemima“.

U odgovoru na primedbu koji je potpisao koordinator radnog tima za izradu Plana javnog zdravlja opštine Bečej Zoran Kovač (načelnik Opštinske uprave), između ostalog piše da se radna grupa u postupku pribavljanja podataka za izradu Plana javnog zdravlja obratila „Udruženju građana sa invaliditetom u cilju pribavljanja podataka o broju dece sa invaliditetom i odraslih osoba sa invaliditetom, kao i njihovih potreba. Moramo da napomenemo da do danas nismo od njih dobili nikakvu povratnu informaciju. Ceneći sve Vaše navode iz dopisa želimo da ukažemo da Vaš dopis možemo ceniti kao sugestiju za naredni period, jer u ovom trenutku nismo u mogućnosti da postupimo po istima, kako je već samim naslovom rečeno da dokument predstavlja Plan javnog zdravlja za teritoriju opštine Bečej i kao takav obuhvata sve kategorije stanovništva naše opštine“.

U odgovoru na primedbu postoji protivurečnost: naime, ukoliko su u Planu obuhvaćene sve kategorije stanovništva, nije jasno zašto su zatraženi podaci od nevladinog udruženja o osobama sa invaliditetom.
Inače, nije jasno zašto bi udruženje građana imalo precizne podatke o građanima opštine sa invaliditetom, kada tim, zvaničnim podacima, makar parcijalno, raspolažu državne ustanove i institucije kao što su Centar za socijalni rad, Dečji dispanzer, Dom zdravlja, RFZZO, Interresorna komisija opštine Bečej itd.

U predlogu Plana javnog zdravlja opštine kao opšti cilj je formulisano unapređenje zdravstvenog stanja stanovnika opštine Bečej, a specifični ciljevi su usvajanje zdravih stilova života, unapređenje zdravstvene pismenosti stanovnika opštine Bečej, prevencija zloupotrebe alkohola i narkotika kod mladih (učenici viših razreda osnovnih škola i učenici srednjih škola), povećanje nivoa znanja o uticaju elemenata životne sredine (vode, vazduha, zemljišta i buke) na zdravlje ljudi i zaštita zdravlja stanovništva od vektorskih prenosivih bolesti.

B.M. (Foto: pixabay.com)

Projekat „I ja sam tu – društvena isključenost dece sa invaliditetom zbog siromaštva“ sufinansiran je iz budžeta opštine Bečej.
Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.


Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali