Fond za zaštitu životne sredine: Više od polovine novca za suzbijanje komaraca

  19 jul 2021
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Bečej za 2021. godinu usvojen je na sednici Skupštine opštine polovinom godine za koju se donosi, 29. juna.

Za donošenje programa potrebna je prethodna saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine koji je pribavljen više od tri meseca ranije, 15. marta, te nije jasno zašto je program tek sada usvojen u lokalnom parlamentu.

Za Budžetski fond za ovu godinu predviđeno je 17,5 miliona dinara iz opštinskog budžeta.

Za program praćenja kvaliteta vazduha planirana je potrošnja 300.000 dinara, a rezultati monitoringa treba da budu objavljeni na sajtu opštine Bečej.

Za program praćenja koncentracije alergenog polena predviđeno je 500.000 dinara. U oba slučaja cilj je, navodi se u programu, uspostavljanje stalne kontrole kvaliteta vazduha i koncentracije alergenog polena.

Za uklanjanja divljih deponija na teritoriji opštine Bečej predviđeno je 1,2 miliona dinara, za taj posao su zaduženi JP Komunalac i „Potisje“.

Za program praćenja kvaliteta površinskih voda trebalo bi da bude potrošeno 200.000 dinara, a cilj je uspostavljanje stalne kontrole kvaliteta površinskih voda.

Za program zaštite i razvoja zaštićenih prirodnih dobara (Park Prirode „Stara Tisa“ kod Bisernog ostrva) predviđeno je 3 miliona dinara, a taj posao je u nadležnosti JP Komunalac.

Za program zaštite i razvoja projekta Spomenik prirode „Drvored hrastova kod Bačkog Petrovog Sela“ obezbeđeno je 300.000 dinara i posao je u ingerenciji JP Komunalac.

Za suzbijanje invazivnih vrsta ambrozije predviđen je jedan milion, a cilj je sistematsko mapiranje i uklanjanje invazivne vrste radi zaštite zdravlja stanovnika opštine Bečej.

Za program praćenja kvaliteta zemljišta čiji je cilj uspostavljanje stalne kontrole kvaliteta zemljišta, predviđeno je, kao i ranijih godina, svega 300.000 dinara.

„Cena“ programa praćenja nivoa buke u životnoj sredini je 200.000 dinara.

Za propagandne aktivnosti – programe, projekte čiji je cilj sticanje znanja o osnovnim ekološkim pitanjima savremenog društva i ukazivanje na neophodnost očuvanja životne sredine i racionalno korišćenje prirodnih resursa namenjene predškolcima i učenicima osnovnih i srednjih škola, obezbeđeno je 100.000 dinara, koliko je predviđeno i za edukaciju na terenu sa organizovanim prevozom učenika.

Obrazovna aktivnost vezana za obeležavanje značajnih datuma finansiraće se sa 50.000 dinara, edukacija zaposlenih u opštini sa 30.000 dinara, informisanje javnosti i izrada sajta sa 50.000 dinara – ta stavka je predviđena i prethodnih godina, a sajt uprkos tome dosad nije izrađen.

Za rad i odlučivanje u komisijama i radnim telima predviđeno je 50.000 dinara.

Najviše novca, 9,5 miliona dinara, troši se „za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti sa aktivnostima na uništavanju štetnih organizama komaraca“.

Opština Bečej je potpisala dvogodišnji ugovor sa firmom „Eko-dez“ iz Beograda za uništavanje komaraca.

Za uništavanje krpelja predviđeno je 700.000 dinara i opština je takođe potpisala dvogodišnji ugovor za obavljanje tog posla sa firmom „Eko-dez“.

U Budžetskom fondu za zaštitu životne sredine opštine Bečej za druge aktivnosti nije predviđen novac.

Podsetimo da u Planu javnog zdravlja opštine Bečej od 2019. do 2026. godine koji je usvojen 19. marta 2019. godine, u vezi sa životnom sredinom navodi se da je potrebno unaprediti niz stvari: tehničko-tehnološke kapacitete vodosnabdevanja u opštini, posebno u naseljima koja nisu priključena na javni vodovod, monitoring vode javnih bunara, tehničko-tehnološke kapacitete za obezbeđivanje zdravstvene ispravnosti vode bazena u opštini, tehničko-tehnološke kapacitete za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, treba zatim intenzivirati kontinuirane edukacije u cilju prepoznavanja i eliminacije opasnosti iz životne sredine koje mogu doprineti oboljevanju stanovništva.

Navodi se i potreba izrade strateških dokumenata za upravljanje uslovima životne sredine, čiji sastavni deo treba da bude i procena uticaja činilaca životne sredine na zdravlje ljudi…

K.D.F.
Projekat „Odluke u ime građana 2021“ sufinansiran je iz budžeta opštine Bečej. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali