Od 25. novembra do 10. decembra: Dani aktivizma protiv nasilja

  27 novembar 2015
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Od 25. novembra do 10. decembra obeležava se 16 dana aktivne borbe protiv nasilja nad ženama. „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ je globalna, svetska kampanja koju obeležava 1.700 organizacija u preko 100 država sveta. Kampanja je započeta 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava se 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava.

U Srbiji se nasilje nad ženama i dalje smatra prihvatljivim. Poražavajuća je statistika da je svaka druga žena u Srbiji žrtva nasilja. Prošle godine je do 25. novembra zabeleženo 27 slučajeva nasilja sa smrtnim ishodom.
Nasilje nad ženama je rezultat neravnoteže moći između žena i muškaraca. Prema Opštoj preporuci 19 UN Komiteta CEDAW (1992) nasilje nad ženama predstavlja oblik diskriminacije u smislu člana 1 Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) i treba ga smatrati ozbiljnim kršenjem ženskih ljudskih prava: „Konvencija u članu 1 definiše diskriminaciju žena. Definicija diskriminacije obuhvata rodno zasnovano nasilje, odnosno nasilje koje je usmereno protiv žene samo zbog toga što je žena, ili koje neproporcionalno pogađa žene. Obuhvata svaki postupak koji dovodi do nanošenja štete ili patnje fizičke, mentalne ili seksualne prirode, uključujući i pretnje takvim postupcima, kao i prinudu i druge oblike ograničavanja slobode. Rodno zasnovano nasilje predstavlja kršenje specifičnih odredaba Konvencije, bez obzira na to da li te odredbe izričito spominju nasilje”.
Kampanja „16 dana“ obuhvata četiri važna međunarodna datuma koja povezuju žene, nasilje i ljudska prava: 25. novembar - Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 1. decembar - Svetski dan borbe protiv AIDS-a, 3. decembar Međunarodni dan osoba sa invaliditetima, 6. decembar - Godišnjica Montrealskog masakra, 10. decembar - Međunarodni dan ljudskih prava. Podsetimo da je 25. novembar proglašen Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama na prvom sastanku feministkinja Latinske Amerike i Kariba održanom u Bogoti 1981. Na sastanku su žene govorile o porodičnom nasilju, silovanjima i seksualnom zlostavljanju, te nasilju koji žene trpe pod režimima, uključujući torturu i nasilje nad političkim zatvorenicama. Datum 25. novembar je odabran kao dan sećanja na sestre Mirabel (Patriu, Minervu i Mariu Teresu) koje je brutalno ubio diktator Rafael Trujillo u Dominikanskoj republici 1960. Godine 1999. Ujedinjene nacije su rezolucijom 54/134 službeno potvrdile 25. novembar kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

B.M.

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali