Közbeszerzések 2012-ben - „Láthatatlan“ beszerzések, gyógyfürdő, gépkocsik (1. rész)

  01 novembar 2013
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

A községi önkormányzat 2012-ben 32 kis értékű közbeszerzési eljárást folytatott le. Ebből 15 valamilyen áru beszerzésére irányult 19 292 008 dinár értékben, 11 alkalommal szolgáltatást vásárolt a község, amely értéke 13 630 086 dinárt tett ki, míg 6-szor írt ki pályázatot munkálatokra 9 082 395 dinár értékben. A közbeszerzések, adóval együtt, mintegy 42 millió dinárba kerültek.

Az önkormányzat által meghatározott, a 2012. évre vonatkozó közbeszerzési tervet az év folyamán négyszer módosították, utolsó alkalommal 2012 decemberében. 

A közbeszerzési tervben 33 beszerzést láttak elő 46,27 millió dinár értékben (minden közbeszerzést a községi költségvetésből kellet finanszírozni, kivéve kettőt: Radičevićen az elhagyott felszíni fejtések munkálataira 900 000 dinárt a Szerbiai Környezetvédelmi Alap eszközeiből biztosítottak, míg 472 000 dinárt tartományi eszközökből fordítottak az ajándékbolt megépítésére).

Január: Gépkocsit vásároltak és ajándékboltot építettek

Januárban három közbeszerzési pályázatot terveztek:

- ajándékbolt – 472 000 dinár (minden összeg ÁFA-val együtt van kimutatva);

- a mezőgazdasági földterületek védelme és fejlesztése éves programtervezetének kidolgozása – 2 000 000 dinár;
- a Šištak utcai útburkolat szanálása – 648 000 dinár.
Megvalósított beszerzések:
- személyautó beszerzése – az egyetlen ajánlattevő cég a becsei székhelyű Motorflex Kft. volt – 992 502 dinár értékben;
- csak egy cég jelentkezett az ajándékbolt elkészítésére és felállítására is. A becsei Čamagić dekorral kötött szerződés értéke
480 000 dinár volt;
- a Šištak utcai útburkolat szanálására a kiválasztott ajánlattevő a VDP DTD Srednja Bačka cég lett 631 800 dinárért.

Február: Három millió a közvilágításra

A februárra tervezett közbeszerzések:

- új személygépkocsi vásárlása – 955 800 dinár;
- tíz játszótér és egy gördeszka-park beszerzése – 3 250 000 dinár;
- reprezentáció a megrendelőnek (önkormányzat) – 1 339 236 dinár;
- konzultáció-szolgáltatás: a helyi fenntartható fejlődési stratégia összehangolása és egyeztetése – 1 416 000 dinár;
- a közvilágítás felújítása Péterrévén – 3 564 000 dinár.
Megvalósított beszerzések:
- a mezőgazdasági földterületek védelméről és fejlesztéséről szóló éves programtervezet kidolgozására 2 000 000 dinárra kötöttek szerződést a becsei Geo-biro céggel;
- Péterrévén a közvilágítás felújítását az Elektro-Nađ cég kapta meg – 3 353 749 dinárért.

Március: Játszóterek, gördeszka-park

Tervezett beszerzések:
- üzemanyag (benzin) és autógáz – 1 451 400 dinár;
- háztartási- és vendéglátóipari termékek – 944 000 dinár;
- számítógép-tartozékok és szolgáltatások – 3 256 800 dinár;
- fénymásolókhoz alkatrész-beszerzés, illetve annak karbantartási munkálatai –500 000 dinár;
- terepjárművek beszerzése – 1 888 000 dinár;
- szabadtéri edzőpark – 2 600 000 dinár;
- az önkormányzat tulajdonában levő épületben végzett karbantartási munkálatok és beruházások – 1 652 000 dinár;
- szúnyogirtás – 2 800 000 dinár;
- belső villamossági munkálatok – 1 003 000 dinár.
Megvalósított közbeszerzések:
- 2012 és 2013 márciusában az egyetlen ajánlattevő céggel, az újvidéki Pixel Kft-vel kötöttek szerződést számítógép-tartozékok vásárlására 2 998 607 dinár értékben;
- a zimonyi Beolada Kft-től 2 106 500 dinár értékben szereztek be terepjárműveket a mezőőröknek;
- a játszóterek és a gördeszka-park beszerzésére kiírt közbeszerzést a péterrévei Eurovar cég, Stanislava Mešter nyerte meg, amelynek értéke 2 750 000 dinár (első tétel) és 460 000 dinár (második tétel) volt;
- a fénymásolók alkatrész-beszerzésére és a karbantartási munkálatokra kiírt közbeszerzést az újvidéki N-Copy Kft. nyerte meg 497 759 dinár értékben;
- az újvidéki Univerexport cég nyerte meg 1 339 236 dinárért az önkormányzat reprezentációs szolgáltatások és javak beszerzésére kiírt pályázatát;
- a helyi fenntartható fejlődési stratégia összehangolási és egyeztetési munkáját a Bácska Regionális Fejlesztési Ügynökség kapta meg 1 250 000 dinárért.

Április: 1,7 millió 8 edzőgépért

Tervezett közbeszerzések:
- irodai kellékek beszerzése – 2 500 000 dinár;
- a községi önkormányzat zárszámadásának revíziója – 368 160 dinár;
- kullancsirtás – 540 000 dinár;
- parlagfűirtás – 400 000 dinár;
- reprezentáció (étterem) – 1 161 120 dinár;
- az optikai távközlési hálózat részletes tervezetének kidolgozása – 390 580 dinár;
- építési munkálatok – 640 000 dinár;
- munkálatok Radičevićen az elhagyott felszíni fejtéseknél (április/május) – 900 000 dinár.
Megvalósított közbeszerzések:
- 2012 és 2013 áprilisában a higiéniai termékek és az önkormányzati étkezde szükségleteit kielégítő termékek beszerzéséért 465 380 dinárt fizettek az újvidéki Univerexportnak;
- ugyanebben az időszakban a szabadkai KTC Kft-vel kötöttek szerződést üzemanyag és autógáz beszerzésére 896 748 dinár (első tétel) és 453 040 dinár (második tétel) értékben;
- javak beszerzésére és beépítésére az önkormányzat tulajdonában levő épületben két kivitelezővel kötöttek szerződést:
1 380 949 dinárért (első tétel) a becsei Termokonstrukt Kft-vel, valamint 312 704 dinárért (második tétel) a becsei Mistik Kft-vel;
- a szabadtéri edzőpark beszerzésére és üzembe helyezésére kiírt közbeszerzést (az edzőpark a Tisza-parton épült meg. Az edzőgépek közül már egy sem működik és nem is javították meg őket) a becsei Gulyás Orlando tulajdonában levő Eurocoop cég nyerte meg 1 715 000 dinár értékben;
- 2012 és 2013 áprilisában a szúnyogirtási tevékenységet a belgrádi Eko-Dez vállalat kapta meg 2 773 500 dinárért;
- a kullancsirtást az újvidéki Delco Kft. végezte el, a szerződés 540 000 dinárra szólt;
- a belső villamossági munkálatok elvégzésére a becsei Elektro- Nađ céget választották ki. A munkálatok értéke 456 215 dinár.
- az építkezési munkálatok kivitelezője a becsei Termo-stan Kft. volt. A munkálatok értéke 611 712 dinárt tett ki.

Május: Felszerelték a gazdaságfejlesztő irodát

Nem terveztek közbeszerzést kiírni májusban.
Megvalósított közbeszerzés:
- a helyi gazdaságfejlesztő iroda felszerelését a becsei Pixel Kft. nyerte meg 98 155 dinár (első tétel) és 446 180 dinár (második tétel) értékben.

Június: 14 000 euró a reprezentációra

Tervezett közbeszerzés:
- biztosítás – 1 000 000 dinár.
Megvalósított közbeszerzések:
- a külső, szakértői ellenőrzés elvégzésére a belgrádi DST Revizija céget választották ki – 188 800 dinárért;
- a reprezentációs szolgáltatásra két ajánlattevővel kötöttek szerződést. A Retro-natura céggel 860 000 dinár (első tétel), a Largos étteremmel 631 267 dinár (második tétel) értékben;
- az optikai távközlési hálózat fejlesztési tervének kidolgozását a bácstopolyai Sat-Trakt cég nyerte meg 349 280 dinár értékben.
- a radičevići elhagyott felszíni fejtések revitalizációját a VDP DTD Srednja Bačka becsei vállalatra bízták 951 750 dinár értékben.

Szeptember: Irodai felszerelés mintegy két millió dinárért

Tervezett közbeszerzés:
- közlekedési felszerelés karbantartása – 1 000 000 dinár.
Megvalósított közbeszerzések:
- irodai felszerelés beszerzésére a moholi All Stars Mol céggel

kötöttek szerződést 1 989 642 dinárért;
- a gépkocsik karbantartására Bozsóki Róbert autómechanikussal kötöttek szerződést 858 096 dinárért.

Október: Nem valósították meg a tervet

Tervezett közbeszerzés:
- papír rövidáru beszerzése – 72 000 dinár.

November: Szoftver 462 000 dinárért

Tervezett beszerzés:
- könyvelői szoftver beszerzése – 480 000 dinár.
Megvalósított beszerzés:
- a könyvelői szoftvert a belgrádi Zavod za unapređenje poslovanja nevű cégtől szerezték be 462 000 dinárért.

Optikai távközlési hálózat csak papíron

Tavaly májusban a Községi Közigazgatás akkori vezetője Zoran Kovács határozatot hozott az optikai távközlési há-
lózat tervezetének kidolgo-zására kiírt közbeszerzési
pályázat győztesének kiválasztásáról. Az optikai távközlési hálózat tervezete készítőjének elő kellett látnia a községi intézmények, közvállalatok és szervezetek hálózatba kötését. A terv kivitelezője a bácstopolyai Sat-Trakt Kft. volt. Az illetékesek a pályázat kiírásáról a bácstopolyai Sat-Traktot, az újbelgrádi Radijus Vektort és a belgrádi G Net vállalatokat értesítették.
Az optikai távközlési hálózat tervezetének kidolgozása
296 000 dinárba, azaz ÁFA-val 349 280 dinárba került. A Sat-Traktnak a tervezetet 15 nap alatt kellett elkészíteni az 50 százalék előleg kifizetésének dátumától számítva.
Az optikai távközlési hálózat tervezetének célja, hogy majdan egy rendszerbe egyesítsék a helyi közösségi iro-dákat Péterrévén és Bács-földváron (a projekt megrendelője kérte a mileševói és radičevići helyi közösségi irodák hálózatba kapcsolásának eszmei tervét is), esetleg a többi intézményt is, hogy lehetővé váljék a kulcsfontosságú pontok video-felügyelete a község területén, az említett objektumok távközlési hálózatba való tömörítése, mindezzel pedig lehetővé válna a helyi közösségek területén élő polgárok életminőségének javítása.
Bácsföldváron 8 hálózati pontot láttak elő (helyi hálózat néhány ponton és kamerák mindegyik ponton), 38 pont lett előirányozva Becse város területére (24 helyi hálózati pont és kamerák mindenütt).
A hálózat – az említett pontok rendszerbe való összeköttetése – máig nem létezik.

December: Fürdő-tanulmány és az irodák adaptációja 45 000 euróért

Tervezett közbeszerzések:
- üzemanyag beszerzése rendkívüli helyzetekre – 840 000 dinár;
- indokoltsági tanulmány kidolgozása (nincs pontosítva, de valószínűleg a majdani becsei fürdőre vonatkozik) – 3 840 000 dinár;
- könyvnyomtatás (nem tudni a könyv címét) – 600 000 dinár;
- irodák adaptációja – 1 800 000 dinár.
Megvalósított közbeszerzések:
- az újvidéki MG Kft-től 41 820 dinárért papír rövidárut vásároltak;
- üzemanyag beszerzésére rendkívüli helyzetekre 745 020 dinárt költöttek, a kivitelező a Pan Petrol 2000 Kft. volt;
- novemberben és decemberben biztosításra a DDOR Novi Sad becsei részlegét angazsálták 40 607 dinárért;
- a magyarországi Mérték Építészeti Stúdió Kft-nek ítélték oda a majdani becsei fürdőkomplexum indokoltsági tanulmányának kidolgozását 3 217 986 dinárért;
- az irodahelyiségek adaptációjának munkálatait három kivitelezőre bízták: 805 000 dinárért (első tétel) a Trotters cégre (Đurđevo), 622 331 dinárért (második tétel) a Mistik plus cégre (Becse), továbbá 180 000 dinárért (harmadik tétel) a Stolarija (Titel) cégre.
Júliusra és augusztusra nem terveztek közbeszerzési pályázatokat, s nem is valósítottak meg egyet sem (választások utáni időszak).

A Becsei Mozaik szerkesztősége


A 2013. év első hat hónapjában 39,4 millió dinár közbeszerzésekre

Projektumok, ajándékok, reklámanyagok és székek

A becsei önkormányzat 2013 januárjától júniusáig 21 kis értékű, illetve egy tárgyalási folyamatban lefolytatott közbeszerzési eljárást valósított meg, amire összesen 39,4 millió dinárt költött el. A községi vezetők idén hat hónap alatt csaknem ugyanannyi pénzt költöttek közbeszerzésekre, mint tavaly egész évben. A tervek szerint 2013-ban (nincs információnk arról, hogy az év folyamán módosították-e a község közbeszerzési tervét) összesen 27 közbeszerzést kell lefolytatni. Június végéig 22 közbeszerzést bonyolítottak le.

Január: Promóciós anyagokra és ajándékokra mintegy 30 000 euró

Tervezett közbeszerzések:
- papír rövidáru beszerzése – 600 000 dinár (minden összeg ÁFA-val együtt értendő);
- promóciós (reklám) anyagok beszerzése – 3 000 000 dinár;
- biztosítási szolgáltatások – 1 080 000 dinár;
- szoftver készítése az anyakönyvvezetőknek, az iktatónak és a személyzeti osztálynak – 1 920 000 dinár.
Megvalósított közbeszerzés:
- ajándékok és más reklámanyagok beszerzésére a Mali princ üzletet választották ki – 2 999 400 dinárért (ÁFA-val együtt).

Február: Szoftverért 1,9 millió dinár

Tervezett közbeszerzések:
- alkoholmentes italok beszerzése – 1 080 000 dinárért;
- irodabútor vásárlása a községháza előcsarnokába – 800 000 dinár;
- a fürdőkomplexum pénzügyi elemzési tanulmányának elkészítése az eszmei terv alapján – 3 240 000 dinár;
- a községháza épületének karbantartása – 1 800 000 dinár.
Megvalósított közbeszerzések:
- az újvidéki Dunav biztosítási cég nyerte el a biztosítás szolgáltatására kiírt közbeszerzést: gépjármű-biztosításra 162 708 dinár, ingatlan-biztosításra 200 844 dinár, baleset esetén történő biztosításra 47 717 dinár, míg súlyos betegség és műtét-biztosításra 159 021 dinárt biztosítottak;
- az anyakönyvvezetők, az iktató és a személyzeti osztály munkájára előlátott szoftver kidolgozását Inđija község IT, GIS és Kommunikáció Ügynöksége kapta meg 1 910 199 dinár értékben.

Március: A községháza karbantartására 1,9 millió dinár

Tervezett közbeszerzések:

- üzemanyag (benzin) és autógáz – 2 400 000 dinár értékben;
- háztartási és vendéglátóipari anyagok beszerzése – 800 000 dinár;
- számítógépes berendezések és szolgáltatások – 3 240 000 dinár;
- fénymásoló alkatrészellátás és karbantartási szolgáltatások – 480 000 dinár;
- terepjáró és motorkerékpár beszerzése a mezőőröknek –
1 560 000 dinár;
- felszerelés beszerzése a mezőőröknek – 1 320 000 dinár;
- szúnyogirtás – 3 360 000 dinár;
- a Főtér rekonstrukciója tervének elkészítése – 3 600 000 dinár;
- a forgalom műszaki szabályozásának kidolgozása Becse község területére – 3 600 000 dinár;
- az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterületek védelme és fejlesztése éves programtervezetének kidolgozása 2013-ra – 3 360 000 dinár;
- az önkormányzat épületének takarítása 2013-ban –
2 160 000 dinár;
- az elektromos installációk karbantartása – 480 000 dinár.
Megvalósított közbeszerzések:
- az újvidéki MG Kft-vel kötöttek szerződést papír rövidárú beszerzésére 353 088 dinár értékben;
- a községháza épületének karbantartására kiírt közbeszerzést a đurđevói Trotter’s cég kapta meg 1 971 314 dinárért;
- az önkormányzat előcsarnokába a bútorzat beszerzését a becsei Drvo stil cég kapta meg (információs pult és bútorzat)
510 120 dinárért, míg az előcsarnokban a világítást az újvidéki Aura-light Kft szerezte be 97 040 dinár értékben.

Április: Számítógépes berendezések, szolgáltatások és utántöltők 30 000 euró értékben, a Pogácsa rendezésének főterve 35 000 euróba került

Tervezett közbeszerzések:
- kullancsirtás – 996 000 dinár;
- parlagfű-irtás – 996 000 dinár;
- székek beszerzése a községháza dísztermébe – 1 152 000 dinár;
- reprezentáció (éttermek) – 2 160 000 dinár.
Megvalósított közbeszerzések:
- az újvidéki Intes cég nyerte a számítógépes berendezésekre és szolgáltatásra kiírt közbeszerzést 2 144 635 dinár értékben, míg a szintén újvidéki N-copy cég 750 564 dinár értékben biztosít utántöltőket;
- a Pogácsa rekonstrukciója főtervének kidolgozását az újvidéki Via inženjering cég kapta meg 3 576 000 dinárért;
- 1 853 650 és 459 000 dinár értékben a gospođincai Calypso oil cég nyerte meg a benzin és autógáz beszerzésére kiírt közbeszerzést. A céggel megkötött szerződést május végén felbontották, mert a Calypso oil cég nem teljesítette a szerződésben foglaltakat. Júniusban megismételték a közbeszerzést. A győztes az újvidéki NIS lett 1 477 236 dinár értékben;
- az italokat a zrenjanini Gomex cég biztosítja az önkormányzatnak 893 080 dinár értékben;
- a belgrádi Eko-dez cég végezte el a szúnyogirtást 2 500 500 dinárért;
- a Botra szeméttelep szanálásának projektdokumentációját a belgrádi Kirilo Savić Intézet végzi 3 000 000 dinár értékben;
- az újvidéki Via inženjering cég nyerte el a község forgalom szabályzata tervezete kidolgozásának munkáját 3 528 000 dinárért;
- a higiéniai termékeket és az önkormányzati étkezde szükségleteit kielégítő termékeket a becsei Tisacoop cég biztosítja 605 946 dinár értékben;
- a mezőgazdasági földterületek védelme és fejlesztése éves programtervezetének kidolgozását az újvidéki Geopanonija cég nyerte el 2 010 000 dinár értékben.

Május: A fürdő pénzügyi megvalósíthatósági tanulmányáért 35 000 eurót fizettek, a községháza épületét havonta 2000 euróért takarítják

Tervezett közbeszerzések: Nem voltak.
Megvalósított közbeszerzések:
- a mezőőrök felszerelését két cégtől vásárolták: 503 520 dinár értékben az újvidéki Matica Kft-től, illetve 885 000 dinár értékben a szintén újvidéki Janus 021 Kft-től;
- a községháza épületének takarítását a becsei Purucki cég kapta meg havi 233 500 dinárért;
- a fürdőkomplexum pénzügyi megvalósíthatósági tanulmányának kidolgozását a budapesti Golden Pinnacle cég kapta meg 3 655 680 dinárért.

Június: Székek 10 000, gépjárművek a mezőőröknek 15 000 euróért

Tervezett közbeszerzések nem voltak
Megvalósított közbeszerzések:
- a terepjárót és motorkerékpárt a mezőőröknek az újvidéki Beta motors centar biztosította 1 548 000 dinár értékben;
- a községháza dísztermébe a székeket az újvidéki Vizor inženjering cég szállította 1 094 000 dinárért;
- havi 50 000 dinár értékben az Elektroservis i higijena Purucki cég kapta meg a további községi takarításokat;
Az önkormányzat illetékesei júliusra, augusztusra, októberre, novemberre és decemberre nem terveztek közbeszerzéseket, szeptemberben pedig az irodai kellékek beszerzésére 1 800 000 dinárt, a közlekedési felszerelés karbantartására 960 000 dinárt láttak elő. A Becsei Mozaik szerkesztősége nem rendelkezik adattal arról, hogy ezeket a közbeszerzéseket júniustól október végéig megvalósították-e.

R.M.

Benzin és számítógép vásárlás

A számítógép és számítógép-tartozékok vásárlására közbeszerzés útján Becse község 2012 folyamán 2,99 millió dinárt költött el. A számítógépes felszerelés vásárlására és szolgáltatásokra, valamint tonerekre 2013-ban a község 2,41 (első tétel) és 750 564 dinárt (második tétel) költött.
Az üzemanyag és autógáz 2012-ben 896 748 (első tétel) és 453 040 dinárba (második tétel) került, míg a rendkívüli helyzetekre előlátott üzemanyagra 745 020 dinárt költöttek.
2013-ban (júliusig vannak adataink) benzint és autógázt 1 853 650 (első tétel) és 459 000 (második tétel) dinárért vásárolt a község (azzal, hogy felbontották a szerződést az elsőként kiválasztott beszerzővel, majd a megismételt közbeszerzési pályázatot követően a NIS-szel kötöttek szerződést). Idén még egy alkalommal írtak ki közbeszerzési pályázatot üzemanyagra, amikor 1,47 millió dinárt láttak elő benzinre.
A mezőgazdasági földterületek használatának és védelmének programja 2012-ben 2, 2013-ban pedig 2,1 millió dinárba került (minden összeg ÁFA-val van feltüntetve).

B.M.

Községi költségvetés 2011-ben, 2012-ben és 2013-ban
„Gazdagodik“ az erszény – 772 milliótól milliárdig

A községi kassza „működése“ olyan, mint a családié: több a kívánság, mint a lehetőség. Ilyen helyzet áll fenn akkor is, amikor a községi költségvetést készítik a következő évre, gyakran megtörténik, hogy több költséget terveznek, mint amennyi bevételre számítanak.
Becse község 2011-es büdzséje 772,7 millió dinár volt, 2012-ben a községi vezetőség 987,5 millió dinárra számított, idén pedig egy milliárd 421,2 millió dinárt szeretne a községi kincstárban látni. Évente kb. 1-3 alkalommal van/volt szükség a községi költségvetés módosítására, idén, bár már május óta emlegetik, még október végén sem módosították a költségvetést.

Szerény volt a 2011-es büdzsé

A községi önkormányzat 2011. január elsejétől szeptember 30-ig 444,78 millió dinárt költött el a községi költségvetésből, a tervek szerint az év végéig a községi kasszába 772,79 millió dinárnak kellett volna „befolynia“, írta a büdzsé végrehajtásáról szóló jelentésben (a költségvetés harmadik módosítását megelőzően). Az év végéig a költségvetés jövedelme 671,6 millió dinárt tett ki. Annak ellenére, hogy a költségvetés végrehajtásáról (mire költötték a pénzt) szóló jelentést a helyi parlamentnek január elején kellett volna elfogadnia, ez nem történt meg: a 2011-es büdzsé zárszámadása és a büdzsé végrehajtásáról szóló jelentés csak 2012 októberében került a becsei parlament képviselői elé. A költségvetés végrehajtásáról szóló első jelentésből (január-szeptember vége) is kiviláglott, hogyan költi a pénzt a községi hatalom. Az év első kilenc hónapjában a helyi parlament, a városelnök és a Községi Tanács szükségleteire 37,7, a Községi Közigazgatásra pedig 108 millió dinárt költöttek.
Az általános oktatás 23,38 millióba, a középfokú 8,36 millióba, a kultúra 32,5 millióba – a színház és a könyvtár 9,26, illetve 8,41 milliót kaptak, a múzeum 5,7, a levéltár 2,2, az ún. egyéb kategória pedig kb. 6 millió dinárt.
A testnevelésre 16 milliót fizettek, a sportközpontnak 12 millió járt, a kluboknak és a sportolók ösztöndíjaira 4,1 millió dinárt adtak.
A gyerekek kategória (mindenekelőtt az óvoda) 62,8 milliót kapott, a helyi közösségeknek pedig kb. 14 millió dinárt juttattak.
A közösségfejlesztésre 92,3 millió dinárt osztottak szét – a Vodokanal 625 002 dinárt kapott, a „föld“ címszó alatt 5,7 millió volt, az építkezési telkekre és a közvilágításra 15,5 milliót költöttek el, a Komunalac 12,1 milliót kapott, a mezőőrök és az öntözőrendszerek 5,4 millióba kerültek, a mezőőri vállalat, a Link FTO 5,4 milliót kapott, a községi hitel törlesztésére 20 milliót, a városrendezési tervekre, a községi Biztonsági Tanács munkájára és a majdani becsei gyógyfürdőre szeptemberig összesen 18,4 milliót, míg a helyi utak és utcák szanálására 6 milliót költöttek el.
Az ún. általános közszolgáltatások 18,8 millió dinárba kerültek, a helyi tájékoztatásra pedig 1,8 millió dinárt költöttek.
A környezetvédelem mindössze 698 000 dinárba került, s ezt az összeget is szúnyog-, kullancs- és parlagfű-irtásra költötték.
A helyi civil szervezeteket 6,2 millió dinárral, a turizmust 2,5, az egészségügyet 3,6, az ombudsmant pedig 1,4 millió dinárral támogatta a község.
A községi közvállalatoknak szeptember végéig 45,86 millió dinárt juttattak – a Komunalacnak 866 666 dinárt az állatmenhely szükségleteire, a Holt-Tisza Természeti Parknak 1,9 milliót, 4 millió jutott az utcák tisztítására, 4,2 millió a zöldterületek karbantartá-sára, 553 000 dinár a zoohigiénikusnak, 600 000 dinár szemeteskosarak beszerzésére (a városközpontban) stb. Az Építésügyi Igazgatóság 6,5 milliót kapott az építkezési földterületek rendezésére és használatára, 9 milliót a közvilágításra, kb. 6 milliót az utak és utcák, valamint 4 milliót a Kishegyesi út felújítására. 

A Vodokanal mindössze 500 000 dinárt kapott az esővíz-csatorna rendbetételére és 125 000 dinárt a kutak karbantartására, majd további 7 millió dinárt kútfúrásra.
Különféle becsei, de újvidéki, belgrádi, becskereki, szabadkai stb. civil szervezetek is összesen 2,3 millió dinárt kaptak a becsei költségvetésből.
A helyi tájékoztatásra eredetileg 2,5 millió dinárt láttak elő, ebből szeptember végéig 1,8 milliót költöttek el, majd az év végéig 2,6-ot, ugyanis a költségvetés módosításakor a tájékoztatásra előlátott összeget 3 millió dinárra növelték.
A Bečejski daninak, akkoriban kéthetente jelent meg szerb nyelven, a község október elejéig 852 000 dinárt juttatott, a kábeltévé 355 000 dinárt kapott, a Becsei Mozaiknak, akkoriban hetente jelent meg szerb és magyar nyelven, 350 000, míg az Activ Rádiónak (kétnyelvű műsor) 250 000 dinárt utaltak át.

Községi adósságok

A 2012. évre szóló községi költségvetést 2011. december 30-án fogadták el a községi tanácsnokok. Akkor is elhangzott a szokásos ígéret, hogy a büdzséből – 987,5 millió dinár bevételre számított a községi hatalom – csak a legalapvetőbb dolgokat fogják finanszírozni.
Meglehetős késéssel, a helyi tanácsnokok a képviselő-testület június 27-én megtartott ülésén fogadták el a 2012. évi büdzsé végrehajtásáról szóló jelentést. A községi pénzügyi osztály vezetője Đorđe Popov számolt be arról, hogy a község mire költötte el az adófizetők pénzét. Elmondta, hogy tavaly 926 millió dinár volt a községi kassza jövedelme, a tervhez viszonyítva 88 százalékos megvalósításról van szó. A kiadások 878,94 millió dinárt tettek ki, s a 2011. évhez viszonyítva a költségek 33 százalékot „nőttek“.
Popov elmondása szerint az előző községi hatalomtól „örökölt“ adósságok 220 millió dinárt tettek ki, az adósságok nagy részét 2012-ben törlesztették, egy részét pedig 2013-ban fogják.
A községi elnök szolgálatában, a Községi Tanácsban és a képviselő-testületi alkalmazottak fizetéseire, térítményeire stb. 19,1 millió dinárt költöttek. A foglalkoztatottak jutalmazására 17 milliót fordítottak, a tanácsnoki térítményekre (a helyi parlamentben 36 tanácsnok van) 4,2 millió dinárt. A községi elnök szolgálatának kontójáról a tájékoztatásra 2,1 milliót költöttek, míg, mondjuk, reprezentációra 5,9 milliót. A Községi Közigazgatásban dolgozók fizetései 90,2 millió dinárba kerültek, az alkalmazottak gyerekeinek iskoláztatására (?) 2,8 milliót biztosítottak, segélyekre és végkielégítésekre 834 790 dinárt fizettek ki, míg az alkalmazottak gyógyítási (rész)költségei 794 253 dinárba kerültek.
Kommunikációs szolgáltatásokra a Községi Közigazgatás 4,2 milliót költött, a városelnöki szolgálat pedig 2,1 milliót. A Községi Közigazgatás a tájékoztatási szolgáltatásokért (hirdetések, értesítések közzététele) 1,9 milliót fizetett, a reprezentációs költségei pedig 1,6 milliót tettek ki.
Az általános iskolákban, a dolgozók költségeire, 14,4 milliót fordítottak, a középiskolákban pedig ugyanerre 6-ot.
A kultúrában dolgozók fizetéseire és pótlékaira 22 milliót fizettek, a szolgáltatásokra (szerződések alapján) pedig 2,6 milliót.
A civil szervezetek 7,2 milliót kaptak: 499 000 dinárt a Májusi Játékok, 300 000-et a KMV, 4,8 milliót a kultúrkörök, 1,4 milliót a Petőfi Sándor kultúrkör… A kultúrára összesen 58 millió dinárt fordítottak. A testnevelésre 35 milliót költöttek – a klubok 4,8 milliót kaptak. A szociális védelem 43 millióba került, a gyerekek kategória (főleg az óvoda) 94,2 millióba került, a helyi közösségek finanszírozására pedig 35 milliót fordítottak.
Az Építésügyi Igazgatóság 58,6 milliót kapott a büdzséből (a tervezett összeg 61 százaléka), a mezőőri vállalat, a Link FTO megkapta jussának 90 százalékát, azaz 16,6 milliót. A Komunalacnak 28,5 milliót (99 %), a községi Biztonsági Szolgálatnak pedig 2,3 milliót (100 %) juttattak.
A község a magánkezdeményezéseket (vállalatokat) is pénzelte: a „Biznis baza“ kiállításra 113 870 dinárt, a Setveni sajam elnevezésű vásárra pedig 500 000 dinárt fordított.
A községi hitel visszafizetésére összesen 37,6 milliót fizettek vissza. A tájékoztatásra 4,5 millió dinárt láttak elő, amelyből 4,2 milliót költöttek el.
A becsei Vöröskeresztet 659 000 dinárral segítette a község, a felderítők 419 165 dinárt kaptak, a vállalkozók egyesülete pedig 400 000-et. Az egyházaknak 1,9 milliót adott a község, az Erdőtelepítőknak 2,2 milliót, az ún. többieknek (civil szektor) pedig még 2,7 milliót.
Az idegenforgalomra (a község idegenforgalmi szervezete) 3,9 milliót biztosítottak, az egészségügyre 15,4 milliót, az ombudsmani szolgálatnak 2 millió, a közjogvédőnek pedig 79 939 dinár jutott.

Az adósságok miatt nincs transzfer

A képviselő-testület október 7-én megtartott ülésén néhány havi késéssel a költségvetési pénzek első félévi (2013) felhasználása volt napirenden.
A községi pénzügyi osztály vezetője Đorđe Popov elmondta, hogy az első félévben megvalósított bevételek 468, a kiadások pedig 464 milliót tesznek ki, valamint hogy az összbevételek és összkiadások különbsége 11,68 millió dinár…
A 2013. év első hat hónapja alatt a városelnöki szolgálat , a Községi Tanács és a helyi parlament költségei az évi szinten tervezett költségek 49 %-át teszik ki, a Községi Közigazgatás
46 %-ot költött, az általános oktatásra 32, a középfokúra pedig
49 %-ot fordítottak. A testnevelés és a sportközpont az évi szinten tervezett pénzek 45 százalékát kapták meg 6 hónap alatt. A helyi sportszövetség (a klubokat tömörítő szervezet) az előlátott pénz 17 %-át kapta meg, ha az össz előlátott pénzt vesszük viszonyítási alapul, a költségvetést tekintre viszont a megvalósítás 43 %. A Szociális Védelmi Központ a tervezett pénzmennyiség 51 %-át kapta meg, a Gerontológiai Központnak 49 %-ot, a gyermekvédelemre pedig 54 %-ot juttattak.
Mellesleg a köztársasági adminisztráció nem juttatja el Becsének a havi járandóságát (transzfer), mert a község zárolt határidőn belül nem fizette ki kb. egymillió dináros adósságát. Október elején a köztársaság, nem hivatalos adatok szerint, mintegy 40 millió dinárral „tartozott“ a községnek.
Becse község tartozása október 1-jén 1 071 677, október 25-én pedig 336 164 dinárvolt.

R.M.

Hogyan folytatták le a gyerekeket célzó közbeszerzéseket?
„Láthatatlan“ gördeszka-park, hogyan lesz a „nagy“ közbeszerzésből „kicsi“

Lapunkban 2011 áprilisában megjelent egy cikk a játszóterek közbeszerzéséről. A Községi Tanács tagja Acsai István akkor elmondta, hogy a játszótereken felállítandó eszközöre, valamint öt mobil vizesgócra a község 1,8 millió dinárt biztosított, a telek előkészítését a Termo-stan cégre bízta az önkormányzat, a játszótéri eszközöket és a vizesgócokat pedig az Europlast és Eurocoop cégektől szerzik be.
Később kiderült, hogy a játszóterek és vizesgócok beszerzésére a község 2011 folyamán 1,8 millió helyett mintegy öt millió dinárt fordított.
A község ugyanis 2011 tavaszán kis értékű közbeszerzési pályázatot írt ki 13 játszótér kiépítésére. A munkát 2011 márciusában Gulyás Tibor cége, az SZR Europlast kapta meg. A közbeszerzés értéke 2,99 millió dinár volt.
Érdekes, hogy Gulyás Tibor Europlast nevű cége közvetlenül a közbeszerzés kiírása előtt lett bejegyeztetve, mégpedig 2011. február 9-én.
Valamivel később, szintén 2011 márciusában szintén kis értékű közbeszerzési pályázatot írt ki a község: ez alkalommal négy játszóteret és öt mobil vizesgócot kívánt beszerezni. A munkát 2,77 millió dinárért Gulyás Orlando cége, az SZR Eurocoop kapta meg.
Az említett két közbeszerzés esetében az történt, hogy két kis értékű közbeszerzési pályázatot folytattak le rövid időn belül, ahelyett, hogy egy nagy értékű közbeszerzést írtak volna ki, hiszen a kicsiny esetében a kiíró nem köteles nyilvános felhívás útján értesíteni az esetleges ajánlattevőket, hanem maga dönti el, hogy mely három esetleges ajánlattevőnek ajánlja fel a munkát. A közvélemény még 2013 októberében sem rendelkezik információval arról, hogy e módon tiszteletben tartották-e vagy sem a közbeszerzésről szóló törvény előírásait. Különben az Europlast és Eurocoop tulajdonosai rokoni viszonyban vannak – apáról és fiáról van szó.
A mobil vizesgócok, bár a közbeszerzési pályázat 2011 tavaszán zárult, ma sem láthatók sehol. A község Közigazgatási Hivatalának munkatársa szerint a mobil vizesgócok jelenleg a Komunalac Közvállalatban vannak (eredetileg a játszóterek környékén kellett volna felállítani őket).

A kivitelező állítja: „Én nem csináltam semmit“

A községi önkormányzat 2012-ben folytatta a 2011-ben elkezdett tevékenységét a játszóterek beszerzését illetően, de sportpályát (gördeszka-park) is rendelt.
A közbeszerzési tervben ugyan 10 játszótér beszerzéséről esik szó, de az az ajánlattevő, aki a telkek betonozására tett ajánlatot, 9 játszótéren kívánt dolgozni. Mindenesetre, a kis értékű közbeszerzési pályázatot 2012. március 2-án Stanislava Mešter cége, a péterrévei SZR Eurovar nyerte meg: játszótereket és gördeszka-parkot rendeltek tőle. A munka értéke 2 750 000 dinár (első tétel, játszóterek) és még 460 000 dinár (második tétel, gördeszka-park) volt (ÁFA-val).

A gördeszka-park állítólag 2012 folyamán elkészült, azonban ma sincs felállítva. A község közbeszerzési tisztviselője 2013 nyarán a Becsei Mozaik újságírójának kérdésére írásos választ küldött, amelyben közölte, hogy a „gördeszka-park határidőn belül elkészült, s a kivitelezőnél van, mert nincs kijelölve az a hely a község területén, ahol majd felállítják“. Újságírónkkal közölték, hogy a szerződésben előlátott ár teljes egészében ki lett fizetve a kivitelezőnek, az Eurovar cégnek, mégpedig: 2012. március 21-én 138 000 dinár, 2012. április 27-én 161 000 dinár és 2012. december 25-én 161 000 dinár.
Az Eurovar cég 2011. május 20-én kezdett el működni, majd már 2013. április 19-én törölték (megszűnt létezni) a Vállalkozások Nyilvántartási Ügynökségének jegyzékéből, azzal, hogy a cég a Vállalkozások Nyilvántartási Ügynökségének 2012. július 6-tól bejelentette tevékenységének ideiglenes szüneteltetését. Nincs adat arról, hogy mennyi ideig tartott a szünet, csak az olvasható a Vállalkozások Nyilvántartási Ügynökségének jegyzékében, hogy az Eurovart 2013. április 19-én törölték a nyilvántartási jegyzékből. Emiatt elképzelhető, hogy a gördeszka-park árának harmadik részletét akkor kapta – 2012. december 25 –, amikor tulajdonképpen nem működött (ideiglenes szüneteltetés).
Az Eurovar cég megalapításának ideje többé-kevésbé egybeesik azzal az időszakkal, amikor a község, egy évvel az Eurovar megalapítása előtt, kiírta az első két közbeszerzési pályázatot a játszóterek beszerzésére. Figyelemreméltó, hogy a cég tevékenységének ideiglenes szüneteltetését a Vállalkozások Nyilvántartási Ügynökségének 2012. július 6-án jelentette be, röviddel a közbeszerzési pályázat befejezését követően, amelyen megnyerte a játszóterek és a gördeszka-park elkészítésének munkálatát.
A gördeszka-park elkészítésével (ez azt jelenti, hogy valószínűleg a játszóterekkel kapcsolatban is) kapcsolatban van még néhány „homályos“ ügy. Mivel a játszóterek és a gördeszka-park elkészítésének munkálatait a péterrévei Stanislava Mešter Eurovar cége nyerte, telefonon megkerestük az említettet, s megkérdeztük, hogy mi történt a gördeszka-parkkal, amelyet vállalata készített a községnek, hiszen a park 2013 októberéig nem lett felállítva, és a község közbeszerzési tisztviselője szerint cégében található még mindig.
Mešter kijelentette: „Én nem csináltam semmit. Nem tudok semmit sem erről. Az Eurovar az én cégem, de én nem csináltam semmit. Az a probléma, hogy a cég az enyém, az én nevemen van, de ezzel Gulyás Tibor foglalkozik. Ő rendezett mindent. Emlékeszem, egyszer hívtak Becséről, hogy akarom-e ezt csinálni, erre én azt mondtam, hogy nem akarok semmit. Nem tudom, hogy ő (Gulyás, a szerkesztőség megjegyzése) elvégezte-e a munkát a nevemben vagy sem, mert mi bezártuk a céget (Eurovar), tavaly decembertől nem dolgozik“.
A gördeszka-parkkal kapcsolatban (telefonbeszélgetés) megkérdeztük Gulyás Tibort, hogy ő készítette-e el a konstrukciót. Gulyás igennel válaszolt, elmondta, hogy a park két évvel ezelőtt elkészült, s hogy idén júliusban (ekkor beszélgettünk) még az ő műhelyében volt. Kifizették, de nem vitték el, mondta Gulyás.
A fentiek alapján tehát kiderült, hogy a játszóterek és a gördeszka-park előállításának munkálatait 2011-ben és 2012-ben a község egy család két cégére bízta: az Europlastra és Eurocoopra (Gulyás Tibor és Orlando, apa és fia), hiszen a gördeszka-park elkészítésének munkálatait is, amelyet az Eurovar kapott meg, Gulyás végezte el, ez állapítható meg Stanislava Mešter és Gulyás Tibor nyilatkozataiból.

Egy mindenkiért – mindenki egyért

A Vállalkozások Nyilvántartási Ügynöksége honlapján érdekes nyomon követni az Eurovar, Europlast és Eurocoop cégek bejegyzésének, ideiglenes szüneteltetésének, azaz megszűnésének történetét.
Az Eurovar és az Europlast – két cég a három közül, amelyek 2011-ben és 2012-ben megnyerték a játszóterek, a gördeszka-park és a szabadtéri edzőpark elkészítésének munkálatait a községi közbeszerzési pályázatokon – 2013 októberében nem létezik.
A Stanislava Mešter nevére bejegyzett péterrévei Eurovar 2011. május 20-án kezdett el működni. A tevékenység ideiglenes szüneteltetésének dátuma 2012. július 6., a céget pedig 2013. április 19-én törölték a Vállalkozások Nyilvántartási Ügynöksége céglistájáról.
Gulyás Tibor Europlast nevű cégét 2011. február 9-én jegyezték be. A tevékenység ideiglenes szüneteltetésének dátuma 2012. augusztus 1. A céget 2012. október 22-én törölték a Vállalkozások Nyilvántartási Ügynöksége céglistájáról.
Gulyás Orlando Eurocoop nevű cége 2007. szeptember 15-én kezdett el működni. A tevékenység ideiglenes szüneteltetésének dátuma 2012. augusztus 1. Nem tudni, hogy az ideiglenes szüneteltetés máig érvényben van-e, ugyanis a céget nem törölték a Vállalkozások Nyilvántartási Ügynöksége céglistájáról, tehát jelenleg is aktív.
A Vállalkozások Nyilvántartási Ügynökségében volt még egy cég, amely az Europlast nevet viselte, ezt Gulyás Eleonóra nevére jegyeztették be 2004. július 15-én. A tevékenység ideiglenes szüneteltetésének dátuma 2010. január 1. A cég 2010. október 6-án szűnt meg létezni.
A Vállalkozások Nyilvántartási Ügynöksége honlapján közzétett adatok szerint az Europlast (Gulyás Tibor), az Europlast (Gulyás Eleonóra) és az Eurocoop (Gulyás Orlando) cégek székhelye Becsén, a Szervó Mihály utca 9-es szám alatt volt/van.

Egy edzőgép ára 950 euró – mi került akkor 1950 euróba?

Gulyás Orlando Eurocoop nevű cége 2012-ben megnyerte a szabadtéri edzőpark kiépítésére kiírt kis értékű közbeszerzési pályázatot. Az Eurocoop nevében a szerződést Gulyás Tibor felhatalmazott személy, a község nevében pedig Knézi Péter községi elnök írta alá 2012. április 10-én.
Előzőleg, a közbeszerzési pályázat folyamán, az önkormányzati illetékesek három esetleges ajánlattevőt értesítettek: az SZR Europlastot, az SZR Eurocoopot (mindkét cég a Gulyás család tulajdonában) és az SZR Eurovart (ez utóbbi együttműködik Gulyással, a hölgy szerint, akinek a nevére jegyezték be a céget). Ajánlatot a három meghívott cég közül egy tett: az Eurocoop.
A szabadtéri edzőpark elkészítése (7 edzőgép és egy segédeszköz) a telek előkészítésével és betonozásával együtt 1 715 000 dinárba került. Azonban a betontalapzatok (ezekre állították a gépeket) kialakítására a község a Termo-stan becsei céget angazsálta, ugyanis az elvégzendő építkezési munkálatok leírásában szerepel a szabadtári edzőparkhoz szükséges talapzatok kialakítása is, amelyben az áll, hogy a talapzatok 32 000 dinárba kerülnek (az építészeti munkálatokra új közbeszerzési pályázatot írtak ki).
Nos, a becsei Tisza-parti sétányon 2013 októberében 7 használhatatlan (tönkretett) edzőgép és egy üres betontalapzat állt. Az edzőparkot kb. egy éve „avatták fel“.
Tehát, ha 1 715 000 dinárért 7 edzőgépet és egy segédeszközt vásárolt a község, számoljunk 8 gépet, egy gép 214 375 dinárba, azaz kb. 1950 euróba került. A Becsei Mozaik újságírója azonban Gulyás Tiborral folytatott beszélgetésekor azt az adatot kapta, ha edzőgépet szeretne vásárolni (mármint az újságíró), egy gépért 950 eurót kellene fizetnie. Ezért nem világos: ha egy gép 950 euróba kerül, miért fizetett a község 1950 eurót a szabadtéri edzőpark gépeinek darabjáért?
A játszóterekről, gördeszka-parkról és a szabadtéri edzőparkról szóló történet pénzügyi epilógusa a következő: az Eurovar, Europlast és Eurocoop cégek 2011-ben és 2012-ben a községtől kb. 8 millió dinár, azaz valamivel kevesebb mint 80 000 euró értékben kaptak munkákat. A Becsei Mozaik szerkesztősége

 

 

A melléklet megjelenését a Nyílt Társadalomért Alapítvány tette lehetővé

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali