Omladinski aktivizam: Lokalni budžetski forum

  26 oktobar 2012
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Transparentne javne finansije i borba protiv korupcije trebalo bi da bude prioritet u Srbiji, pre svega zbog toga što smo siromašna zemlja na rubu finansijske propasti koju finansiraju još siromašniji građani od kojih se, sudeći po učestalim, većim i manjim aferama poslednjih nekoliko godina, kraducka šakom i kapom. S druge strane, finansijeri (građani) države imaju pravo da znaju kako se troši njihov novac. U ozbiljnom poslu kontrolisanja javnih finansija osim organa države veliku ulogu bi mogli da odigraju mediji i građani, koji se, u većini slučajeva, ne trude dovoljno. Jedna od ohrabrujućih činjenica je, međutim, to da u Srbiji postoje nevladine organizacije koje se posvećeno i kontinuirano bave borbom protiv korupcije. Jedan od njih je Bečejsko udruženje mladih (BUM), čiji su članovi česti učesnici seminara i tribina na kojima uče o mehanizmima kontrolisanja javnih finansija.

Toplički centar za demokratiju i ljudska prava je u drugoj polovini oktobra organizovao seminar o društveno odgovornom lokalnom budžetiranju na Mećavniku. Polaznici seminara su bili predstavnici civilnog društva i lokalnih samouprava, među kojima i Bečejskog udruženja mladih. U toku ove godine biće formiran lokalni budžetski forum u šest opština i gradova Srbije, od kojih će jedan biti u opštini Bečej. To telo biće sačinjeno od predstavnika budžetskih korisnika, lokalnog biznis sektora i nevladinih organizacija koje će da pripremi preporuke za budžet opštine za 2013. godinu, koji će se zasnivati na lokalnim društvenim potrebama, a jedan od zadataka je i usklađivanje lokalnih društvenih potreba sa lokalnim opštinskim budžetom.

Treninzi za mlade

Mladi iz Srbije, među kojima je bio i predstavnik BUM-a, u oktobru su učestvovali na međunarodnoj razmeni u Turskoj.
Predstavnici omladinskih organizacija iz Tunisa, Italije, Makedonije, Moldavije, Grčke, Turske i Srbije su se tokom nedelju dana obuke bavili ekološkim temama sa akcentom na uzrocima, posledicama i mogućom prevencijom globalnog zagrevanja.
U Bečeju je u okviru programa „Youth in action“ od 15. do 21. oktobra održan međunarodni trening koji se bavio metodama za bolju zaposlenost manjinskih grupa mladih. Učesnici su bili 33 mladih iz Finske, Italije, Letonije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Turske i Srbije koji su u svojim zemljama aktivni članovi organizacija koje se bave mladima.
Cilj programa je bio da se podignu kapaciteti omladinskih radnika za karijerno informisanje i time poveća informisanost i zapošljavanje mladih. Posebna pažnja je posvećena manjinskim grupama mladih.

Sredinom oktobra je predstavnik BUM-a učestvovao na regionalnom TechCampu u Sarajevu, koji je prvi put organizovan na ovim prostorima. Cilj kampa je bio da okupi predstavnike aktivista organizacija civilnog društva i profesionalce u informacionim tehnologijama i novim medijima, koji će zajedno raditi na kreiranju novih pristupa u korišćenju novih tehnologija za opšte dobro. Više od 100 učesnika iz Bosne, Kosova, Makedonije i Srbije je učestvovalo na treninzima o vizualizaciji i mapiranju podataka, otvorenom kodu itd. Korist od ovog kampa za region bi trebao da bude nova generacija aktivista koja se bori za odgovornost i transparentnost pomoću visoke tehnologije.

K.D.F.

 

 

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali