Konferencija o obnovljivim izvorima energije: U fokusu nove perspektive korišćenja biomase

  18 novembar 2016
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

U Novom Sadu je 15. i 16. novembra održana međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima energije, naslovljena „SEE Energy – Connect & Supply 2016.“. Cilj skupa održanog u kongresnim salama „Master“ centra bio je umrežavanje domaćih i međunarodnih kompanija uključenih u sektor obnovljivih izvora energije.

Konferenciju je organizovala Nacionalna asocijacija za biomasu „Serbio“, koja je navela da je usvajanjem nove zakonske regulative, kojom Ministarstvo rudarstva i energetike podstiče proizvodnju električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije (OIE), i kroz nove „feed-in“ tarife za proizvodnju električne energije iz OIE, stvara se povoljniji poslovni ambijent za investicione potencijale u sektoru energetike, ali i prateće industrije. Zbog toga je cilj „SEE Energy“ konferencije povezivanje renomiranih kompanija i međunarodnih institucija iz sektora obnovljivih izvora energije, kako bi se dodatno podstakao razvoj OIE sektora u regionu jugoistočne Evrope i kako bi uspostavili novi poslovni kontakti između velikih kompanija, MSP sektora i lokalnih poljoprivrednih proizvođača.
Najvažniju podsticajnu okol-nost opredeljenom uzgoju biomase predstavljaju izmene Zakona o poljoprivrednom zemljištu od 29. decembra 2015. godine, kojima se omogućava dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta za svrhu podizanja energetski efikasnih zasada i plantažnog uzgoja bio mase industrijskog obima.
U fokusu konferencije bile su nove perspektive korišćenja biomase i unapređenja životne sredine, inovacije u poslovanje sa biomasom itd, a u najavi skupa je navedeno da će biti predstavljene i sledeće teme: hidrotehnički tehnički kompletan i finansijski održiv postupak prikupljanja, prečišćavanja i biološkog utroška otpadnih komunalnih voda u malim naseljima, putem uzgoja energetski efikasnih zasada; sanacija pepelišta termoelektrana sadnjom energetski efikasnih zasada, iskustvo iz prakse TE Temišvar; zakonski i operativni model stabilizacije tla i sprečavanja erozije vetrom na poljoprivrednom zemljištu i vetro- i snegozaštitnih i pojaseva u zoni saobraćajnica, izradom brzorastućih izdanačkih vetro- i snegozaštitnih pojaseva i zavesa.
Konferenciji, na kojoj se kotizacija plaćala, prisustvovali su učesnici iz Srbije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, Mađarske, Nemačke, Rumunije, Slovačke, kao i predstavnici državnih i pokrajinskih institucija, privrednih komora, asocijacija, investicionih i komercijalnih banaka.

B.M.

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali