Odštampajte ovu stranicu

Monitoring rada lokalne samouprave: Malim koracima do aktivnog građanina (1. deo)

  27 avgust 2010
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

„Malim koracima do aktivnog građanina – monitoring rada lokalne samouprave Bečeja“ je naziv medijskog projekta koji će narednih meseci realizovati redakcija Bečejskog mozaika.

Cilj projekta je da doprinese stvaranju uslova za efikasno ostvarivanje prava građana na uključenost u kontrolu rada lokalne vlasti.
Do kraja januara 2011. godine objavićemo tri tematska dodatka o mogućnostima kontrole rada lokalne samouprave i o rezultatima monitoringa rada lokalne vlasti. Monitoringom biće obuhvaćen opštinski budžet, završni račun budžeta, sednice skupštine lokalne vlasti, rad Opštinskog veća, javne nabavke, realizacija odobrenih projekata, rad opštinskih institucija i javnih preduzeća... Obradiće se i tema načina i mogućnosti učešća građana i civilnih organizacija u kontroli vlasti.
U prvom dodatku koji je pred vama pišemo o radu Skupštine opštine, o odlukama predsednika opštine i Opštinskog veća i o trošenju sredstava iz tekuće budžetske rezerve 2009. godine.
O tome kakve je odluke doneo lokalni parlament ove godine čitaćete u narednom periodu.
Realizaciju projekta „Malim koracima do aktivnog građanina“ omogućila je Norveška narodna pomoć (Norwegian People’s Aid).

Redakcija Bečejskog mozaika

Sastav lokalnog parlamenta - Lokalni zakonodavci vole da menjaju stranke

Parlament (u slučajevima opština Skupština opštine) je zakonodavni organ svake vlasti, pa se pretpostavlja da tamo sede ozbiljni i stručni ljudi, članovi političkih stranaka, koje su dobile najviše glasova na prethodnim lokalnim izborima (poslednji izbori održani su u maju 2008. godine).
Odluke parlamenata, u našem slučaju lokalnog parlamenta Bečeja, govore o kvalitetu vlasti i te odluke su temelj razvoja (ili kočenja razvoja) i načina života u svakoj sredini.
Za razvoj lokalne zajednice su od izuzetnog značaja strateški dokumenti i planovi kao što su Strategija održivog razvoja, lokalni akcioni planovi za decu, za mlade, za Rome, Generalni plan, planovi detaljne regulacije itd. Dakako, i realizacija tih planova, a sa tim u Bečeju postoje problemi – doneti planovi se uglavnom ne, ili se delimično realizuju. Takav je slučaj, recimo, i sa Strategijom održivog razvoja opštine Bečej, koja je usvojena u lokalnom parlamentu 2007. godine.

Parlamentarne stranke

Nakon poslednjih lokalnih izbora u maju 2008. godine, u lokalni parlament Bečeja ušlo je 13 odbornika Mađarske koalicije – Savez vojvođanskih Mađara (SVM), Demokratska stranka vojvođanskih Mađara (DSVM) i Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara (DZVM) – 8 odbornika Pokreta za Bečej – Dušan Jovanović, 7 odbornika koalicije Za evropsku opštinu Bečej – Demokratska stranka, G17 plus, Liga socijaldemokrata Vojvodine – 6 odbornika Srpske sloge – Srpska radikalna stranka, Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija – i dvojica odbornika stranke „Kao jedna kuća“.
U avgustu 2010. godine u bečejskom parlamentu još uvek ima 36 odbornika, ali neke predizborne koalicije su se raspale, neki odbornici su promenili politički dres, trećima je oduzet mandat, a neki deluju pod drugim imenom.
Petoro odbornika DZVM-a je napustilo Mađarsku koaliciju i radi kao posebna odbornička grupa, te Mađarsku koaliciju danas čine samo SVM i DSVM sa 8 odbornika.
Ne postoji više ni Pokret za Bečej – Dušan Jovanović, jer su se odbornici ove grupe građana kolektivno učlanili u Demokratsku stranku (osim jednog odbornika), pa sada odbornička grupa Za evropsku opštinu Bečej ima 13 odbornika, jer ju je, s druge strane, napustio odbornik Lige socijaldemokrata Vojvodine, koji deluje samostalno.
Srpska sloga i dalje ima 6 odbornika nasuprot tome što je troje odbornika iz Srpske radikalne stranke prešlo u Srpsku naprednu stranku, ali su njima radikali oduzeli mandate koji su dodeljeni „izvornim“ radikalima. Međutim, troje naprednjaka bi uskoro (po odluci Ustavnog suda) trebalo da dobije nazad svoje mandate.
Što se tiče „Kao jedne kuće“, ova stranka i dalje ima dva odbornika, ali sada su oni članovi Vojvođanske partije.
Jasno je da današnji sastav odbornika lokalnog parlamenta nije u skladu sa izbornom voljom građana iz maja 2008. godine, ali ništa zato, većina aktera na političkoj sceni Srbije svakako smatra da su građani nužno zlo i za njima imaju potrebe jedino u predizbornim kampanjama i tog dana kada se održavaju izbori.

Lokalni poslanici

Odbornici Skupštine opštine Bečej su:
Šandor Pal (DZVM, nedavno je preminuo, njegovo mesto će zauzeti neko drugi sa izborne liste DZVM-a),
Đerđ Lajber (SVM),
Ildiko Nađ (DSVM),
Ištvan Tari (DZVM),
Dora Horvat (DZVM),
Zoltan Sabo (SVM),
Jožef Novak (DZVM),
Zoltan Smieško (DZVM),
Veronika Kasaš (SVM),
Šandor Buru (DSVM),
Ervin Ragač (SVM),
Norbert Kovač (SVM),
Silard Demeter (SVM),
Dušan Jovanović (DS),
Petar Maksimović (DS),
Slobodan Borojević (DS),
Rudolf Albahari (DS),
Laslo Vince (samostalni odbornik),
Ljiljana Mišković (DS),
Janoš Flajs (DS),
Vera Popović (DS),
Šandor Nađ (DS),
Vladimir Petković (DS),
Gordana Kovačev (DS),
Radoslav Ivanović (DS),
Marijana Đaković (G17plus),
Siniša Momčilović (G17 plus),
Velimir Čiplić (LSV),
Dragan Živkov (SRS),
Nemanja Lam (SRS),
Branimir Bašić (DSS),
Dušan Stefanović (NS),
Stojan Stojanović (SRS),
Nebojša Kolarski (SRS),
Robert Kiš (Vojvođanska partija),
Aleksandar Dimitrijević (Vojvođanska partija).
Nema rodne ravnopravnosti u Skupštini opštine – lokalni parlament čine 29 odbornika i 7 odbornica.

Vladajuća koalicija

Vladajuća koalicija u Skupštini opštine sastoji se od odbornika Mađarske koalicije (SVM i DSVM), koalicije za Evropsku opštinu Bečej (DS i G17 plus) i odbornika Lige socijaldemokrata Vojvodine.
Odbornici Vojvođanske partije ponekad glasaju kao i odbornici vladajuće koalicije, a slična je situacija i sa odbornicima (ili delom njih) DZVM-a.
„Prava“ opoziciona grupacija je samo koalicija Srpska sloga (SRS, DSS i NS).
Predsednik Skupštine opštine je Dušan Jovanović (DS), a njegova zamenica je Ildiko Nađ (DSVM).

Kristina Demeter Filipčev

Sednice lokalnog parlamenta 2009. godine -Za godinu dana lokalni parlament je zasedao 11 puta

U toku 2009. godine održano je 11 sednica Skupštine opštine.

Grb i zastava opštine

Prva sednica lokalnog parlamenta 2009. godine – 11. od izbora u maju 2008. godine – održana je 30. januara kada su bečejski odbornici doneli odluku o izgledu grba i zastave opštine Bečej.
Grb opštine je okruglog oblika, u spoljašnjem krugu na beloj podlozi crnim slovima na latinskom jeziku stoji natpis: „SIGILLUM PRIVILEGIATI ET REGIO CORONALIS DISTRICTUS CIS - TYBISCANI ANNO 1800“, a u unutrašnjem krugu je štit sa šiljastim podnožjem sa biljnom geometrijskom ornamentikom zlatne boje na smeđoj pozadini. Štit je okružen lisnatom krunom i nalazi se unutar kružnog pečata. Štit je podeljen horizontalno na dva jednaka dela sa stilizovanim talasima reke Tise srebrne boje. Unutar štita u gornjem delu na crvenoj podlozi se nalaze dva amoreta koja drže krunu, ispod koje su zlatnom bojom ispisani inicijali „F II” (Habzburškog cara Franje II), dok je u donjem delu štita na plavoj podlozi figura koja predstavlja svetog velikomučenika Georgija, koji ubija aždaju, kao i tri zlatne zvezdice sa leve strane, odnosno sedam sa desne strane, a podloga podnožja je zelene boje.
Zastava opštine Bečej je trobojna: bele, plave i zelene boje, u srazmeri 2:1:1. U gornjem levom uglu zastave, na belom polju, nalazi se grb opštine.
Grb i zastava opštine upotrebljavaju se zajedno sa grbom i zastavom Republike Srbije, Autonomne Pokrajine Vojvodine i mađarske nacionalne zajednice po sledećem redosledu (s leve na desnu stranu): grb i zastava Republike Srbije, Autonomne Pokrajine Vojvodine, mađarske nacionalne zajednice i opštine Bečej.
Skupština opštine na 11. sednici donela je odluku i o naknadama odbornicima i članovima radnih tela Skupštine opštine.

Prema toj odluci lokalni poslanici imaju pravo na naknadu koja obuhvata dnevnicu, izgubljenu zaradu i druge troškove vezane za obavljanje odborničke funkcije i naknadu za putne troškove za dolazak i odlazak na sednicu Skupštine opštine. Naknada za obavljanje odborničke funkcije je 7.500 dinara (neto) mesečno, a naknada za putne troškove za dolazak i odlazak na sednicu Skupštine opštine utvrđena je u visini troškova prevoza u javnom saobraćaju (cena autobuske karte).
Predsednik Skupštine opštine i zamenik predsednika Skupštine opštine Bečej nemaju pravo na odborničku naknadu ako su u stalnom radnom odnosu u lokalnoj samoupravi.
Članovi radnih tela imaju pravo na naknadu za prisustvovanje sednici radnog tela u visini od 4,5% od prosečne mesečne zarade po zaposlenom u opštini Bečej, kao i na naknadu za putne troškove za dolazak i odlazak na sednicu radnog tela i sednicu Skupštine opštine (cena autobuske karte).
Na sednici Skupštine opštine razrešeni su stari, a imenovani su novi članovi školskih odbora u osnovnim i srednjim školama, u muzičkoj školi i u dečjem vrtiću.

Nova vlast – novi članovi upravnih odbora

Skupština opštine Bečej je na 12. sednici 18. februara donela odluku o prazniku opštine i o datumima koji se obeležavaju na teritoriji opštine. Praznik opštine Bečej je 1. avgust – Dan ravnopravnosti, kada su 1774. godine drugim ukazom o privilegijama Marije Terezije potvrđene privilegije Potiskog krunskog distrikta date srpskom stanovništvu i proširene su i na nesrpsko stanovništvo, piše u odluci.
Praznik opštine se obeležava svečanom sednicom Skupštine opštine Bečej, na kojoj se mogu uručivati nagrade i javna priznanja i može se dodeliti zvanje počasnog građanina opštine. Povodom praznika opštine organizuju se svečana akademija, prigodni sportski, kulturni i drugi programi.
Na teritoriji opštine Bečej, osim državnih i drugih praznika utvrđenih zakonom i praznika opštine Bečej, obeležavaju se i sledeći značajni datumi: 27. januar – Dan sećanja na nevine žrtve Drugog svetskog rata i racije 1942. godine; 6. maj – Đurđevdan; 20. avgust – Dan Svetog Stefana (Szent István); 1. novembar – Dan sećanja na nevine žrtve pogubljene 1944. i 1945. godine; 1091. godina – Prvi pisani pomen Bečeja, koji se obeležava na dan praznika opštine.
Lokalni poslanici promenili su i opštinsku odluku o držanju domaćih životinja iz 2006. godine. Izmenama se predviđa prihvatilište za životinje, da troškovi hvatanja, prevoza i smeštaja domaćih životinja čiji je vlasnik ili držalac nepoznat, padaju na teret opštine Bečej (sredstva koja su predviđena za rad prihvatilišta), da je kapacitet prihvatilišta 150 životinja itd.
Skupština opštine je donela odluku o donošenju Prostornog plana opštine.
Na sednici lokalnog parlamenta ponovo je imenovan vršilac dužnosti direktora JP Stankom, diplomirani pravnik Stevan Čavić, kome je prethodni mandat na godinu dana istekao. Čavić je imenovan najduže na još jednu godinu.
Nije jasno zašto nije raspisan konkurs za direktora Stankoma kao što pravila nalažu, odnosno jasno je da se radilo o tome da vladajuće stranke u Bečeju nisu uspele da se dogovore ko će biti direktor ovog javnog preduzeća i zato je Čavić još jednom imenovan za v.d. direktora.
Doneto je rešenje i o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora JP Stankom. Dužnosti su razrešeni Laslo Feher (predsednik), Marta Buru, Dragan Mesaroš, Siniša Bajšanski i Pal Kosanov.
Na istoj sednici imenovani su i novi članovi Upravnog odbora Stankoma na period od četiri godine: Tibor Balzam (predsednik), Svetlana Gagić (zamenica predsednika), Robert Kiš, Ružica Kozarski i Siniša Bajšanski.
Razrešeni su, zatim, i članovi Nadzornog odbora Stankoma, Magdolna Šlajf (predsednica) i Josip Vondraček. Na njihova mesta imenovani su Melinda Šimon (predsednica) i Janoš Česko.
Razrešeni su članovi Upravnog odbora JP Toplana, Šandor Buru (predsednik), Ištvan Nemet, Velimir Čiplić, Eržebet Karačonji i Živadin Ristić.
Za nove članove Upravnog odbora imenovani su Svetislav Pavkov (predsednik), Marta Buru (zamenica predsednika), Spasen Slavnić, Laslo Snopček i Gabrijela Balzam Sabo.
Dakako, smenjeni su i članovi Nadzornog odbora, Mihalj Hodi (predsednik) i Gabor Varnju. Umesto njih imenovani su Dragan Grković (predsednik) i Lajoš Kasaš.
Smenjeni su i članovi Upravnog odbora JP Vodokanal, Dušan Dumić (predsednik), Slobodan Zlokolica, Žužana Pap, Janoš Brusnjai, Lajoš Berta i Šandor Kasaš.
Njihova mesta su zauzeli Ferenc Berček (predsednik), Lajoš Berta, Živadin Ristić, Ferenc Feher, Tibor Hanji i Agneš Hanak Kuti.
Predsednica Nadzornog odbora Vodokanala Ildiko Nađ (zamenica predsednika Skupštine opštine) podnela je ostavku, a član Strahinja Dragin je razrešen funkcije. Predsednik Nadzornog odbora postao je Slobodan Zlokolica, a nova članica je Ajrina Teodinov.
Promene nisu zaobišle ni opštinske institucije.
Razrešeni su članovi Upravnog odbora Gradskog muzeja Aleksandra Svirčev (predsednica), Ivana Matić i Čongor Buru. Njihova mesta zauzeli su Julija Teleki, Slavko Brkić i Siniša Džakulin.
Umesto dotadašnjih članova Nadzornog odbora (Eva Rab i Boža Nenadović) imenovani su novi, Miroslav Popović i Boško Bijelić.
Razrešeni su potom članovi Upravnog odbora Dečjeg vrtića „Labud Pejović“, Laslo Đurčik, Janoš Česko i Maćaš Križak, a na njihova mesta imenovani su Eva Virag Rab, Atila Farkaš i Danijela Vukas.

U Gradskom pozorištu funkcije iz Upravnog odbora „oslobođeni su“ Ferenc Feher, Eva Sabo, Natalija Subotički, Siniša Džakulin, Aleksandar Kekić i Tibor Hanji.
Novi članovi su Katarina Glavaški, Otilia Sabo, Eržebet Feher, Srđan Doroslovački, Predrag Švonja i Goran Stankov.
I stari Nadzorni odbor je razrešen (Tanja Drapšin, Ivana Vojnović i Goran Dumanović), a sastav novog je: Brankica Stojšić, Jovan Sapundžić i Marija Stefanov.
U Narodnoj biblioteci članstva u Nadzornom odboru razrešeni su Oto Balzam i Boško Bijelić, a njihova mesta zauzeli su Magdolna Levai i Mita Kobiljski.
U Upravnom odboru OSC-a „Mladost“ od februara 2009. godine ne sede Živko Stakić, Laslo Friš i Stjepan Nikolić, već Goran Pivnički, Mihalj Černjak i ponovo Stjepan Nikolić.
I u toj ustanovi je promenjen sastav Nadzornog odbora. Na mesta Šandora Tota i Arpada Bečeija došle su Violeta Ristić i Ildiko Ragač.
Razrešeni su zatim članovi Upravnog odbora Centra za socijalni rad Dragan Mirić, Angela Deli i Julijana Bezeg Česak. Za nove članove su imenovani Dragan Mirić (ponovo), Žužana Pap i Nandor Ferenc.
Promenjen je i sastav Nadzornog odbora, smenjeni su Otilia Sabo i Predrag Švonja, a za nove članove su imenovani Dejan Ružičić i Eleonora Nemeš.
Došao je na red i Upravni odbor Doma zdravlja odakle su „odstranjeni“ Ileš Kiš, Sabolč Buru i Julijana Krajtmar, a imenovani su dr Ivan Žikić, Jožef F. Varga i Milan Popović.
U Nadzornom odboru mesta Ajrine Teodinov i Ildike Beretke zauzeli su Livia Korponai i Stevan Čavić.
Podsetimo, upravni i nadzorni odbori javnih preduzeća i opštinskih ustanova, kao i direktori, biraju se po političkom ključu u zavisnosti od „političke jačine“ vladajućih stranaka i ti ljudi su u većini slučajeva članovi partija, a ne stručnjaci u poslovima kojima se javna preduzeća i opštinske ustanove bave.
Ukoliko se vratimo na početak ove publikacije, na mesto gde navodimo imena i prezimena odbornika lokalnog parlamenta, videćemo da su neki članovi upravnih i nadzornih odbora u rodbinskim vezama sa odbornicima (vidi prezimena), a ako pregledamo imena novih i starih članova upravnih i nadzornih odbora, vidimo da se neki ljudi rotiraju iz jednog u drugi, pa se stiče utisak da se radi o pravim renesansnim osobama, a u stvari, „kvaka“ je samo u partijskom ključu i u ograničenom broju „zaslužnih“ članova vladajućih stranaka u Bečeju.
Rodna ravnopravnost je posebna tema, i to se prilikom postavljanja članova u upravne i nadzorne odbore ne poštuje. Za članove u upravnim i nadzornim odborima imenovano je ukupno 21 žena i 35 muškaraca.
Po raspoloživim informacijama, članovi upravnih odbora dobijaju mesečnu nadoknadu za svoj rad u iznosu od 8.000 do 15.000 dinara (najbolje se plaća u javnim preduzećima), a članovi nadzornih odbora od 4.000 do 8.000 dinara.
Pri tom, ima upravljačkih i nadzornih tela koja ne zasedaju svakog meseca.
Gruba računica kaže da jedan član upravnog odbora, ukoliko mesečno dobije 15.000 dinara, za godinu dana zaradi 180.000 dinara. Jedna sednica tih odbora ne traje više od 2-3 sata.

Novi nameti u krizi

Na 13. sednici Skupštine opštine 23. marta lokalni poslanici doneli su odluku o opštinskim administrativnim taksama. Te takse se plaćaju za spise u upravnim stvarima i za druge spise koje Opštinska uprava donosi i izdaje.
Takse plaćaju građani koji pokreću upravni i drugi postupak u lokalnoj samoupravi. Dakle, plaća se za zahteve, rešenja, dozvole i druge isprave.
Takse ne plaćaju organi, organizacije i institucije Republike Srbije, autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave, organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, crkve i verske zajednice registrovane u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama, Crveni krst Srbije, diplomatsko-konzularna predstavništva stranih država, pod uslovom uzajamnosti. Za zahtev, molbu, predlog, prijavu i drugi podnesak plaća se 150 dinara, za zahtev za davanje mišljenja o primeni opštinskih propisa 500 dinara, za rešenja i zaključke koje donosi Opštinska uprava, 200 dinara, za izdavanje uverenja, odnosno potvrde 150 dinara.
Za žalbu, prigovor protiv rešenja ili zaključka Opštinske uprave, o kojoj odlučuje Opštinsko veće plaća se 200 dinara, za fotokopiju dokumenta iz arhive po polutabaku originala 200 dinara, za uvid u arhivirani predmet, za svaki započeti sat 100 dinara, za prijavu za sklapanje braka 100 dinara, za izdavanje potvrde o životu, potvrde o izdržavanju i potvrde o porodičnom stanju koje se koriste u inostranstvu, 800 dinara, za izdavanje dozvole za taksi 300 dinara, za izdavanje duplikata dozvole za taksi 600 dinara, za produženje/izmenu podataka o taksi dozvoli 300 dinara.
I ima još lokalnih nameta: za rešenje o kretanju i zaustavljanju mimo utvrđenog režima saobraćaja plaća se 1.000 dinara, za rešenje o kretanju i zaustavljanju radi snabdevanja, za izdavanje odobrenja za kretanje i zaustavljanje vozila u pešačkoj zoni za posebne potrebe takođe 1.000 dinara.
I dalje: za rešenje o utvrđivanju naknade za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta potrebno je platiti 500 dinara, za odluku o davanju saglasnosti na upotrebu imena Bečej, Óbecse u poslovnom imenu privrednog subjekta treba dati 25.000 dinara. Stiče se utisak da lokalna administracija ima monopol na ime grada!
Ukoliko se traži da se bespravno useljena lica isele, umesto da ta lica plaćaju, podnosilac zahteva ima da plati 300 dinara, zahtev za izvršenje rešenja košta 300 dinara, a zahtev radi izmene uslova iz kupoprodajnog ugovora 200 dinara.

Za izdavanje akta o uslovima uređenja prostora (za individualnu izgradnju) treba obezbediti 300, a u slučaju privrednih i drugih objekata 600 dinara.
Za rešenje o potvrđivanju plana posebnih delova zgrada plaća se 600 dinara, za tehnički pregled i izdavanje upotrebne dozvole za individualne objekte putem komisije 600 dinara, za tehnički pregled i izdavanje upotrebne dozvole za privredne objekte 500 dinara, za inspekcijski pregled objekata radi izdavanja zapisnika i uverenja 600 dinara, za zahtev radi izrade urbanističkog projekta (parcelacija ili preparcelacija) 1.000 dinara, za rešenje radi rušenja objekta 500 dinara.
Za akte kojima se odobrava izgradnja građevinskih objekata za pomoćne objekte i druge objekte (za fizička lica) plaća se 800 dinara, a od pravnih lica se uzima 1.500 dinara; za stambenu izgradnju se od fizičkih lica traži 1.000, a od pravnih 3.000 dinara itd.
Lokalne administrativne takse su prihod opštinskog budžeta i opština određuje njihovu visinu.
Određene su, zatim, i naknade za poslove koje obavlja Opštinska uprava, njihov iznos se kreće od 100 do 42.000 dinara.
Na 13. sednici Skupštine opštine doneta je odluka i o zaštiti ljudi i materijalnih dobara od elementarnih i drugih većih nepogoda na teritoriji opštine i o obrazovanju opštinskog štaba za upravljanje i preduzimanje mera u slučaju nastupanja elementarnih i drugih većih nepogoda.
Elementarnim i drugim većim nepogodama smatraju se zemljotres, poplava, atmosferska nepogoda, suša, nagomilavanje leda na vodotokovima, odronjavanje i klizanje zemljišta, požar, eksplozija, nekontrolisano oslobađanje, izlivanje i rasturanje štetnih gasovitih, tečnih i čvrstih hemijskih i radioaktivnih materija, saobraćajne nezgode, rušenje brane na vodotoku, epidemija zaraznih bolesti, stočnih zaraznih bolesti i biljnih bolesti, pojava štetočina i slične pojave većih razmera koje mogu da ugroze zdravlje i živote ljudi ili da prouzrokuju štetu većeg obima.
Opština uređuje i organizuje zaštitu od nepogoda, izrađuje planove zaštite od nepogoda i obezbeđuje ostvarivanje prava i dužnosti građana i pravnih lica.
Lokalni parlament doneo je odluku o Geografskom informacionom sistemu opštine (GIS) koji je namenjen prikupljanju, obradi, upravljanju, analizi, prikazivanju i održavanju prostorno orijentisanih informacija. Osnivač i vlasnik GIS-a je opština Bečej i u ime opštine sve poslove u vezi sa GIS-om obavlja radna grupa za GIS. Do danas nema informacija o tome da li je GIS izrađen.
Donesena je odluka i o stavljanju van snage privremene odluke o Opštinskom veću opštine Bečej.
Zatim je lokalni parlament usvojio odluku o naknadama članovima i predsedniku Komisije za planove opštine. Komisija ima pravo na pojedinačnu naknadu za rad, po održanoj sednici, u visini naknade koju imaju odbornici Skupštine opštine Bečej za obavljanje odborničke funkcije (7.500 dinara mesečno) i na naknadu za putne troškove za dolazak i odlazak na sednicu komisije.
Skupština opštine dala je saglasnost na odluku Skupštine Potisja d.o.o. o minimalnoj zapremini, broju, vrsti i tipu posude za sakupljanje smeća.
Tip i vrsta posude za sakupljanje smeća je PVC kanta standardizovanog tipa, čija minimalna zapremina iznosi 120 litara, s tim da posuda može biti i zapremine od 80 litara u slučaju ako vlasnik nekretnine živi sam u domaćinstvu. Svako domaćinstvo ima pravo na jedan komad posude za sakupljanje smeća bez naknade.
Izgleda da ipak nema svako domaćinstvo pravo na kantu, jer u avgustu 2010. još uvek postoje domaćinstva u Bečeju koja nisu dobila kante i ne znaju ni kada će ih dobiti.
Na 13. sednici Skupštine opštine razrešeni su članovi Upravnog odbora Turističke organizacije Bečej, Aleksandar Bunjevački, Milan Popović, Đerđ Lajber i Balint Gabor. Na njihova mesta su imenovani Radomir Jelić, Dušan Suzić, Sabolč Sloboda, Branka Šarac i Budimir Bašić na period od četiri godine.
Razrešeni su zatim i članovi Nadzornog odbora (Šandor Katona i Ervin Farkaš), a imenovani su novi članovi: Đuro Ikač, Šandor Katona (ponovo) i Laura Pejić.
Na mesto preminulog člana Upravnog odbora Narodne biblioteke Dragomira Vukosavljevića imenovana je Mira Pešic.
Skupština opštine je dala saglasnost na Pravila Fonda za zaštitu životne sredine opštine Bečej – Eko fond Bečej, a za vršioca direktora Fonda imenovala je Gorana Sadžakova.

Plan regulacije kružnog toka - a kružnog toka još nema

Na 14. sednici Skupštine opštine 30. aprila donet je Plan detaljne regulacije za kružni tok saobraćaja na raskrsnici državnih puteva I reda br. 3 i II reda br. 122 u Bečeju.
Doneta je odluka i o osnivanju Fonda za razvoj poljoprivrede opštine, čiji je zadatak da obezbedi sredstva za razvoj pojedinih grana poljoprivrede u skladu sa programima opštine Bečej, racionalno korišćenje kao i razvoj postojećih prirodnih resursa. Izvori finansiranja Fonda su: budžeti opštine, republike i pokrajine, donacije itd.
Sredstva Fonda se troše na osnovu finansijskog plana, a u skladu sa odredbama Statuta Fonda. Organi Fonda su: Upravni odbor, direktor i Nadzorni odbor. Organi Fonda za svoj rad odgovaraju predsedniku opštine i Skupštini opštine Bečej.
Do danas se ne zna da li ovaj fond uopšte radi.
Skupština opštine je donela i odluku o planiranim merama zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda.
Na toj sednici je diplomirani ekonomista Zvonimir Stankov imenovan za direktora JP Stankom i time je prestao mandat v.d. direktora Stevana Čavića.
Odbornici su usvojili izveštaje o radu zaštitnika građana opštine Bečej, Turističke organizacije Bečej, otvorene zaštite Gerontološkog centra za 2008. godinu i dali su saglasnost na plan rada Gerontološkog centra za 2009.

Usvojen je zatim izveštaj o izvršenju programa rada Istorijskog arhiva Senta za 2008. i data je saglasnost na program delatnosti Istorijskog arhiva za 2009. godinu.
Bez obzira na to što nije istekao njen mandatni period od četiri godine Ružica Kolarski je razrešena članstva u Upravnom odboru Stankoma. Isto se desilo i Živadinu Ristiću (UO Vodokanal), ali je Ristić odmah imenovan za člana Upravnog odbora Stankoma, a njegovo mesto u Vodokanalau zauzeo je Zoltan Balzam.
Lokalni parlament je doneo odluku i o merama zaštite poljoprivrednog zemljišta i organizovanju poljočuvarske službe na području opštine kojom je propisao mere za zaštitu od poljske štete i mere za zaštitu od spaljivanja organskih ostataka na poljoprivrednom zemljištu.

Politička trgovina

Skupština opštine je 20. maja 2009. godine, na 15. sednici usvojila Operativni plan zaštite od poplava za teritoriju opštine Bečej, a za direktora Doma zdravlja, na četvorogodišnji period, imenovala specijalistu urgentne medicine Sinišu Šijačića.
Nakon što je konstatovano da je pojedinim ljudima u opštinskim komisijama prestalo članstvo, na njihova mesta imenovani su novi članovi.
Radi se o političkoj trgovini vladajućih partija sa DZVM-om, jer su predstavnici ove stranke zatražili članstvo u opštinskim radnim telima.
Novi članovi Komisije za statutarna pitanja postali su Snežana Batinić i Zoltan Smieško, Komisije za predstavke i žalbe Dora Horvat, Saveta za društvene delatnosti Ištvan Tari i Đerđ Lajber, Saveta za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine Peter Lajoš i Ferenc Romoda, a Saveta za privredu i poljoprivredu Jožef Novak.

Završni račun budžeta za 2008. godinu

Na 16. sednici lokalnog parlamenta 10. juna usvojen je izveštaj o izvršenju odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine za 2008. godinu u kom se navodi da su ukupni prihodi i primanja 576.593.370 dinara i preneta sredstva 109.207.697 dinara, što ukupno iznosi 685.801.067 dinara umanjeno za vraćena sredstva Ministarstvu za protivpožarnu zaštitu u iznosu od 221.483 dinara, korigovano za povraćaj sredstava za prevoz đaka Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u iznosu od 86.014 dinara (u 2009. godini) i povraćaj salda blagajne Opštinske uprave u iznosu od 84 dinara za period od 1. januara 2008. do 31. decembra 2008. godine iznose 685.665.682 dinara.
Ukupni rashodi i izdaci budžeta opštine Bečej od 630.006.316 dinara i sredstva stalne budžetske rezerve u iznosu od 4.093.277 dinara iznose 634.099.593 dinara.
Razlika ukupnih prihoda i primanja i prenetih sredstava i ukupnih rashoda i izdataka iznosi 55.659.366 dinara, koja se sastoji od salda računa izvršenja budžeta u iznosu od 43.306.089 dinara, sredstva izdvojena u stalnu budžetsku rezervu za period od 1. januara 2008. – 31. decembra 2008. godine u iznosu od 4.093.277 dinara, i potraživanja od JP Vodokanal u iznosu od 8.260.000 dinara. Razlika ukupnih primanja i ukupnih izdataka prenosi se u budžet za 2009. godinu u iznosu od 55.659.366 dinara koja se sastoji od salda računa izvršenja budžeta u iznosu od 43.306.089 dinara, sredstva izdvojena u stalnu budžetsku rezervu u iznosu od 4.093.277 dinara i potraživanja od JP Vodokanal u iznosu od 8.260.000 dinara.
Na istoj sednici donesen je i završni račun opštinskog budžeta za 2008. godinu.
Donesena je odluka i o tome da opština Bečej pristupa zaključivanju Sporazuma o saradnji opština o formiranju Regionalnog centra za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom. Sporazum je trebao da potpiše predsednik opštine.
Zatim je donesena odluka o ustanovljavanju nagrada i javnih priznanja i o dodeli zvanja počasnog građanina opštine, kojom se uređuju vrste nagrada i javnih priznanja, komisija za dodelu nagrade, javnih priznanja i zvanja počasnog građanina, postupak dodeljivanja nagrada i javnih priznanja, kao i uslovi i način dodele zvanja počasnog građanina opštine. Nagrade, javna priznanja i zvanje počasnog građanina dodeljuju se povodom praznika opštine Bečej, prvog avgusta svake, odnosno svake pete godine, počev od 2010. godine.

Lokalne komunalne takse i naplata parkiranja

Skupština opštine je na 17. sednici 15. jula donela Generalni plan naselja Bečej.
Tada je donesena i odluka o lokalnim komunalnim taksama kojom su u Bečeju uvedene takse za korišćenje prava, predmeta i usluga na teritoriji opštine, a utvrđeno je i ko su obveznici, zatim visina, olakšice, rokovi i način plaćanja.
Takse su uvedene (uspostavljeno je nekoliko zona i cene variraju u zavisnosti od atraktivnosti zona) za isticanje firme na poslovnom prostoru, za isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i slično), za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina, za korišćenje vitrina radi izlaganja robe van poslovnih prostorija, za držanje i korišćenje plovnih postrojenja i plovnih naprava i drugih objekata na vodi, za držanje i korišćenje čamaca i splavova na vodi, za držanje restorana i drugih ugostiteljskih i zabavnih objekata na vodi, za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti, za držanje sredstava za igru („zabavne igre“), za držanje muzičkih uređaja i priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima, za korišćenje reklamnih panoa, za korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili druge objekte privremenog korišćenja, za korišćenja obale u poslovne i bilo koje druge svrhe i za zauzimanje javnih površina građevinskim materijalom i za izvođenje građevinskih radova.
Ubran novac je prihod opštinskog budžeta.
Recimo, za isticanje firme na poslovnom prostoru plaća se godišnja taksa od 7.000 do 15.000 dinara zavisno od toga u kojoj je zoni poslovni prostor.
Odbornici su doneli i odluku o parkiranju u gradu Bečeju. Ta odluka je izazvala revolt građana, jer parking mesta najpre nisu bila adekvatne veličine, niti izgrađene, već je JP Komunalac, u čiju nadležnost spada sprovođenje odluke o parkiranju, samo ucrtao parking mesta na već postojeće prostore u gradu, koja su u velikom broju slučajeva ruinirana, zatim je „pogrešio“ i na taj način što je odredio naplaćivanje parkiranja i na tim
mestima gde to nije dozvoljeno, u zimskom periodu nije čistio parking mesta itd. Zato je nadležno odeljenje Opštinske uprave i podnelo prekršajne prijave protiv nadležnih u Komunalcu.
Inače, sat parkiranja se u početku plaćao 25 dinara, a zatim je taj iznos smanjen na 17 dinara.
Na 17. sednici Skupštine opštine donesena je odluka o davanju prava korišćenja prirodnog lekovitog faktora u banji Bečej (termalna i mineralna voda, gas i lekovito blato) Domu zdravlja na neodređeno vreme.
Donesena je zatim odluka o rebalansu budžeta za 2009. godinu, u kojem se navodi da će se budžetski deficit u iznosu od 147.306.000 dinara obezbediti iz kreditnog zaduženja u iznosu od 120 miliona dinara i privatizacionih primanja u iznosu od 5 miliona dinara i izdatke po osnovu otplate glavnice domaćim kreditorima u iznosu od 21 milion i prenetih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 43,3 miliona dinara.

Formiran je i opštinski Savet za bezbednost, na period od pet godina kao povremeno radno telo Skupštine opštine. Savet čine koordinator i 10 članova. Članovi su Lazar Sekulić (koordinator), Ištvan Ačai, član Opštinskog veća zadužen za rad sa mesnim zajednicama, Zoran Kovač, načelnik Opštinske uprave, Ivan Kahrić, predstavnik Policijske stanice Bečej, Borivoj Pap, predstavnik Opštinskog suda, Snežana Bašić, predstavnica Opštinskog organa za prekršaje, Svetlana Gagić, predstavnica Centra za socijalni rad, Željko Milovančev, Siniša Erak i Slobodan Malešev, predstavnici medija i Izabela Šormaz, predstavnica vaspitno-obrazovnih institucija.
Zadatak Saveta je da razmatra i proučava pitanja vezana za prevenciju bezbednosti na teritoriji opštine Bečej, vrši analizu stanja bezbednosti i nakon toga donese strategiju u cilju poboljšanja bezbednosne situacije u opštini Bečej na period od pet godina, na koju daje saglasnost Skupština opštine Bečej.
Savet podnosi Skupštini opštine Bečej izveštaj o radu sa predlogom mera svakih šest meseci, a nakon pet godina konačan izveštaj, čijim usvajanjem Savet prestaje sa radom.
Usvojeni su zatim izveštaji o radu JP Vodokanal, JP Komunalac, JP Stankom, Centra za socijalni rad, Narodne biblioteke, Gradskog muzeja za 2008. godinu, kao i planovi rada Centra za socijalni rad, Narodne biblioteke i Gradskog muzeja za 2009. godinu.
Doneseno je rešenje o izboru članova Saveta za omladinu opštine.
Skupština opštine donela je rešenje o imenovanju članova radne grupe za rad na formiranju Regionalnog centra za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom. Članovi u ime opštine su Endre Sabo, tada član Opštinskog veća zadužen za implementaciju strategije razvoja preduzetništva (od tada je već smenjen) i Bojana Božić, šef Odseka za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja.

Opština uzima kredit

Lokalni parlament je na 18. sednici 16. septembra doneo odluku o dugoročnom kreditnom zaduživanju opštine. Odlučeno je da opština može da uzme kredit od poslovne banke u iznosu od 120 miliona dinara, a novac treba da se troši za unapređenje funkcionisanja komunalne infrastrukture i geotermalne bušotine.
Donesena je odluka i o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose. Savet ima predsednika i šest članova. Predsednik Saveta se bira iz reda odbornika, a članovi iz reda odbornika i građana opštine Bečej, vodeći računa da predstavnika u Savetu imaju pripadnici srpskog naroda i nacionalnih manjina sa više od 1% učešća u ukupnom stanovništvu opštine, s tim da niti srpski narod, niti jedna nacionalna manjina ne može imati većinu u Savetu.
U slučaju nacionalnih manjina koje imaju svoje izabrane nacionalne savete predstavnici nacionalnih manjina u Savetu se biraju na predlog nacionalnog saveta.
Savet razmatra pitanja ostvarivanja, zaštite i unapređivanja nacionalne ravnopravnosti građana u opštini. Odluke donosi konsenzusom članova i o svojim stavovima i predlozima obaveštava Skupštinu opštine koja je dužna da se o njima izjasni na prvoj narednoj sednici, a najkasnije u roku od 30 dana.
Savet ima pravo da pred Ustavnim sudom pokrene postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odluke ili drugog opšteg akta Skupštine opštine ako smatra da su njima neposredno povređena prava pripadnika srpskog naroda i nacionalnih manjina predstavljenih u Savetu. Ima pravo da pod istim uslovima pred Vrhovnim sudom Srbije pokrene postupak za ocenu saglasnosti odluke ili drugog opšteg akta Skupštine opštine, itd.
Od osnivanja niko ništa nije čuo o delatnostima Saveta, mada su u leto 2010. godine izabrani novi saveti nacionalnih manjina.
Na sednici Skupštine opštine je promenjen i dopunjen i Poslovnik lokalnog parlamenta. Dopunjena je i odluka o lokalnim komunalnim taksama. Smisao promene je da će se odluka primenjivati od 1. januara 2010. godine.
Skupština opštine Bečej donela je odluku kojom je određeno da je predsednik opštine nadležan organ za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Bečej. (U opštini postoji oko 12.000 hektara državnog zemljišta.) Istovremeno je imenovana i komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta. Članovi komisije su Jaroslav Roman, diplomirani pravnik, Kosica Debeljački, maturant Gimnazije (!), Zoran Popović, dipl. ing. poljoprivrede, Verona Foro-Rečo, dipl. ing. poljoprivrede, Dragan Mago, poljoprivrednik-stočar i registrovani poljoprivredni proizvođač, Ljiljana Dejanović, diplomirana pravnica i Branislav Jojkić, geometar.
Komisija je dobila zadatak da sprovede postupak javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini putem prikupljanja pisanih ponuda, da izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača i da organu nadležnom za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini dostavi predlog odluke o davanju u zakup.
Skupština opštine je donela rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena opštine Bečej u nazivu privrednog društva „Favorit-Bike-Bečej“ d.o.o. sa sedištem u Bečeju.
Zbog personalnih problema u partiji „Kao jedna kuća“, član ove partije Endre Sabo razrešen je dužnosti člana Opštinskog veća.
Njegovu smenu je predložio predsednik opštine, jer je opštinski odbor „Kao jedne kuće“ doneo odluku o pokretanju opoziva svog člana.

Još jedan rebalans opštinskog budžeta

Skupština opštine je na 19. sednici 3. novembra donela odluku o drugom rebalansu opštinskog budžeta. Tada je budžetski deficit bio 159.688.000 dinara.
Donesena je odluka i o snabdevanju vodom. Taj posao je poveren Javnom preduzeću Vodokanal koje obavlja snabdevanje naseljenog mesta Bečej vodom za piće, a naseljena mesta Bačko Petrovo Selo, Bačko Gradište, Radičević, Mileševo i Poljanice tehničkom vodom, dok se ne steknu uslovi da se isporučuje voda kvaliteta vode za piće i u ovim naseljenim mestima, piše u odluci.
Na sednici Skupštine opštine usvojen je program izrade i donošenja planskih dokumenata opštine za 2009. i 2010. godinu, jer je postojala potreba da se već doneti Prostorni plan opštine uskladi sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, da se donese odluka o usklađivanju Generalnog plana naselja Bečej sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji i da se izradi plan generalne regulacije itd.
Donesena je odluka i o izradi Plana detaljne regulacije komercijalne banje u Bečeju. Cilj donošenja Plana detaljne regulacije je sprovođenje Generalnog plana naselja Bečej i stvaranje zakonskog i planskog osnova za izdavanje lokacijskih dozvola. Granice planskog područja obuhvataju prostor omeđen ulicama Šumskom, Lovačkom, Zelenom, Zmaj Jovinom, Miloša Crnjanskog, nasipom, rekom Tisom od produžetka Zelene ulice do granice parcele broj 7992/1 i po nasipu koji uokviruje ostrvo do stare prevodnice, ulicom Šumskom, Braće Čiplića do obale kanala DTD, obalom kanala DTD do preseka pravca ulice Radivoja Simića.

Zatim sledi odluka Skupštine opštine o izradi Plana detaljne regulacije industrijske zone u Bečeju. Granice planskog područja obuhvataju prostor omeđen parcelom broj 26510 (put), parcela broj 7906, severnom granicom parcela broj 7905, kanalom DTD do južne granice građevinskog reona, južnom i zapadnom granicom građevinskog reona do puta Bečej-Srbobran.
Donesena je odluka o izradi Plana detaljne regulacije Kamp naselja u Bečeju. Granice planskog područja obuhvataju prostor omeđen ulicom Jug Bogdana, rekom Tisom, na zapadu parcelama broj 24969, broj 26596 (kanal) i u produžetku istočne međe preko parcele broj 26079/1 do linije nožice nasipa.
Donesena je odluka o tome da se pristupa izradi Plana detaljne regulacije Stanovanje sa poslovanjem u Bečeju - deo celine 5. Granice planskog područja obuhvataju prostor omeđen ulicama 7. Jula, Republikanskom, putem sa parcele broj 7906 i prugom - deo parcele broj 26175 u Bečeju, na površini od oko 70,7 hektara.
Usvojen je i izveštaj o radu JP Toplana za 2008. godinu, kao i rešenje o obrazovanju komisije za izradu nacrta godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Bečej. Imenovani su i članovi komisije: Julija Popić (predsednica), Tibor Balzam, Ljubomir Pejović, Slavko Doroslovački, Vasa Džigurski, Blaža Stajić i Andraš Boja.
Robert Kiš je razrešen funkcije člana Upravnog odbora JP Stankom, jer je njegova partija „Kao jedna kuća“ napustila vladajuću koaliciju u opštini. Njegovo mesto zauzeo je Ljubomir Pavlović.
I Gabrijela Vorgić je razrešena članstva u Upravnom odboru JP Komunalac, jer je članica „Kao jedne kuće“, koja je napustila vlast. Novi član Upravnog odbora ovog javnog preduzeća postala je Aleksandra Stakić.
Iz istog razloga smenjeni su još Slavko Brkić, član Upravnog odbora Gradskog muzeja (nova članica je Bernadet Dupak Juhas), Katarina Glavaški sa mesta predsednice Upravnog odbora Gradskog pozorišta (njeno mesto zauzeo je Radovan Stojanović), Brankica Stojšić, predsednica Nadzornog odbora Gradskog pozorišta (nova predsednica je Diana Sabo Benak), Radomir Jelić sa mesta predsednika Upravnog odbora Turističke organizacije Bečeja (novi funkcioner je Aleksandar Kekić).

Opštinska kasa za 2010. godinu

Skupština opštine Bečej je na 20. sednici 10. decembra donela odluku o budžetu opštine za 2010. godinu. Predviđena su primanja budžeta od 637.829.000 dinara, izdaci u iznosu od 738.829.000 dinara, te budžetski deficit u iznosu od 101.000.000 dinara.
Budžetski deficit u iznosu od 101.000.000 dinara i otplata duga u iznosu od 20.000.000 dinara treba da se obezbede iz privatizacionih primanja u iznosu od 1.000.000 dinara i iz dodatnog zaduživanja opštine (kredit) u iznosu od 120.000.000 dinara.
Već je početkom 2010. godine bilo jasno da se opštinski budžet neće „napuniti“ u toj meri u kojoj je predviđeno, a ni kredit od 120 miliona dinara koji je u međuvremenu dobijen, neće mnogo pomoći, jer je predviđen za investicije, a ne za tzv. tekuće troškove.
Donesena je odluka o tome da treba da se pristupi izmenama i dopunama Statuta opštine radi usklađivanja članova sa faktičkim stanjem (Statut opštine donesen je 2008. godine) i zbog preciziranja pojedinih članova Statuta.
Lokalni poslanici doneli su odluku o usklađivanju Prostornog plana opštine Bečej (2009) sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji.
Donesena je odluka o izradi Plana generalne regulacije naselja Bečej u cilju utvrđivanja strategije razvoja i prostornog uređenja naselja, kao i pravila uređenja i građenja. Rok za izradu Plana je septembar 2011. godine.
Donesena je odluka o javnim zelenim površinama kojom se uređuju zaštita, očuvanje, uređivanje, održavanje i unapređivanje javnih zelenih površina, odnosno nadzor nad primenom odredaba odluke. Taj posao na teritoriji naselja Bečej i naseljenih mesta Bačko Petrovo Selo, Bačko Gradište, Radičević, Mileševo i Poljanice radi JP Komunalac.
Lokalni parlament je potom odlučio o prestanku važnosti odluke o držanju domaćih životinja, osim nekoliko odredaba pojedinih članova odluke.
Usvojen je statut Gradskog muzeja, potom izmene statuta Narodne biblioteke, kao i izveštaj o realizaciji godišnjeg programa dečjeg vrtića u školskoj 2008/2009. godini, a usvojen je i godišnji program za 2009/2010. godinu.
Jovan Peskarov, član Upravnog odbora JP Toplana, razrešen je dužnosti i ponovo je imenovan.

Novi direktor komunalnog preduzeća Potisje

Skupština opštine na 21. sednici održanoj 30. decembra donela odluku i o trećem rebalansu budžeta za 2009. godinu. Tada je budžetski deficit bio 172.472.000 dinara.
Donesene su odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, o davanju mišljenja o promeni granice katastarskih opština Bečej i Bačko Petrovo Selo, još jednom je izmenjena odluka o lokalnim komunalnim taksama (odluka se primenjuje, umesto od 1. januara 2010. godine, kako je u prvoj promeni odluke bilo određeno, od 1. marta 2010. godine).
Krajem 2009. godine usvojen je i izveštaj o radu Gradskog pozorišta za 2008. godinu.
Lokalni poslanici dali su saglasnost na odluku Skupštine komunalnog preduzeća Potisje o izboru direktora Mikloša Kevarija (još u julu) i o tome da će on mesečno dobijati 650 evra za obavljanje te dužnosti.
Data je saglasnost na izmene programa poslovanja JP Komunalac za 2009. godinu, na programe poslovanja Komunalca, Stankoma, Vodokanala i Toplane za 2010. godinu.

B.M.

Odluke predsednika opštine - Poskupljenja i formiranje timova

Krajem januara 2009. godine predsednik opštine Bečej Peter Knezi je dao saglasnost Javnom preduzeću Komunalac na cene pogrebnih usluga, te je od početka 2009. godine naknada za uslugu kompletnog sahranjivanja (ne zna se šta znači kompletno sahranjivanje) 9.455 dinara, naknada za uslugu nekompletnog sahranjivanja je 4.727 dinara, a naknada za korišćenje, zakup i rezervaciju groba na 10 godina iznosi 3.810 dinara.
Predsednik opštine Bečej je 20. januara doneo rešenje o utvrđivanju cene obaveznog pripremnog predškolskog programa u dečjem vrtiću „Labud Pejović“. Cenovnik važi retroaktivno, od 1. januara 2009.
Mesečna cena obaveznog pripremnog predškolskog programa u celodnevnom boravku je 1.500 dinara, a takođe u celodnevnom boravku, ali u dvojezičnim grupama, 1.600 dinara, dok je cena u poludnevnom boravku 600 dinara.
Prvi čovek opštine je, takođe 20. januara, doneo rešenje kojim je dao saglasnost na odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća Stankom kojom je naknada za korišćenje građevinskog zemljišta povećana za 6 posto (visina obračunskog boda je 0,2862 dinara) i ta cena se primenjuje od početka 2009. godine.
Dana 27. januara predsednik opštine je doneo rešenje kojim je dao saglasnost Potisju d.o.o. na cene iznošenja i deponovanja smeća za građane. Cena za jednokratno pražnjenje litra smeća je 0,48 dinara, odnosno za posudu od 120 litara 250 dinara mesečno, a za posudu od 80 litara 166,68 dinara mesečno, počevši od 1. januara 2009.
Predsednik opštine je 10. februara 2009. godine formirao stručni tim za sagledavanje potencijalnih negativnih uticaja svetske ekonomske krize na opštinu Bečej. Članovi stručnog tima su Budislav Medurić, zamenik predsednika opštine, koordinator tima, Zvonimir Stankov, Milan Vekić, Gordana Kovačev, Milenko Milovanov, Svetlana Gagić, Peter Gustav, Mihajlo Ćelić, Jožef Feldeši, Aleksandar Panić, Živojin Vujanović i Angelina Horvat.
Potom, nešto kasnije, 23. februara predsednik opštine proširuje sastav tima sa još nekoliko ljudi (Dragan Grković, Drago Bezarević, Sreten Solarov i Bojan Džigurski).
Zadatak stručnog tima je analiza uticaja svetske ekonomske krize na opštinu Bečej i izrada plana aktivnosti kojim bi se negativni uticaji predupredili, eliminisali ili umanjili. Stručni tim je dužan da izveštaj sa predlogom mera dostavi predsedniku opštine u roku od 60 dana od dana donošenja ovog rešenja. Troškovi koji nastaju u vezi sa radom stručnog tima padaju na teret budžeta opštine Bečej.
Što se tiče predloga mera za ublažavanje uticaja krize, ako ih je i bilo, očigledno nisu aktivirani.
Predsednik opštine je 9. marta doneo rešenje o imenovanju članova Saveta za kvalitet opštine Bečej (4 godine): Peter Knezi, Budislav Medurić, Ljubomir Glavonić, Radovan Stojanović, Zoran Kovač, Ljiljana Dejanović, Marija Šagi, Oršolja Berkeš, Angelina Horvat, Ljubomir Vračarić, Dubravka Kovačev, Valerija Vigi i Bojan Mandić.
Predsednik opštine je 10. marta 2009. godine formirao svoje stručno radno telo za izradu studije izvodljivosti parkiranja u užoj zoni naseljenog mesta Bečej. Članovi radnog tela su bili Imre Kuti, dipl. inž. građevinarstva, mr Laslo Feher, dipl. inž. saobraćaja i Đula Barši, inspektor za puteve, prevoz i telekomunikacije. Zadatak radnog tela je bio da do 13. aprila 2009. godine izradi studiju izvodljivosti.
Po odluci predsednika opštine od 7. maja 2009. godine 285.000 dinara iz tekuće budžetske rezerve odobreno je za plaćanje usluge suzbijanja krpelja.
Predsednik opštine je 28. jula doneo rešenje o formiranju koordinacionog tela za izradu Lokalnog akcionog plana za inkluziju Roma (LAPIR) opštine Bečej. Članovi tela su Angela Slavnić, koordinatorka za romska pitanja, Pal Šandor, član Opštinskog veća opštine Bečej zadužen za međunacionalne odnose i odnose sa verskim zajednicama, Radomir Jelić, rukovodilac izrade LA 21, Velimir Cvejanov, direktor Gradskog pozorišta, Brankica Tapavica, direktor OŠ „Sever Đurkić”, Rade Avramov, dipl. arh. iz JP Stankom i Endre Sabo, član Opštinskog veća opštine Bečej zadužen za implementaciju Strategije razvoja preduzetništva.
Predsednik opštine je 30. septembra dao saglasnost na cene pogrebnih usluga JP Komunalac.
Nova cena usluge sahranjivanja (kompletna) je 10.022 dinara, nekompletno (šta god to značilo) sahranjivanje košta 5.007 dinara, a naknada za zakup grobnog mesta na 10 godina je 4.038 dinara.
Predsednik opštine je 20. oktobra 2010. godine doneo rešenje o utvrđivanju cene boravka dece koja pohađaju obavezni pripremni predškolski program u dečjem vrtiću.
Cena obaveznog pripremnog predškolskog programa u celodnevnom boravku, u jednojezičnim grupama, sada iznosi:
1.500 dinara (procenat regresiranja od opštine 50%), 1.600 dinara (40%), 1.700 dinara (30%), 1.800 dinara (20%), 1.900 dinara (10%) i 2.000 dinara (0%).
Cena obaveznog pripremnog predškolskog programa u celodnevnom boravku, u dvojezičnim grupama je 1.650 dinara (opština regresira 50%), 1.800 dinara (40%), 1.950 dinara (30%9, 2.100 dinara (20%), 2.250 dinara (10%) i 2.300 dinara (0%).
Cena obaveznog pripremnog predškolskog programa u poludnevnom boravku iznosi 600 dinara (50% regresiranje), 650 dinara (40%), 700 dinara (30%), 750 dinara (20%), 800 dinara (10%) i 850 dinara (0%).
Nove cene „izbacile su iz stroja“ cene utvrđene 20. januara iste godine.
Predsednik opštine Bečej je 4. novembra 2009. godine imenovao članove radne grupe za izradu Geografskog informacionog sistema opštine Bečej. Radna grupa za GIS je obavezna da predsedniku opštine tromesečno podnosi izveštaj o radu.
Čelnik opštine je 18. novembra imenovao i komisiju za dodelu stipendija studentima u školskoj 2009/2010. godini.
Predsednik opštine je 1. decembra 2009. godine doneo pravilnik o finansiranju sporta u opštini Bečej u 2010. godini, kojim je utvrdio područja i uslove finansiranja u oblasti sporta, koja se primenjuju na sva sportska udruženja (klubovi) i na sve ostale sportske subjekte sa područja opštine, a istog dana je doneo i pravilnik o kategorizaciji sportskih udruženja iz takmičarskog sporta.
Predsednik opštine je 9. decembra formirao radnu grupu za izradu nacrta Lokalnog akcionog plana za omladinsko preduzetništvo opštine Bečej za period od 2010. godine do 2012. godine. Formirao je i radnu grupu za izradu nacrta Strategije e-uprave opštine Bečej, čiji je zadatak da izradi nacrt Strategije e-uprave.

R.M.

Trošenje tekuće budžetske rezerve - Stručne usluge, reprezentacija, dotacije i ideje

Predsednik opštine je krajem januara 2009. godine doneo rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve kojim je iz opštinskog budžeta za 2008. godinu odobrio 224.305 dinara za projekte bečejskog trga (reč je o konkursu za idejne projekte budućeg izgleda centralnog trga u Bečeju).
Zatim je 10. februara doneo rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, te je iznos od 464.000 dinara isplaćen za nagrade zaposlenima i za ostale posebne rashode (ne navodi se koji su ti posebni rashodi).
Predsednik opštine je 16. marta doneo rešenje kojim je 105.000 dinara predvideo za nagrade zaposlenima i za ostale posebne rashode.
Dana 26. marta rešio je da obezbedi 51.000 dinara za kupovinu klima uređaja za jaslice, a 22. aprila iz budžetskih rezervi odobrio je 28.000 dinara za isplatu naknada za vreme odsustvovanja s posla zaposlenima, na teret fonda.
Predsednik opštine je 22. maja doneo rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve kojim je odobrio prenos 595.000 dinara na troškove putovanja (2.000 dinara), na troškove usluga po ugovoru (100.000 dinara), na materijal za saobraćaj (49.000 dinara), zatim za ostale nekretnine i opremu (11.000 dinara), za troškove službenih putovanja u inostranstvo (42.000 dinara), za finansiranje elaborata zaštite od požara za sanaciju podrumskih prostorija objekta Gimnazije (30.000 dinara), za troškove osiguranja u MZ Bačko Gradište (269.000 dinara), za reprezentaciju u MZ Mileševo (21.000 dinara), za usluge po ugovoru za MZ „8. oktobar” iz Bačkog Petrovog Sela (47.000 dinara) i za usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina, MZ „Todor Dukin” Bečej (24.000 dinara). 

Potom, 26. maja, predsednik opštine ponovo raspoređuje 57.000 dinara iz tekuće budžetske rezerve za materijal za posebne namene (47.000 dinara) i za nagrade zaposlenima (10.000 dinara).
Nešto kasnije, 9. juna, prvi čovek opštine donosi rešenje o trošenju 127.000 dinara iz rezervnih sredstava za otpremnine i za pomoć zaposlenima u Narodnoj biblioteci.
Trošenje budžetske rezerve je nastavljeno, te je 10. juna predsednik opštine odredio da se 995.000 dinara potroši za sledeće potrebe: 900.000 dinara za novčane kazne i penale po rešenju sudova, međutim, ne navodi se zbog čega je opština kažnjena, i 95.000 dinara za đake generacije.
Potom, 17. juna, još 74.000 dinara je potrošeno iz tekuće rezerve budžeta za analizu vode za MZ „Poljanice” (45.000 dinara) i za MZ „8. Oktobar” Bačko Petrovo Selo (29.000 dinara).
Samo dan kasnije, 18. juna, predsednik opštine je odobrio još 80.000 dinara za sanaciju divlje deponije za MZ „8. Oktobar” Bačko Petrovo Selo.
Sledećeg dana je upućeno 15.000 dinara za organizaciju kvalifikacionog ispita u Osnovnoj školi „Zdravko Gložanski”.
Nije prošlo ni nedelju dana a predsednik opštine je ponovo doneo rešenje o trošenju 357.000 dinara iz tekuće budžetske rezerve, i to za stalne troškove u iznosu od 336.000 dinara (za sanaciju deponije i troškove osiguranja u iznosu od 175.000 dinara za MZ „Bačko Gradište”), a 21.000 je upućena za nagrade zaposlenima i za ostale posebne rashode.
Novac iz budžetskih rezervi trošen je i 1. jula, kada je odobreno 405.000 dinara za idejne projekte bečejskog trga.
Dana 10. jula potrošeno je još 364.000 dinara, za administrativne usluge (100.000 dinara), za usluge očuvanja životne sredine (50.000 dinara), za materijal za saobraćaj (7.000 dinara) i za naknadu štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa (207.000 dinara).
Predsednik opštine je tokom jula, avgusta i septembra 2009. godine doneo niz rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve.
Šestog jula je rešio da od ukupno 1.966.000 dinara 518.000 rasporedi za potrebe uslužnog centra lokalne samouprave, za tekuće popravke i održavanje (ponovo za potrebe uslužnog centra) odobrio je 173.000 dinara, za materijal za uslužni centar još 437.000 dinara, a za mašine i opremu za uslužni centar 938.000 dinara.
Dana 22. jula je doneo rešenje o raspodeli 298.000 dinara, za reprezentaciju je potrošeno 202.000 dinara, za materijal za saobraćaj 1.000 dinara (ponovo uslužni centar), a za deponiju u Bačkom Petrovom Selu 95.000 dinara.
I ponovo, 29. jula, doneo je predsednik opštine rešenje da 294.000 dinara rasporedi za troškove osiguranja za MZ „Bačko Gradište” (175.000 dinara), za analizu vode u MZ „8. oktobar” Bačko Petrovo Selo (99.000 dinara) i za nagrade zaposlenima i za ostale posebne rashode (20.000 dinara).
Četvrtog avgusta je iz tekuće budžetske rezerve potrošeno 100.000 dinara za reprezentaciju.
Sedamnaestog dana avgusta opredeljuje se 1.009.000 dinara za naknade iz budžeta za kulturu i sport (950.000 dinara za Dan grada), za MZ „Mileševo” (30.000 dinara) i za analizu vode u MZ „8. oktobar” Bačko Petrovo Selo (29.000 dinara).

Krajem avgusta (26. avgust) predsednik opštine odobrava 220.000 dinara, od toga 100.000 dinara za reprezentaciju, 30.000 dinara za komunalne usluge i 90.000 dinara za materijal za posebne namene.
Poslednjeg dana avgusta, pak, prvi čovek opštine donosi rešenje o upućivanju 178.000 dinara za troškove osiguranja MZ „Bačko Gradište”.
Drugog septembra novac iz tekuće budžetske rezerve, 2.055.000 dinara, troši se za socijalna davanja zaposlenima (195.000 dinara) i još jednom za socijalna davanja zaposlenima (1.860.000 dinara).
Dana 9. septembra odobreno je 113.000 dinara za naknadu štete od državnih organa, a 15. septembra 1.031.000 dinara, za stručne usluge 165.000 dinara, za reprezentaciju 100.000 dinara, za komunalne usluge 35.000 dinara, za tekuće popravke i održavanje opreme 35.000 dinara, za materijal za saobraćaj 1.000 dinara, za naknadu štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 689.000 dinara i za troškove platnog prometa i bankarskih usluga 6.000 dinara.
Predsednik opštine Bečej je 18. septembra doneo rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 128.000 dinara za novčane kazne i penale po rešenju sudova.
Potom, 23. septembra odobrio je 549.000 dinara, za stručne usluge (188.000 dinara), za komunalne usluge (35.000 dinara), ponovo za stručne usluge (88.000 dinara), za tekuće popravke i održavanje opreme (92.000 dinara) i za materijal za posebne namene (146.000 dinara).
Dana 28. septembra 5 miliona dinara je odobreno za energetske usluge u Omladinskom sportskom centru „Mladost“, a 30. septembra potrošeno je 128.000 dinara za materijal za posebne namene (8.000 dinara), za novčane kazne i penale po rešenju sudova (41.000 dinara) i još 72.000 dinara za naknadu štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa.
Predsednik opštine je 13. oktobra odobrio i 189.000 dinara za stručne usluge, a 20. oktobra 2 miliona dinara za energetske usluge u OSC-u „Mladost“. On je istog dana rasporedio još i 180.000 dinara za dotacije nevladinim organizacijama za izmuljivanje reke Tise.
Već 11. novembra troši se 729.000 dinara iz tekuće budžetske rezerve, za administrativne usluge (16.000 dinara), za materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih (7.000 dinara), za usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih (119.000 dinara), za stručne usluge (60.000 dinara), za usluge očuvanja životne sredine (2.000 dinara), za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata (46.000 dinara), za nematerijalnu imovinu (8.000 dinara), za energetske usluge (10.000 dinara), za naknadu za socijalnu zaštitu iz budžeta (400.000 dinara) i još 1.000 dinara, za socijalne doprinose na teret poslodavca - doprinos za nezaposlenost za MZ „8. oktobar” Bačko Petrovo Selo (1.000 dinara), za Opšte udruženje preduzetnika (59.000 dinara).
Dana 23. novembra odobreno je trošenje 953.000 dinara, za administrativne usluge (8.000 dinara), za stručne usluge (8.000 dinara), za materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih (1.000 dinara), za naknadu troškova za zaposlene (19.000 dinara), za usluge komunikacije (31.000 dinara), za troškove putovanja (4.000 dinara), za usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih (59.000 dinara), za usluge informisanja (56.000 dinara), za usluge očuvanja životne sredine (13.000 dinara), za tekuće popravke i održavanje (75.000 dinara), za materijal za posebne namene (10.000 dinara), za opremu za saobraćaj (69.000 dinara), za administrativnu opremu (458.000 dinara), za nematerijalnu imovinu (8.000 dinara), za stalne troškove (31.000 dinara), za usluge informisanja kod Narodne biblioteke Bečej (15.000 dinara), za naknade za socijalnu zaštitu (43.000 dinara), za zakup imovine i opreme kod MZ „Poljanice” (45.000 dinara).
Predsednik opštine 9. decembra ponovo donosi rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve. Odobrio je 1.865.000 dinara za poslanički dodatak (314.000 dinara), za troškove službenih putovanja u zemlji (8.000 dinara), za administrativne usluge (8.000 dinara), za stručne usluge (161.000 dinara), za reprezentaciju (28.000 dinara). Potom za administrativni materijal (19.000 dinara), za materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih (18.000 dinara), za usluge komunikacija (130.000 dinara) i za ostale troškove (1.000 dinara).
Za usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih potrošeno je 37.000 dinara, za usluge informisanja 93.000 dinara, za usluge očuvanja životne sredine 25.000 dinara, za tekuće popravke i održavanje 37.000 dinara, za administrativni materijal 141.000 dinara, za materijal za domaćinstvo i ugostiteljstvo 13.000 dinara, za materijal za posebne namene 23.000 dinara.
Za administrativnu opremu plaćeno je 18.000 dinara, za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata (muzička škola) 73.000 dinara, za naknade za socijalnu zaštitu 300.000 dinara, Opštem udruženju preduzetnika dato je 59.000 dinara, političkim partijama 29.000 dinara, za pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili člana uže porodice za MZ „Ing. Ivan Perišić” 45.000 dinara, za MZ „Todor Dukin” 45.000 dinara, za MZ „Bratstvo-jedinstvo” 45.000 dinara, za MZ „8. oktobar” iz Bačkog Petrovog Sela 60.000 dinara, za MZ „Bačko Gradište“ 45.000 dinara, za MZ „Mileševo“ 30.000 dinara, za MZ „Radičević“ 45.000 dinara i za MZ „Poljanice” 15.000 dinara.

Predsednik opštine je 9. decembra odobrio još da se 37.000 dinara (naknada troškova za zaposlene u OŠ „Svetozar Marković” Bačko Gradište) prenesu u tekuću rezervu, pa je odobrio da se za troškove platnog prometa i bankarskih usluga 37.000 dinara prenese istoj školi.
Šesnaestog dana decembra odobreno je 150.000 dinara za Gradsko pozorište, 30.000 dinara, takođe za pozorište, za specijalizovane usluge.
Dana 17. decembra 783.000 dinara plaćeno je za administrativne usluge (16.000 dinara), za stručne usluge (162.000 dinara), za troškove osiguranja (14.000 dinara), za usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih (66.000 dinara), za administrativni materijal (102.000 dinara), za takse i kazne (1.000 dinara), za troškove platnog prometa i bankarskih usluga (100.000 dinara).
Za usluge informisanja potrošeno je 322.000 dinara.
Potom, 21. decembra odobreno je 415.000 dinara i to 7.000 dinara za troškove službenih putovanja u zemlji, 72.000 dinara za reprezentaciju, 44.000 dinara za administrativni materijal i 4.000 dinara za materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih.
Za usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih potrošeno je 7.000 dinara, za usluge informisanja 15.000 dinara, za ostale opšte usluge 2.000 dinara, za projektno planiranje u OŠ „Petefi Šandor“ 59.000 dinara, za usluge po ugovoru u Narodnoj biblioteci 20.000 dinara, za dotacije NVO sektoru 88.000 dinara, za naknade za socijalnu zaštitu 50.000 dinara, za medicinske usluge u MZ „8. oktobar“ Bačko Petrovo Selo 43.000 dinara, za troškove platnog prometa i bankarskih usluga 4.000 dinara.
Krajem decembra 2009. godine (28. i 29. decembra) predsednik opštine je odobrio 273.000 dinara, za usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 15.000 dinara, za otpremnine i pomoć zaposlenima 62.000 dinara, za pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili člana uže porodice 30.000 dinara, za usluge komunikacije 2.000 dinara, za tekuće popravke i održavanje 15.000 dinara, za transfere ostalim nivoima vlasti 48.000 dinara, za dotacije nevladinim organizacijama 95.000 dinara i još 6.000 dinara NVO sektoru.
Odobreno je i 287.000 dinara, za reprezentaciju 3.000 dinara, za NVO sektor 132.000 dinara, za stalne troškove 72.000 dinara i za informisanje 80.000 dinara.
U 2009. godini nije potrošeno više novca iz tekuće budžetske rezerve, ako ni zbog čega drugog – ušli smo u 2010.
Inače, mnogi iznosi su nedorečeni, recimo, ne zna se zašto je opština plaćala ogromne iznose za štetu koju je nanela, kome ih je nanela i zbog čega ih je nanela. I ko je zbog toga kriv?
Podsetimo da sredstva tekuće budžetske rezerve mogu da se koriste za neplanirane svrhe za koje nisu utvrđene aproprijacije ili za svrhe za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne.
O upotrebi tekuće budžetske rezerve odluku donosi predsednik opštine na predlog Odeljenja za finansije Opštinske uprave.
Zna se da su u opštinskom budžetu za 2009. godinu bila planirana sredstva i za reprezentaciju, i za informisanje, i za dotacije nevladinim organizacijama, i za mesne zajednice i tako dalje, pa nije najjasnije zašto se za te svrhe trošila budžetska rezerva – osim ako budžet nije planiran realno.

K.D.F.

Šta je prošle godine radilo Opštinsko veće? - Postavljen načelnik Opštinske uprave

Opštinsko veće je 13. januara 2009. godine donelo rešenje o postavljanju diplomiranog pravnika Zorana Kovača za načelnika Opštinske uprave na period od pet godina. Na konkurs za ovaj posao prijavio se samo Kovač.
Opštinsko veće je 27. januara prihvatilo zahtev JP Stankom u vezi preuzimanja obaveza finansiranja javne rasvete na teritoriji opštine Bečej, i dalo je saglasnost da se obaveza plaćanja potrošene električne energije za javnu rasvetu na teritorijama naseljenih mesta Bačko Gradište, Bačko Petrovo Selo, Radičević, Mileševo i Poljanice od 1. januara 2009. godine prenese na Stankom.
Opštinsko veće je 3. marta donelo poslovnik o radu Opštinskog veća kojim se, između ostalog, predviđa da Veće čine predsednik opštine, zamenik predsednika opštine i devet članova koje bira Skupština opštine Bečej. Predsednik opštine je predsednik Veća. Zamenik predsednika opštine je član Veća po funkciji.
Predsednik opštine saziva i predsedava sednicama Veća, potpisuje akte, daje članovima posebna zaduženja, zastupa stavove Veća na sednicama Skupštine opštine, stara se o javnosti rada Veća itd.
Poslovnik u vezi obaveštavanja javnosti predviđa da Veće obaveštava javnost o svom radu i donetim aktima, kao i o značajnijim pitanjima koja razmatra ili će razmatrati – davanjem saopštenja za javnost, održavanjem konferencija za štampu, davanjem intervjua, objavljivanjem informacija putem interneta i na drugi pogodan način. Prilikom razmatranja važnijih pitanja, Veće na sednici određuje način na koji će o tome biti obaveštena javnost.
To se u većini slučajeva ne dešava i javnost nije informisana o svim odlukama koje su donesene na sednicama Opštinskog veća, za razliku, recimo, od Opštinskog veća susedne opštine Novi Bečej, jer se tamo novinarima šalje pisani materijal o odlukama donetim na sednicama opštinske vlade.
Opštinsko veće je 24. februara 2009. godine, nakon razrešenja prethodnih članova Komisije za rešavanje stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica u organima opštine Bečej donelo rešenje o izboru novih članova (i njihovih zamenika), a to su Dragan Ilčešin (predsednik), Jaroslav Roman i Marija Korovljev.
Zadatak komisije je da sprovede postupak davanja kredita za izgradnju ili kupovinu stana ili porodične stambene zgrade ili poboljšanje uslova stanovanja, davanje stanova u zakup na određeno vreme i davanje zakupa za službene potrebe izabranih, postavljenih i zaposlenih lica u organima opštine Bečej.
Opštinsko veće je 1. aprila dalo saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Opštinske uprave.

Opštinsko veće je 14. jula donelo rešenje o utvrđivanju mesta za postavljanje objekata za plakatiranje na teritoriji opštine. Takvih lokacija ima svega 18.
Opštinsko veće je 2. oktobra donelo rešenje kojim se odobrava javna nabavka radova - rekonstrukcija javne rasvete na teritoriji opštine Bečej i održavanje istih, po sistemu „ključ i ruke“, a prema elaboratu za rekonstrukciju javne rasvete u opštini Bečej, izrađenog od strane „VIT Company“ kft. (d.o.o.) sa sedištem u Kečkemetu (Mađarska).
Opština Bečej je od 17. juna do 10. jula 2009. godine sprovela postupak javne nabavke male vrednosti - izrada elaborata za rekonstrukciju javne rasvete u opštini Bečej i ugovor o izradi elaborata zaključila je sa „VIT Company“ kft.
Kako se navodi, predmet javne nabavke je od investicionog značaja za opštinu Bečej jer će se postići modernizacija javnog osvetljenja u opštini, podići će se nivo ekonomičnosti i kvaliteta javnog osvetljenja, te će se smanjiti troškovi javnog osvetljenja kroz uštedu električne energije.
Opštinsko veće je zatim, 12. oktobra, odobrilo još jednu javnu nabavku investicionog značaja za opštinu Bečej. Predmet nabavke je nabavka radova – izgradnja hidro-geotermalne bušotine za višenamensko korišćenje u opštini Bečej prema projektu detaljnih hidro-geoloških istraživanja u cilju otvaranja novog izvorišta podzemnih termalnih voda za višenamensko korišćenje, koji je izradio „GECO-Inženjering“ d.o.o. iz Beograda.
Opštinsko veće 23. oktobra donelo je rešenje kojim je odredilo javna parkirališta na 17 lokacija u Bečeju, a uz to i cenu parkiranja.
Opštinsko veće je krajem decembra dalo saglasnost na pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Opštinske uprave, Narodne biblioteke, OSC-a „Mladost“, Gradskog pozorišta, MZ „8. Oktobar“ Bačko Petrovo Selo, MZ „Bratstvo-jedinstvo“, MZ „Todor Dukin“ i MZ „Bačko Gradište“.

B.M.

Stalna radna tela Skupštine opštine

Savet za budžet i finansije razmatra predlog odluke o budžetu i završnom računu budžeta opštine i predloge drugih opštih i pojedinačnih akata koje donosi Skupština opštine, a koji se odnose na finansiranje poslova opštine, takse, naknade i druge dažbine, zaduživanje i imovinu opštine.
Savet za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine razmatra predloge odluka, drugih opštih akata i druga pitanja iz oblasti urbanizma, građevinarstva, komunalnih poslova, uređivanja i korišćenja građevinskog zemljišta i poslovnog prostora i zaštite i unapređenja životne sredine, javnog prevoza putnika, izgradnje, održavanja i korišćenja lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata.
Savet za društvene delatnosti razmatra predloge odluka, drugih opštih akata i druga pitanja iz oblasti obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, dečje zaštite i društvene brige o deci, kulture i fizičke kulture, sporta, informisanja i druga pitanja iz društvene delatnosti.
Savet za privredu i poljoprivredu razmatra predloge programa privrednog razvoja i mere za njegovo sprovođenje, predloge odluka i opštih akata iz oblasti industrije, energetike, trgovine, male privrede, građevinarstva, saobraćaja, turizma i ugostiteljstva, šumarstva, poljoprivrede, kao i druga pitanja od značaja za razvoj svih privrednih grana i privatnog preduzetništva.
Komisija za statutarna pitanja razmatra usklađenost predloga odluka i drugih akata koje donosi Skupština opštine sa ustavom, zakonom, statutom opštine i drugim propisima, daje predloge tumačenja pojedinih odredaba Poslovnika, daje predlog autentičnog tumačenja odluka i drugih akata koje donosi Skupština opštine i utvrđuje prečišćene tekstove odluka i drugih akata koje donosi lokalni parlament.
Komisija za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose priprema predloge za izbor, imenovanje, postavljanje, delegiranje i razrešenje lica koje bira, imenuje ili postavlja Skupština opštine, predlaže imenovanje i razrešenje članova upravnih i nadzornih odbora i direktora u ustanovama i u javnim preduzećima čiji je osnivač Skupština opštine, predlaže lokalnom parlamentu da da saglasnost na imenovanje i razrešenje lica kad je to propisima predviđeno, predlaže imenovanje predstavnika opštine u određene organe kad po zakonu nije predviđen drugi predlagač.

Komisija za predstavke i žalbe razmatra predstavke, žalbe i predloge građana koji se upućuju Skupštini opštine i predlaže nadležnim organima mere i aktivnosti za rešavanje pitanja iznetih u njima i o tome obaveštava podnosioce, o svojim zapažanjima povodom predstavki i predloga komisija obaveštava Skupštinu opštine na njen zahtev ili po sopstvenoj inicijativi.
Mandatno-imunitetska komisija razmatra uverenja o izboru odbornika i izveštaj Opštinske izborne komisije o rezultatima izbora i podnosi Skupštini opštine izveštaj sa predlogom za verifikaciju mandata odborniku, razloge prestanka mandata pojedinih odbornika sa predlogom za dodelu mandata novim odbornicima, razmatra i druga pitanja u vezi sa mandatno-imunitetskim pravima odbornika.

K.D.F.

Kongres regionalnih i lokalnih vlasti Saveta Evrope - Procena stanja lokalne i regionalne demokratije

Kongres regionalnih i lokalnih vlasti Saveta Evrope sprovodi svoju prvu monitoring misiju za procenu stanja lokalne i regionalne demokratije u Srbiji koja je ratifikovala Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi 2007. godine. Cilj posete predstavnika misije u junu ove godine je bio da se proceni situacija po pitanju lokalne i regionalne demokratije, u skladu sa obavezama koje je Srbija preuzela potpisivanjem Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. Nakon posete, delegacija Kongresa će pripremiti monitoring izveštaj kao i preporuke za lokalnu i regionalnu demokratiju u Srbiji, koji će biti podnet na odlučivanje na plenarnoj sednici Kongresa u martu 2011. godine, i nakon toga upućen Komitetu ministara Saveta Evrope.
Krajem juna su predstavnici misije održali sastanak sa predstavnicima SKGO. Na sastanku su razmatrane mnoge teme od značaja za stanje lokalne demokratije, a kao najvažnija izdvojila su se sledeća pitanja: izborni sistem na lokalnom nivou i stanje u praksi nakon odluke Ustavnog suda o stavljanju van snage odredaba Zakona o lokalnim izborima; prihodi lokalne samouprave i uticaj globalne ekonomske krize na njih; konsultovanje lokalnih vlasti i uloga SKGO. Istaknuto je da je neophodno vratiti nivo transfera lokalnoj samoupravi na onaj koji je uspostavljen Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, a praktično ukinut 2009. godine od strane Vlade.

(Izvor: Stalna konferencija gradova i opština, jun 2010.)

Objavljivanje dodatka omogućila je Norveška narodna pomoć