U Toplani je završena grejna sezona: U pripravnosti do 3. maja

  23 april 2010
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Grejna sezona u Javnom preduzeću Toplana završena je prošlog petka. Međutim, pošto meteorolozi za kraj aprila najavljuju još jedan hladni talas, sistem daljinskog grejanja i tehnička služba ostaće u pripravnosti do 3. maja.
U Toplani su zadovoljni radom sistema u protekloj grejnoj sezoni, bez obzira na nedaće koje su pratile i prate ovo javno preduzeće. „Ako sezonu posmatramo sa aspekta isporuke toplotne energije ona je bila veoma uspešna.

U poređenju sa nekoliko prethodnih sezona Toplana je imala neuporedivo manje prekida u isporuci toplotne energije i gotovo da nije bilo prigovora od strane potrošača na umanjeni kvalitet grejanja“, rekao je Dejan Babin, v.d. direktora Toplane.
U maju u Toplani počinje remont postrojenja i priprema za narednu sezonu. Pored tekućeg održavanja u ovom preduzeću planiraju i investiciona ulaganja. Reč je o dva projekta – zamena ekonomajzerskih paketa na kotlovima i rekonstrukcija dela magistralnog toplovoda u ulici Miloša Crnjanskog – o kojima se priča već dve-tri godine. Za zamenu ekonomajzera novac je odobrio Fond za kapitalna ulaganja Vojvodine  (25 miliona dinara), dok je za rekonstrukciju toplovoda slovačka agencija „Slovak aid“ obezbedila 24 miliona dinara, a opština treba da obezbedi isto toliko novca. „Investicionim ulaganjima ćemo pored povećanja sigurnosti u radu obezbediti i smanjenje troškova proizvodnje i distribucije. Projekat za zamenu ekonomajzerskih paketa nam je ’prošao’ još 2008. godine, uradili smo projektno-tehničku dokumentaciju i time ispunili sve uslove za realizaciju projekta. Međutim, to do danas nije obavljeno, a nemamo informacije kada će ovaj projekat biti realizovan, osim uveravanja da će do toga doći. Deo sredstava za rekonstrukciju magistralnog voda u ulici Miloša Crnjanskog obezbeđen je potpisivanjem međunarodnog ugovora još krajem 2007. godine čiji rok za implementaciju ističe ove godine. Osnivač do sada nije imao sredstava za sufinansiranje i zbog toga ni ovaj projekat još nije realizovan. Međutim, zbog njegove važnosti za budući rad Toplane, sredstva su predviđena u opštinskom budžetu za 2010. godinu čime smo dobili snažnu podršku za ostvarivanje ovog projekta. Izrada konkursne dokumentacije je u završnoj fazi, Toplana je spremna za raspisivanje javne nabavke, ali će ona biti raspisana tek po dobijanju saglasnosti od predsednika opštine. Nadam se da će opština iz kreditnog zaduženja koje je odobrila Skupština opštine deo sredstava uputiti za realizaciju ovog projekta. Bilo bi šteta da on ne bude realizovan, s obzirom na to koliko je Toplana uložila napora u prethodnom periodu i na moguće posledice koje je u ovom momentu teško sagledati, osim da Bečej možda nikada više neće imati šansu da konkuriše na sličnim konkursima“, rekao je Babin.
Jedna od teškoća sa kojima se Toplana bori je i dug prema Srbijagasu koji je za 2009. i prethodne godine iznosio oko 24 miliona dinara i zbog koga je u nekoliko navrata u prošloj grejnoj sezoni Srbijagas nameravao da prekine dotok prirodnog gasa. To se ipak nije desilo, jer je Toplana svakodnevno smanjivala dug. V.d. direktora Toplane je rekao da je ovo preduzeće u prethodnih nekoliko meseci bilo izloženo pritiscima iz Srbijagasa, odakle su stizale opomene i izvršni nalozi za isključenje sa distributivne mreže. „Zbog toga smo bili prinuđeni da konstantno apelujemo na korisnike da izmiruju svoje obaveze kako ne bi došli u situaciju da svi koji su na daljinskom sistemu ostanu bez grejanja. Dug i dalje otplaćujemo svakodnevno, najviše zahvaljujući povećanom stepenu naplate, i nadam se da ćemo ga do kraja aprila i otplatiti. Tek tada ćemo steći uslove da razgovaramo o reprogramu ovogodišnjeg duga čiji je iznos na nivou dugovanja iz istog perioda 2009. godine (oko 60 miliona dinara sa kamatama; prim. nov.). To praktično znači da smo u poslednjih godinu dana uredno izmirivali sve tekuće obaveze, ali dug koji datira iz ranijeg perioda, nismo mogli da servisiramo. Bitno je samo da ga nismo povećali“.

Lična karta Babina

Dejan Babin imenovan je za v.d. direktora Toplane 8. aprila na sednici Skupštine opštine. Babin je diplomirao 2003. godine na Fakultetu tehničkih nauka na smeru mašinstvo, odsek toplotna tehnika. Pripravnički staž je odradio u Linde gasu, a od 2005. godine radi u Toplani. Obavljao je poslove inženjera proizvodnje i distribucije, a 2009. godine je postao šef tehničkog sektora. Stručni ispit iz oblasti grejanja, hlađenja i klimatizacije položio je 2007. godine kada je stekao licencu za projektovanje i izvođenje sistema u termotehnici i procesnoj gasnoj tehnici. Pored funkcije v.d. direktora u Toplani i dalje obavlja deo poslova u tehničkom sektoru.

I pored toga što su korisnici daljinskog sistema grejanja ozbiljno shvatili apel iz Toplane i počeli da izmiruju svoje obaveze, ovo javno preduzeće i dalje ima velika potraživanja (oko 45 miliona dinara). Kao i ranijih godina, Toplana će izaći u susret potrošačima i obezbediti plaćanje duga na rate. Ipak, osnovni uslov je da se do kraja maja plati dug za 2009. godinu. „Preko 60 procenata potrošača redovno izmiruje obaveze, ali postoji i 20 posto onih koji nisu platili nijedan račun. Koristim priliku da se zahvalim svim korisnicima koji su izmirili svoje obaveze i koji su na taj način obezbedili da plaćamo dug prema Srbijagasu, kao i da podmirujemo tekuće održavanje i ostale troškove. Kako bi Toplana nastavila sa servisiranjem svojih obaveza i izbegla isključenje sa distributivne gasovodne mreže u narednom periodu, molim građane da nastave da plaćaju račune. Dug iz 2009. i ranijih godina, ako žele da izbegnu tužbu, moraju da plate najkasnije do 31. maja i da zaključe sporazum o otplati duga za 2010. godinu. Dug za ovu godinu na rate će moći da se plati do 31. avgusta. Svi oni koji to ne učine, biće tuženi u septembru“, rekao je Babin.
Dug koji Toplana „vuče“ već nekoliko godina nastao je zbog dispariteta cena toplotne energije koju ovo preduzeće isporučuje korisnicima i tržišne cene prirodnog gasa. Na pitanje da li u Toplani razmišljaju o povećanju cene za narednu grejnu sezonu Babin je odgovorio: „Podneli smo zahtev opštini za povećanje cena u skladu sa stopom inflacije od 6 posto, međutim, do danas nismo dobili saglasnost. Očekujem da ćemo je dobiti do početka naredne grejne sezone“.                  

S. MaleševNaslovi

Popularni Članci

      

Specijali