Političke igre u vezi sa sastavom Međusektorskog saveta Lokalnog akcionog plana za decu izgleda da su završene, ili je postignut dogovor – da svi budu manje-više zadovoljni.

Nije ni čudo da u Bečeju, a i u Srbiji ima sve manje dece, jer je njihov položaj očajan, naročito dece iz marginalizovanih grupa stanovništva (pre svega siromašni i Romi) i dece sa posebnim potrebama.
Umesto da celo društvo radi na uključivanju sve dece u društvo, još i danas ima ljudi koji su na čelu lokalnih vaspitno-obrazovnih ustanova, koji smatraju da bi, recimo, građani romske nacionalnosti trebali da žive na jednom mestu (jedno naselje) „radi lakšeg nalaženja“, te da bi bilo jednostavnije da sva romska deca budu u jednoj obrazovnoj grupi. Navedeno bi se, inače, nazivalo segregacijom, a to je zabranjeno (verbalno, u praksi, nažalost, nije).

Uređenje Centra za decu i mlade, zatim kupovina kancelarijskog nameštaja i prikupljanje knjiga i formiranje mini-biblioteke za formalno i neformalno obrazovanje su neke od aktivnosti koje će u okviru omladinskog projekta „Učini bolje uz malo volje“ sprovoditi neformalna grupa Bečejski volonterski servis uz podršku Novosadskog humanitarnog centra u saradnji sa Kancelarijom za made i Bečejskim udruženjem mladih.

Republički zavod za statistiku Srbije i UNICEF su 1. februara započeli peto nacionalno Istraživanje višestrukih pokazatelja položaja žena i dece u Srbiji, koje će trajati do 30. aprila.
Istraživanje će se obaviti na teritoriji Republike Srbije, i biće sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 9.100 domaćinstava, uz učešće 88 anketara Republičkog zavoda za statistiku.
Istraživanje višestrukih pokazatelja je međunarodni istraživački program razvijen od strane UNICEF-a koji se sprovodi svakih pet godina u više od 100 zemalja sveta sa ciljem da se obezbedi međunarodna uporedivost i vremenska serija podataka.
Samo istraživanje je usmereno na najosetljiviji deo populacije: žene, decu do pet godina, ugrožene i marginalizovane grupe stanovništva, poput Roma.
Cilj istraživanja je da se obezbede podaci o zdravlju, obrazovanju, vaspitanju, socijalnoj zaštiti i uslovima života žena i dece koji se ne prikupljaju redovnim statističkim istraživanjima.
Na osnovu prikupljenih podataka koji će pokazati kakav je sada položaj žena i dece i u kojim oblastima postoje problemi i teškoće, moći će da se definišu i ponude rešenja koja će unaprediti njihove živote i živote njihovih porodica.
„Želim posebno da naglasim da je ova anketa anonimna, da će prikupljeni podaci služiti isključivo za statističku obradu kao i da će se publikovati samo u agregiranom obliku. Koristim priliku da uputim apel građanima, koje će naši anketari posetiti u narednom periodu, da svojim učešćem pomognu uspešnoj realizaciji ovog značajnog istraživanja i na taj način daju svoj doprinos ostvarenju ciljeva u oblasti poboljšanja uslova života žena i dece u našoj zemlji“, rekao je Ergin Kurteši, načelnik odeljenja statistike u Novom Sadu.

Deca su, zbog niskog stupnja kognitivnog razvoja i neiskustva, podložnija uticajima medija i okoline, koji mogu imati negativnog efekta na njihove stavove i samostalnost u odlučivanju. Zbog toga je neophodno
zakonski regulisati medijsku industriju, ali i podsticati medijsko opismenjavanje građana, pre svega mladih

Istraživanja su pokazala da je samo 10 odsto dece tokom vožnje u sigurnosnim sedištima. Statistika pokazuje da deca u Srbiji najčešće stradaju kao putnici u automobilu, a razlog je to što roditelji ne koriste ili neispravno koriste dečja sedišta. Sada je sezona godišnjih odmora, kada porodice putuju na letovanja, često automobilom, te još više treba voditi računa o bezbednosti dece, ali i o propisima o prevozu dece u drugim državama, jer u većini njih deca niža od 1,5 metara treba da putuju u specijalnim sedištima. Sličan propis trebao je biti uveden i u Srbiji od 1. juna, međutim, to se još uvek nije desilo. Naime, pre nekoliko meseci je član radne grupe za izmenu Zakona o saobraćaju Damir Okanović najavio da će izmenjen zakon, koji se tiče i prevoza dece, stupiti na snagu od 1. juna.

Društvo prijatelja dece opštine i tim Lokalnog plana akcije za decu poslednjeg vikenda u avgustu održali su osmi Dečji interkulturalni kamp za decu iz socijalno ugroženih porodica „Pruži mi ruku – budi mi drug“.

U Bečeju 85 dece nije upisano u školu i 26 mališana je bilo žrtva nasilja, to su samo neki od šokantnih podataka u nedavno usvojenom izveštaju o realizaciji Lokalnog plana akcije za decu (LPA) u 2014. godini.

Više od 60 procenata prvaka ima minimum jedan deformitet, a samo 10 odsto dece nema poremećaja, pokazala je akcija merenja poremećaja posturalnog statusa držanja tela dece u prvim razredima osnovnih škola u Bečeju koju je pre dva meseca u školama „Sever Đurkić“ i „Zdravko Gložanski“ organizovao Fakultet za sport i fizičku kulturu iz Novog Sada u saradnji sa Savezom sportova opštine Bečej.

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali