Rad sa decom i mladima iz osetljivih grupa, kao što su, među ostalima, i korisnici Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju, važan je kako bi marginalizovane grupe bile vidljive i uključene u društvo.

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali