U Lokalnom planu akcije za decu do 2020. godine koji je bečejski parlament usvojio pre više od godinu dana, najvažniji cilj je smanjenje siromaštva dece.

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali