Korišćenje obnovljivih iz-vora energije je oblast koja je sve aktuelnija i u Srbiji. U tom pravcu razmišljaju i nadležni u lokalnoj samoupravi. Najpre je 2011. godine izbušena geotermalna bušotina kraj Tise, u blizini Šlajza za potrebe budućeg banjskog kompleksa, ali postoji mogućnost i za korišćenje geotermalne energije u sistemu daljinskog grejanja. Javno preduzeće Toplana je pre nekoliko godina naručilo izradu studije izvodljivosti u kojoj je navedeno nekoliko varijanti mogućeg korišćenja geotermalne vode u sistemu daljinskog grejanja, a nedavno je na konferenciji za novinare u gradskoj kući saopšteno da su rezultati analize o mogućnosti korišćenja geotermalne vode u pet opština u Srbiji pokazali da opština Bečej ispunjava sve uslove za realizaciju projekta korišćenja geotermalne vode u sistemu daljinskog grejanja.

U programu rada Javnog preduzeća Toplana za 2017. godinu nisu decidno navedeni projekti izgradnje pogona na biomasu i korišćenje geotermalne vode u sistemu daljinskog grejanja, osim da se planiraju kapitalna ulaganja kroz kapitalne projekte čijim ostvarivanjem će se stvoriti preduslovi za uvećanje imovine i stvaranje preduslova za efikasniji i kvalitetniji sistem daljinskog grejanja, što će za rezultat imati konkurentniji, to jest ekonomičniji izvor snabdevanja toplotnom energijom. „Imajući u vidu navedeno, u periodu od 2017. do 2019. godine potrebno je planirati i ostvariti ulaganje u više kapitalnih projekata.

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali