Manjinske zajednice (u našem slučaju mađarska nacionalna zajednica) imaju pravo na obrazovanje na maternjem jeziku, na informisanje, službenu upotrebu jezika i pisma i na negovanje nacionalne kulture.
Ustavom Srbije (iz 2006. godine) je predviđeno da „merama u obrazovanju, kulturi i javnom obaveštavanju, Republika Srbija podstiče razumevanje, uvažavanje i poštovanje razlika koje postoje zbog posebnosti etničkog, kulturnog, jezičkog ili verskog identiteta njenih građana“.

A kisebbségi közösségeknek (a mi esetünkben a magyar nemzeti közösségnek) joga van az anyanyelvű oktatásra, tájékoztatásra, hivatalos nyelv- és íráshasználatra, valamint a nemzeti kultúra ápolására.

Előző cikkünkben megállapítottuk, hogy azokban a helyi önkormányzatokban, ahol a szerb nyelven kívül hivatalos használatban van a nemzeti kisebbség nyelve is, a kisebbséghez tartozóknak törvényadta joguk nyelvük hivatalos használata.

U prethodnom tekstu smo konstatovali da u lokalnim samoupravama gde je osim srpskog jezika u službenoj upotrebi i jezik nacionalne manjine, pripadnici te manjine imaju pravo na službenu upotrebu svog jezika.

Predsednik opštine Bečej Peter Knezi, njegov zamenik Budislav Medurić, predsednik Skupštine opštine Dušan Jovanović i pomoćnik predsednika opštine za omladinu i sport Goran Strajnić govorili su o praktičnoj primeni propisa o tome da je u opštini Bečej osim srpskog jezika u službenoj upotrebi i mađarski jezik.

Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina (usvojen u avgustu 2009. godine) omogućuje izbor članova nacionalnih saveta na dva načina: neposrednim izborima ili putem elektorske skupštine.

A foglalkoztatás terén is odafigyelünk a nemzeti közösség nyelvének ismeretére, vagyis tényleg igyekszünk követni a vajdasági trendeket. Miért a vajdaságiakat? Éppen amiatt, mert Vajdaságot össze se lehet hasonlítani bármely európai állammal vagy régióval a nemzeti kisebbségek vagy nemzeti közösségek jogainak tiszteletben tartását illetően

I prilikom zapošljavanja vodimo računa o tome da se zna jezik nacionalne zajednice, stvarno se trudimo da poštujemo vojvođanske trendove. Zašto kažem vojvođanske? Upravo iz tog razloga, jer Vojvodina ne može da se meri ni sa jednom državom ili regijom u Evropi što se tiče poštovanja nacionalnih manjina ili nacionalnih zajednica. Vojvodina je na ovom polju ispred svih njih

„Samo nadležni državni organi su ovlašćeni da se bave obradom podataka o ličnosti koje formiranje posebnih biračkih spiskova podrazumeva. Nezakonito je da bilo ko drugi, pod firmom pružanja pomoći, obrađuje podatke o ličnosti, prikuplja i formira evidenciju biračkih ili drugih spiskova lica koja se upisuju u posebne biračke spiskove“, saopštio je Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Građani su odgovarali na pitanje novinara „Bečejskog mozaika“ o tome da li se po njihovom mišljenju poštuju prava nacionalnih manjina u Bečeju, Novom Bečeju i u Vojvodini.
A polgárok elmondták lapunk újságíróinak, hogy szerintük tiszteletben tartják-e a nemzeti kisebbségek jogait Becsén, Törökbecsén és Vajdaságban.

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali