„Viktorija grupa”, u čijem sastavu posluje jedan od najvećih izvoznika Srbije, kompanija „Viktorija oil”, izabrala je Šid za prvu lokaciju gde će izgraditi termoelektranu na biomasu, koja bi zaposlila dvadesetak ljudi, dok su sledeće potencijalne lokacije za izgradnju termoelektrana Bečej i Šabac.

Povodom Dana klimatskih promena koji se obeležava 4. novembra, u organizaciji opštine Bečej održan je skup naslovljen „Obnovljivi izvori energije na području Vojvodine, sa osvrtom na geotermalne potencijale“.

Za sada naslov „Obnovljivi izvori obnavljaju grad“ može da bude želja građana Bečeja, jer je opština tek na početku razmišljanja i činjenja u cilju korišćenja obnovljivih izvora energije. Ova tema je, međutim, od izuzetnog značaja, kako bi svima bilo jasno koliko dobrih stvari – počevši od smanjenja zagađenja okoliša i završivši sa novčanom dobiti – mogu da nas „zadese“ ako ikada budemo koristili obnovljive izvore energije.

U Novom Sadu je 15. i 16. novembra održana međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima energije, naslovljena „SEE Energy – Connect & Supply 2016.“. Cilj skupa održanog u kongresnim salama „Master“ centra bio je umrežavanje domaćih i međunarodnih kompanija uključenih u sektor obnovljivih izvora energije.

Bečej ima prirodnih potencijala i mogućnosti za korišćenje obnovljivih izvora energije. Važan segment te priče je geotermalna voda koja postoji na teritoriji Bečeja, međutim, ili je neiskorišćena, ili se koristi u maloj meri. Niko dosad nije izračunao koliko novca Bečej gubi zbog toga što ne koristi svoj besplatan geotermalni potencijal.

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali