Mnogi građani Bečeja žale se na buku – muziku – koja u sitne sate dopire iz raznih delova grada, pre svega iz centra Bečeja i kamp naselja. U onemogućavanju odmora noću prednjače pojedini kafići sa obale Tise, čiji vlasnici ne poštuju opštinsku odluku o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, te se veoma često dešava da su ljudi, koji žive u kamp naselju, ali i u drugim delovima grada, do ranih jutarnjih sati izloženi nesnosnoj galami i mešavini elektronske, takozvane narodne i rok muzike.

Lokalna vlast je 22. jula donela nekoliko odluka zbog – takav se utisak stiče – racionalnijeg trošenja novca na reprezentaciju i na telefonske račune, mada taj utisak može da vara, jer je, recimo, u odluci „o korišćenju sredstava reprezentacije Opštine Bečej“, koju je doneo predsednik opštine na predlog Opštinskog veća, pojam reprezentacije shvaćen veoma široko.


U odluci piše da se pod pojmom reprezentacije podrazumevaju: ugostiteljske usluge i troškovi učinjeni povodom obeležavanja značajnih datuma, praznika, jubileja i u drugim sličnim slučajevima; ugostiteljske usluge unutar teritorije opštine Bečej i van nje učinjene u svrhu održavanja službenih sastanaka, sednica, konferencija i seminara i drugih manifestacija u ugostiteljskim objektima sa kojima je opština zaključila ugovor o javnoj nabavci (usluga hotela i restorana); ugostiteljske usluge učinjene u svrhu održavanja službenih sastanaka, sednica, konferencija i seminara i drugih manifestacija u ugostiteljskim objektima koji nisu obuhvaćeni javnom nabavkom; kao i drugi troškovi reprezentacije koji nisu navedeni, a koji su u funkciji poslovne saradnje.

Na 19. sednici Skupštine opštine održanoj 15. juna usvojen je izveštaj o izvršenju budžeta opštine u 2016. godini i odluka o završnom računu prošlogodišnjeg opštinskog budžeta.

Predlog odluke o drugom rebalansu opštinskog budžeta biće pred odbornicima na 20. sednici Skupštine opštine u petak, 30. juna.

Bečejski parlament je u poslednjih tridesetak dana doneo nekoliko važnih odluka, pretrpeo promene u „političkom sastavu“ i dodelio nagrade zaslužnim građanima, rasprave između predstavnika vlasti i opozicije pokazale su nedostatke u znanju i informisanosti pojedinih odbornika, a verbalni obračuni predsednika Skupštine opštine sa odbornicima opozicije izazvali su oštre kritike istih.

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali