Lokalni parlament je prošle srede doneo rešenje o prestanku mandata odborniku Igoru Prošiću (partija „Kao jedna kuća“ ).

U Novom Bečeju do 9. marta na manjinske biračke spiskove upisalo se 2.190 građana - 1.799 na poseban birački spisak mađarske nacionalne zajednice, 337 na listu romske zajednice, 42 građana makedonske nacionalnosti, 9 Nemaca, dvoje građana rusinske i jedan slovačke nacionalnosti.

Romskoj porodici raseljenoj sa Kosova koja sada živi u Bečeju u ponedeljak je uručena bespovratna pomoć od 250 evra za pokretanje sopstvenog biznisa, za koju je konkurisala uz podršku Kancelarije za romska pitanja opštine Bečej. Ova donacija je realizovana u okviru programa za radno osposobljavanje, odnosno samozapošljavanje osoba romske nacionalnosti koje su vraćene po sporazumu o readmisiji i interno raseljenih lica, koji sprovodi Romski resursni centar Ekumenske humanitarne organizacije iz Novog Sada.

Lokalni akcioni plan za unapređenje obrazovanja Roma u opštini Bečej usvojen je početkom godine i treba da se realizuje od ove do 2012. godine.

U Centru za decu i mlade prošlog četvrtka organizovana je akcija besplatnog naknadnog upisa u matične knjige rođenih i pružanja pravne pomoći za pribavljanje ličnih dokumenata za građane romske nacionalnosti.
UNHCR, UNICEF i nevladina organizacija „Praksis“, uz podršku Romskog sekretarijata pri Ministarstvu za ljudska i manjinska prava u 20 opština u Srbiji sprovodi akciju kojom su obuhvaćene osobe koje prilikom rođenja nisu upisane u matične knjige, raseljena lica sa Kosova kojima su izmeštena dokumenta, a sada žive na, u ovom slučaju, teritoriji opštine Bečej i „domaći“ Romi kojima je potrebna izrada ličnih dokumenata (ličnih karata).
Koordinatorka za romska pitanja opštine Bečej Angela Slavnić, objasnila je da iako nije bilo predviđeno, uspela je da i Bečej uključi u ovaj projekat.

„Inicijativa za obrazovanje romskih devojčica“ je projekat koji u Bečeju sprovodi kancelarija CARE Srbija i Novosadski humanitarni centar u saradnji sa koordinatorkom za romska pitanja opštine Bečej Angelom Slavnić, a uz finansijsku podršku Telethon Fonda - CARE Norveška.

U okviru programa „Socijalna inkluzija i poboljšanje uslova stanovanja Roma u Vojvodini“, sredinom decembra u Bečeju potpisan je sporazum između predstavnika Ekumenske humanitarne organizacije (EHO) iz Novog Sada, pokrajinske Kancelarije za inkluziju Roma i lokalne samouprave.

Povodom Svetskog dana Roma, danas (8. aprila) u maloj sali Skupštine opštine Bečej, održaće se okrugli sto na temu „Obrazovanje romskih devojčica - mogućnosti i izazovi“ u organizaciji kancelarije CARE, Novosadskog humanitarnog centra i u saradnji sa Skupštinom opštine Bečej.

B.M.

Povodom Svetskog dana Roma koji se obeležava 8. aprila, u gradskoj kući prošlog petka održan je okrugli sto o obrazovanju romskih devojčica. Skupu, čiji su organizatori bili kancelarija CARE u Srbiji i Novosadski humanitarni centar u saradnji sa Skupštinom opštine, prisustvovali su prosvetni radnici, pedagozi, psiholozi i direktori iz gotovo svih škola sa teritorije opštine, predstavnici lokalne samouprave, školske uprave Novi Sad i Novosadskog humanitarnog centra, a otvorili su ga Peter Knezi, predsednik opštine i Marijana Šerer, predstavnica CARE Srbija.

Program „Poboljšanje zaposlenosti Roma u AP Vojvodini“ prezentovan je u ponedeljak u Bečeju, jer je bečejska opština jedna od 21 opštine na čijoj teritoriji će se realizovati tokom naredne dve godine.
Program finansira Evropska unija, a realizovaće ga Kancelarija za inkluziju Roma Vojvodine uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, romskim koordinatorima i školama. Evropska unija finansira projekat sa 208.000 evra, a Kancelarija za inkluziju Roma sa 28.000 evra.

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali