Pod sloganom „Bečej – moj centar sveta” Skupština opštine Bečej 2007. godine usvojila je Strategiju održivog razvoja opštine, a ciljevi razvoja opštine na svim poljima života obuhvataju period od 2007. do 2017. godine. Strategija je zatim dopunjena u proleće 2010. godine.

Pre donošenja Strategije održivog razvoja opštine Bečej 2007. godine, izrađivači tog dokumenta na čelu sa Zoranom Subotičkim, koji je tada bio deo opštinske vlasti, saopštili su kako je u javnoj raspravi o tom dokumentu učestvovalo mnogo građana opštine, te da su ljudi bili informisani o Strategiji čiji je moto „Bečej – moj centar sveta“.

Sindikalne organizacije PIK-a „Bečej“ u saradnji sa Granskim sindikatom Srbije PUT „Nezavisnost“, organizovali su početkom jula u bečejskom hotelu Bela lađa okrugli sto „Strategijom razvoja poljoprivrede do novih radnih mesta“ na kom su učestvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Pokrajinskog sekre-tarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Privredne komore Srbije, lokalne samouprave, poljoprivrednih kombinata i sindikalnih organizacija.

Opština Bečej je proteklih godina usvojila nekoliko akcionih planova i strategija koje se ne primenjuju i u većini slučajeva predstavljaju mrtvo slovo na papiru. Takav je slučaj i sa Strategijom održivog razvoja opštine koja je usvojena 2007. godine, a u koju su uneti ciljevi razvoja opštine na svim poljima života od 2007. do 2017. godine. Sredinom 2010. godine osnovana je opštinska radna grupa za preispitivanje postojećih strategija, pa tako i Strategije održivog razvoja, koja je napravila popis i donela zaključak da ne postoji sistem koji definiše ko, kada i na koji način radi strateške dokumente opštine, da u većini nema definisanih struktura i mehanizama monitoringa, evaluacije i finansiranja, i predložila da se postojeća Strategija održivog razvoja stavi van snage i da se započne izrada nove, u skladu sa nacionalnom strategijom održivog razvoja (učinak strategija na nivou republike je isti kao i lokalnih: nikakav).

Strategija održivog razvoja opštine, kojom su predviđeni pravci razvoja u svim oblastima života do 2017. godine, usvojena je 2007. godine.

Jedan od neostvarenih planskih dokumenata opštine, Strategija održivog razvoja, treba da bude promenjen i usklađen s aktuelnom situacijom u Bečeju. Opština je u martu mesecu angažovala Regionalnu razvojnu agenciju Bačka, koja za oko 12.000 evra treba da uradi reviziju i usaglašavanje Strategije sa nacionalnim propisima i strategijama.

Strategija održivog razvoja kojom su predviđeni pravci razvoja opštine Bečej do 2017. godine, usvojena je 2007. godine, međutim, kako nijedan njen deo nije ostvaren, prethodna vlast je, nakon preispitivanja postojećih strategija 2010. godine, donela zaključak da ovaj dokument treba da se promeni i doradi. Posao revizije Strategije održivog razvoja i njeno usaglašavanje sa strategijama viših nivoa i novim propisima poveren je Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka sa kojom je opština u martu mesecu ove godine potpisala ugovor. Proces revizije Strategije treba da bude završen do kraja godine, a u budžetu opštine je za ovaj posao obezbeđeno 1.250.000 dinara (oko 12.000 evra).

„Bečej raspolaže velikim potencijalom koji nije uopšte ili nije dovoljno iskorišćen“, konstatacija je koja se duži niz godina može čuti u javnosti, ali i od čelnika grada. Nedostaju, međutim, odgovori na pitanja da li se i šta radi da se takvo stanje promeni.

Novinarska i medijska udruženja smatraju da je Nacrt Strategije razvoja javnog informisanja do 2023. godine, koji bi, prema najavama Ministarstva kulture i informisanja, uskoro trebalo da uđe u javnu raspravu – nelegitiman dokument, izrađen bez učešća relevantnih predstavnika struke i civilnog društva.

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali