musicloverparadise.com

Becejski mozaik

Aktuelno

Da li su nevidljivi ljudi postali vidljivi?

Pre nekoliko godina Bečejski mozaik je istraživao situaciju osoba sa invaliditetom (posebne potrebe) u opštini Bečej i tada je došao do poražavajućih podataka koji pre svega govore o tome da o tim ljudima institucionalno niko ne vodi računa, da se svakodnevno suočavaju sa nemogućnošću kretanja, da su izloženi diskriminaciji, a kada se te stvari i ne dešavaju, onda su nevidljivi za većinu.

Read more...

Videti očigledno

  • Published inNegativ

Često možemo da „uhvatimo“ sebe da se ljutimo ili iznerviramo zato što se, recimo, ulazna vrata neke ustanove, institucije ili organizacije u koju smo pošli da obavimo svakodnevne poslove, teško otvaraju ili su preuska ili se otvara samo jedno krilo, a to nas sputava da „normalno“ uđemo i uradimo ono što smo naumili. Takvih i sličnih banalnih primera ima na svakom koraku, i te sitne prepreke bi trebalo i mogu se rešiti. Rešenja su vrlo često jednostavna.

Read more...
Subscribe to this RSS feed