Specijali BM (148)

Komunalno preduzeće Potisje d.o.o. formirano je 18. aprila 2008. godine, kada su predsednik opštine Bečej Dušan Jovanović i direktor komunalne firme Aliska tera d.o.o. iz Seksarda Ferenc Balaž Telđeši u svečanoj sali opštine Bečej potpisali ugovor na 20 godina o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Potisje i time formirali preduzeće za gazdovanje smećem u opštini Bečej. Po vlasničkoj strukturi Potisje pripada lokalnoj samoupravi Bečeja (51 posto) i Aliska teri (49 posto). Nova firma je preuzela posao gazdovanja otpadom od Javnog preduzeća Komunalac.

Nad Poljoprivrednim industrijskim kombinatom „Bečej“, koji su mnogi nazivali, čak i danas to čine, draguljem, u martu 2011. godine pokrenut je prethodni stečajni postupak
rešenjem Privrednog suda u Novom Sadu. Stečajni postupak je pokrenut po predlogu bečejske filijale Poreske uprave. Rešenjem Privrednog suda 4. aprila 2011. godine imenovan je privremeni stečajni upravnik, potom je na osnovu njegovog izveštaja na ročištu u sudu 12. aprila 2011. godine otvoren stečajni postupak nad akcionarskim društvom PIK „Bečej“.

U martu mesecu 2014. godine Bečejski mozaik je objavio tekst o događajima u Javnom preduzeću Vodokanal, to jest izveštaj sa konferencije za novinare tadašnjeg vršioca dužnosti direktora Aleksandra Marića, koji je saopštio da je na osnovu izveštaja vanredne revizije o poslovanju Vodokanala podneo krivičnu prijavu protiv svog prethodnika Slobodana Mitrovića.

Ročište poverilaca PIK-a „Bečej“, koji treba da se izjasne o tome da li će da prihvate plan reorganizacije te firme, zakazano je za 26. novembar (kada je izrada ove publikacije već okončana) na Privrednom sudu u Novom Sadu i postoji verovatnoća da će ono biti odloženo.

Bahatost je mnogo godina bila „zaštitni znak“ Poljoprivrednog industrijskog kombinata (PIK) „Bečej“. S jedne strane verovatno zbog osećaja moći ljudi koji su vodili kombinat, a s druge zbog osećaja nedodirljivosti, jer ko bi smeo da dira i/ili ne vodi računa o firmi koja proizvodi hranu?!

Ifj. dr. Lengyel László 1975-ben született Becsén. A gGödöllői Agrártudományi Egyetemen diplomázott agrármérnökként, valamint szakmérnöki és doktori fokozatot is ugyanitt szerzett. 2002-től konzulens tanár a budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karának Zentai Kihelyezett Tagozatán, 2003 szeptemberétől pedig a zentai kihelyezett tagozat vezetője. 2010 és 2014 között a Magyar Nemzeti Tanács tagja volt, illetve a Közigazgatási Hivatal felsőoktatási ügyekkel megbízott tanácsosa lett.

A Magyar Nemzeti Tanács (MNT) a szerbiai magyar nemzeti közösség közvetlenül megválasztott országos önkormányzata. A Magyar Nemzeti Tanács a vajdasági magyarság országos kisebbségi önkormányzati szerve, amely törvényben szabályozott keretek között a nyelvhasználat, az oktatás, a tájékoztatás és a kultúra kérdéseiben képviseli a magyar nemzeti közösséget, részt vesz a döntéshozatali eljárásokban, egyes kérdésekben – mint például a magyarok által is jelentős számban lakott települések hivatalos magyar elnevezése – döntéshozatali jogkörrel rendelkezik, valamint intézményeket alapíthat.

Publikacijom „Osobe sa invaliditetom: prava i mogućnosti“ Bečejski mozaik želi da nastavi medijski projekat započet pre nekoliko godina – do sada su novine objavile nekoliko tematskih dodataka o položaju osoba sa invaliditetom u Bečeju – i doprinese tome da osobe sa invaliditetom i roditelji ili hranitelji dece sa invaliditetom i sa smetnjama u razvoju lakše ostvare svoja prava i da se informišu o mogućnostima lečenja i unapređenja kvaliteta života. Želja je i da se realizacijom projekta doprinese razvoju svesti o potrebama i situaciji ljudi sa invaliditetom na teritoriji opštine Bečej, i jačanju kapaciteta nevladinih organizacija osoba sa invaliditetom kao i boljem predstavljanju prava i interesa osoba sa invaliditetom.

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali