Specijali BM (123)

Naslov je pozajmljen. Smislili su ga Filadendronci za svoj film, koji govori o našim malim, nezainteresovanim, kukavičkim i malograđanskim životima. Film je mogao imati i sledeći naslov: Filosofija palanke.

A Hogyan az interkulturalizmusig – A kisebbségek nemcsak énekelnek és táncolnak című médiaprojektummal a Becsei Mozaik ezen az előítéleten kíván módosítani és hozzá szeretne járulni az interkulturalizmus fejlesztéséhez, továbbá a nemzeti közösségek közötti nagyobb megértéshez.

Bečejski mozaik medijskim projektom „Kako do interkulturalnosti? – Manjine osim što igraju i pevaju rade i nešto drugo“ želi da ublaži tu predrasudu i da doprinese razvoju interkulturalnosti i boljeg razumevanja između različitih nacionalnih zajednica. Važan segment priče o kulturi trebalo bi da bude stremljenje ka interkulturalnosti.

Činjenica je da se kod nas i medijska scena „metropolizuje“. Na kraju krajeva, zar nije takođe „fakat“ – dokazan i podacima netom odrađenog popisa – da bi skoro svi stanovnici ove zemlje hteli da žive, a još važnije, i da rade i Beogradu i/ ili Novom Sadu? E sad, da li ova dva grada stvarno mogu da usisaju i prime desetine hiljada onih koji im pristižu iz „provincije“? Sumnjam da je tako...

Tény, hogy az itteni média is „metropolizálódik”. Egyébként, és ezt a népszámlálási adatok is tanúsítják, szinte az egész ország Belgrádban és/vagy Újvidéken akar lakni, és ami talán ennél is fontosabb – ott akar dolgozni. Hogy e két város tényleg be tudja-e fogadni – a pesti média szóhasználatával élve – a „vidékről” érkezők tízezreit, az igencsak kétséges.

Pre nekoliko godina Bečejski mozaik je istraživao situaciju osoba sa invaliditetom (posebne potrebe) u opštini Bečej i tada je došao do poražavajućih podataka koji pre svega govore o tome da o tim ljudima institucionalno niko ne vodi računa, da se svakodnevno suočavaju sa nemogućnošću kretanja, da su izloženi diskriminaciji, a kada se te stvari i ne dešavaju, onda su nevidljivi za većinu.

Izgradnja moderne banje, odnosno velnes centra u Bečeju je ideja koju su eksploatisale lokalne vlasti pre svega u toku predizbornih kampanja.

A községi önkormányzat 2012-ben 32 kis értékű közbeszerzési eljárást folytatott le. Ebből 15 valamilyen áru beszerzésére irányult 19 292 008 dinár értékben, 11 alkalommal szolgáltatást vásárolt a község, amely értéke 13 630 086 dinárt tett ki, míg 6-szor írt ki pályázatot munkálatokra 9 082 395 dinár értékben. A közbeszerzések, adóval együtt, mintegy 42 millió dinárba kerültek.

Od „kožne torbe“ – reč budžet vodi poreklo od starofrancuske reči „bougette“, u prevodu kožna torba – zavisi kvalitet života građana. Upravo zbog toga redakcija Bečejskog mozaika objavljuje dva tematska dodatka (drugi će biti objavljen do kraja godine) o pitanjima o načinu trošenja novca iz opštinskog budžeta, o javnim nabavkama, o javnim preduzećima…

Za sada naslov „Obnovljivi izvori obnavljaju grad“ može da bude želja građana Bečeja, jer je opština tek na početku razmišljanja i činjenja u cilju korišćenja obnovljivih izvora energije. Ova tema je, međutim, od izuzetnog značaja, kako bi svima bilo jasno koliko dobrih stvari – počevši od smanjenja zagađenja okoliša i završivši sa novčanom dobiti – mogu da nas „zadese“ ako ikada budemo koristili obnovljive izvore energije.

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali