musicloverparadise.com

Becejski mozaik

Aktuelno

Imenovanje direktora ustanove kulture nakon v.d. stanja: Direktorka biblioteke diplomirana muzičarka Đijanta Lovaš

Diplomirana muzičarka Đijanta Lovaš trebala je biti imenovana na čelo Narodne biblioteke na sednici Skupštine opštine u četvrtak, 28. decembra.

Lovaš se jedina prijavila na konkurs za izbor direktora Narodne biblioteke i zameniće veroučiteljku  Boglarku Taloš kojoj će 31. decembra da istekne jednogodišnji mandat vršiteljke dužnosti direktora.
U skupštinskom materijalu piše da je Lovaš po zanimanju diplomirani muzičar – pijanista iz Bečeja, koju je upravni odbor Narodne biblioteke predložio kao kandidatkinju za imenovanje na funkciju direktora nakon sprovedenog konkursa i uvida u priloženu dokumentaciju, obavljenog razgovora sa kandidatkinjom, te uvida u predloženi program rada i razvoja Narodne biblioteke u periodu od četiri godine.
Nacionalni savet Mađarske nacionalne manjine svojim zaključkom izrazio je mišljenje da podržava njeno imenovanje, a Gradska biblioteka Novi Sad, koja obavlja matične funkcije za Narodnu biblioteku Bečej je dostavila saglasnost na imenovanje Lovaš za direktora biblioteke u Bečeju.
Zakonom o bibliotečko-informacionoj delatnosti je predviđeno da se za direktora biblioteke imenuje osoba koja ima visoko obrazovanje i najmanje tri godine radnog iskustva u kulturi i koje ispunjava druge uslove utvrđene statutom biblioteke, dok je izričito utvrđeno i da se sprovođenje konkursa i imenovanje direktora biblioteke, imenovanje vršioca dužnosti direktora, njegove nadležnosti i drugo, obavlja na način i po postupku propisanim odredbama zakona kojim se uređuje oblast kulture.
Statutom Narodne biblioteke  utvrđeni uslovi koje mora ispuniti lice za imenovanje direktora su, recimo, i to da ima visoko obrazovanje, najmanje tri godine radnog iskustva u kulturi, te da je predložio program rada i razvoja Narodne biblioteke, kao i da će se prilikom predlaganja kandidata ceniti dopunska znanja i sposobnosti kandidata i to poznavanje jezika u službenoj upotrebi u opštini Bečej kao i da je predloženi program rada i razvoja biblioteke u periodu od četiri godine kvalitetan i održiv.
Komisija za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose je razmotrila predlog upravnog odbora Narodne biblioteke i predložila Skupštini opštine Bečej da imenuje Đijantu Lovaš za direktora biblioteke, jer je utvrdila da je upravni odbor u skladu sa svim zakonskim odredbama, kao i odredbama Statuta Narodne biblioteke predložio kandidatkinju koja ispunjava sve propisane uslove.                      

R.M.

Rate this item
(1 Vote)
back to top